{0246} : Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Μαθηματικών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/03/2021

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Μαθηματικών (Αθήνα)

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Μαθηματική Ανάλυση Ι
1.2Αναλυτική Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα
1.3Φυσική Ι (Μηχανική) και Εργαστήρια
1.4Μηχανική Ι (Στατική)
1.5Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.6Αγγλική Γλώσσα
1.7Γαλλική Γλώσσα
1.8Γερμανική Γλώσσα
1.9Ιταλική Γλώσσα

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
2.2Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές
2.3Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι )
2.4Εργαστηριακή Φυσική
2.5Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό)
2.6Λογισμικό για τα Μαθηματικά και τη Φυσική

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.7Αγγλική Γλώσσα
2.8Γαλλική Γλώσσα
2.9Γερμανική Γλώσσα
2.10Ιταλική Γλώσσα

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ
3.2Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
3.3Αριθμητική Ανάλυση I και Εργαστήριο
3.4Φυσική III (Ταλαντώσεις και Κύματα) και Εργαστήριο
3.5Θερμοδυναμική
3.6Μηχανική III (Αντοχή των Υλικών)

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.7Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
3.8Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
3.9Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
3.10Αγγλική Γλώσσα
3.11Γαλλική Γλώσσα
3.12Γερμανική Γλώσσα
3.13Ιταλική Γλώσσα

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Μιγαδική Ανάλυση
4.2Εισαγωγή στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
4.3Εφαρμοσμένη Στατιστική
4.4Φυσική IV (Κβαντομηχανική I)
4.5Μηχανική IV (Κινηματική και Δυναμική)
4.6Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.7Φιλοσοφία της Επιστήμης
4.8Κοινωνιολογία της Επιστήμης
4.9Οικονομική Ανάλυση I
4.10Αγγλική Γλώσσα (Ορολογία)
4.11Γαλλική Γλώσσα (Ορολογία)
4.12Γερμανική Γλώσσα (Ορολογία)
4.13Ιταλική Γλώσσα (Ορολογία)

Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών 

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Πιθανότητες
5.2Άλγεβρα και Εφαρμογές

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (4 μαθήματα από τα ακόλουθα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.3Δυναμικά Συστήματα
5.4Θεωρία Συνόλων
5.5Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων
5.6Θεμελιώδη Θέματα Επιστήμης Η/Υ
5.7Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
5.8Διακριτά Μαθηματικά
5.9[Τ] Μηχανική Συνεχούς Μέσου
5.10Αναλυτική Μηχανική
5.11Αρχές Παιδαγωγικής
5.12Γεωμετρίες και Γεωμετρική Σχεδίαση
5.13Πολύπλοκη Δυναμική Χαμιλτονιανών Συστημάτων και Εφαρμογές

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Πραγματική Ανάλυση
6.2Μαθηματική Στατιστική

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (5 μαθήματα από τα ακόλουθα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.3Βελτιστοποίηση
6.4Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις II
6.5Ανάλυση Πινάκων και Εφαρμογές
6.6Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ
6.7Στοχαστικές Διαδικασίες
6.8Δομές Δεδομένων
6.9Θεωρία Ελαστικότητας
6.10[Τ] Ρευστομηχανική
6.11Μηχανική Κατασκευών
6.12Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας - Διδακτική των Μαθηματικών
6.13Οικονομική Ανάλυση ΙΙ (Μακροοικονομία)
6.14Ιστορία Φυσικής του 19ου και του 20ου αιώνα
6.15Πειραματική Μηχανική Υλικών και Μηχανική των Θραύσεων - Εργαστήριο

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Αριθμητική Ανάλυση II και Εργαστήριο
7.2Συναρτησιακή Ανάλυση Ι

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (4 μαθήματα από τα ακόλουθα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.3Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
7.4Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα
7.5Ανάλυση Παλινδρόμησης
7.6Θεωρία Πιθανοτήτων
7.7Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
7.8Εισαγωγή στην Ανελαστικότητα
7.9Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά
7.10Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική –Εμβιομηχανική του Μυοσκελετικού
7.11Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις
7.12Δειγματοληψία
7.13Φιλοσοφία των Μαθηματικών
7.14Οικονομική Ανάλυση ΙΙΙ (Εφαρμοσμένη Οικονομική)

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Διαφορική Γεωμετρία Καμπυλών και Επιφανειών

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (5 μαθήματα από τα ακόλουθα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.2Μαθηματική Προτυποποίηση I
8.3Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές
8.4Βέλτιστος Έλεγχος
8.5Συναρτησιακή Ανάλυση II
8.6Θεωρία Τελεστών
8.7Γραμμικά Μοντέλα και Σχεδιασμοί
8.8Θεωρία Γραφημάτων
8.9Μαθηματική Λογική
8.10Υπολογιστική Μηχανική Ι
8.11Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων
8.12Εμβιομηχανική
8.13Βάσεις Δεδομένων
8.14Αριθμητικές Μέθοδοι στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
8.15Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ
8.16Μοντέλα Υπολογισμού
8.17Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική
8.18Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
8.19Οικονομική Ανάλυση ΙV (Οικονομική της Τεχνολογίας)
8.20Περιβάλλον και Ανάπτυξη
8.21Άλγεβρα ΙΙ

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (4 μαθήματα από τα ακόλουθα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης
9.2ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
9.3Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης
9.4Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών
9.5Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου
9.6Ανάλυση Επιφανειακών Μηχανικών Συστημάτων
9.7Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ
9.8Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστικής Μηχανικής
9.9Σύνθετα Υλικά
9.10Υπολογιστική Ρευστομηχανική
9.11Σχεδίαση και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου
9.12Μη Γραμμική Ανάλυση
9.13Θέματα Ανάλυσης
9.14Κρυπτογραφία και Πολυπλοκότητα
9.15Οικονομική Ανάλυση V (Οικονομική των Επιχειρήσεων)
9.16Δίκαιο
9.17Περιβαλλοντική Πολιτική
9.18Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
9.19Στοχαστικές Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1Διπλωματική Εργασία

Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών 

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ
5.2Κβαντομηχανική ΙΙ
5.3Στατιστική Φυσική
5.4Οπτική και Εργαστήριο
5.5Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής
5.6Γενική Χημεία

Προαιρετικά:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.7Αρχές Παιδαγωγικής

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Ρευστομηχανική
6.2Ατομική και Μοριακή Φυσική
6.3Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
6.4Φυσική και Τεχνολογία των Λέϊζερ

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (2 μαθήματα από τα ακόλουθα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.5Θεωρία Ομάδων στη Φυσική
6.6Ανάλυση Σήματος
6.7Θεωρία Ελαστικότητας
6.8Βιοφυσική
6.9Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας –Διδακτική της Φυσικής
6.10Πειραματική Μηχανική Υλικών και Μηχανική των Θραύσεων - Εργαστήριο
6.11Οικονομική Ανάλυση ΙΙ (Μακροοικονομία)
6.12Ιστορία Φυσικής του 19ου και του 20ου αιώνα

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Πυρηνική Φυσική
7.2Στοιχειώδη Σωματίδια Ι
7.3Επιστήμη των Υλικών

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (3 από τα ακόλουθα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.4Υπολογιστική Φυσική Ι
7.5Τεχνολογία Ανιχνευτών και Επιταχυντικών Διατάξεων
7.6Οπτοηλεκτρονική
7.7Διηλεκτρικές, Οπτικές Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών
7.8Μηχανική Συνεχούς Μέσου
7.9Εισαγωγή στην Ανελαστικότητα
7.10Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική – Εμβιομηχανική του Μυοσκελετικού
7.11Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις
7.12Αναλυτική Μηχανική
7.13Φιλοσοφία της Φυσικής
7.14Οικονομική Ανάλυση ΙΙΙ (Εφαρμοσμένη Οικονομική)
7.15Πολύπλοκη Δυναμική Χαμιλτονιανών Συστημάτων και Εφαρμογές

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Ηλεκτρονικά και Εργαστήριο Ι

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (5 μαθήματα από τα ακόλουθα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.2Στοιχειώδη Σωματίδια ΙΙ
8.3Γενική Θεωρία Σχετικότητας –Κοσμολογία
8.4Υπολογιστική Φυσική ΙΙ
8.5Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές
8.6Εφαρμογές Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική και Βιολογία
8.7Φυσική των Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων
8.8Αρχές Μετάδοσης Μικροκυματικών και Οπτικών Σημάτων
8.9Πολυμερή και Νανοσύνθετα Υλικά
8.10Υπολογιστική Μηχανική Ι
8.11Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων
8.12Σεμινάριο Φυσικής – Θέμα
8.13Μέθοδοι Χαρακτηρισμού των Υλικών
8.14Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση
8.15Εμβιομηχανική
8.16Εισαγωγή στη Φυσική και τεχνολογία της ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής σύντηξης
8.17Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
8.18Οικονομική Ανάλυση IV (Οικονομική της Τεχνολογίας)
8.19Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Ηλεκτρονικά και Εργαστήριο ΙΙ
9.2Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 4

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (3 μαθήματα από τα ακόλουθα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.3Θεωρητική Φυσική
9.4Φυσική Πολλών Σωμάτων και Κβαντικοί Υπολογιστές
9.5Πυρηνική Τεχνολογία
9.6Εφαρμογές Λέιζερ στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον
9.7Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών
9.8Νέα Τεχνολογικά Υλικά
9.9Μικροσυστήματα και Νανοτεχνολογία
9.10Σύνθετα Υλικά
9.11Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική
9.12Αναγνώριση Προτύπων και Νευρωνικά Δίκτυα
9.13Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του Διαδικτύου
9.14Τεχνικές Πειραματικής Φυσικής
9.15Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ
9.16Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου
9.17Φυσική του Περιβάλλοντος
9.18Υπολογιστική Ρευστομηχανική
9.19Ανάλυση Επιφανειακών Μηχανικών Συστημάτων
9.20Διάδοση σε ιονισμένα μέσα
9.21Δίκαιο
9.22Περιβαλλοντική Πολιτική
9.23Οικονομική Ανάλυση V (Οικονομική των Επιχειρήσεων)
9.24ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1Διπλωματική Εργασία

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ