{1555} : Μαθηματικών (Καστοριά)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών (Καστοριά)

Έδρα:

Διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα, 52100 Καστοριά

Τηλ. 2467087062 , Fax. 2467087063

Σκοπός του τμήματος :

Στόχος του προγράμματος σπουδών του τμήματος, είναι να προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα μαθημάτων που θα καλύπτει την επιστήμη των μαθηματικών. Οι φοιτητές του τμήματος θα πρέπει να έχουν αποκομίσει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Ως το μοναδικό Τμήμα Μαθηματικών στη Δυτική Μακεδονία, η εκπαιδευτική και ερευνητική του δράση είναι στενά συνδεδεμένη και με την τοπική κοινότητα. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, το τμήμα συνεργάζεται στενά με το τοπικό παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας, με σκοπό την αλληλεπίδραση των φοιτητών με την μαθηματική κοινότητα.

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Το Τμήμα οδηγεί σε Πτυχία Μαθηματικών (χωρίς ειδικεύσεις και κατευθύνσεις) και σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων οριοθετείται στο 6ο Επίπεδο (αντίστοιχο του Bachelor’s Degree).

Τα μαθήματα του Τμήματος χωρίζονται σε Υποχρεωτικά Μαθήματα και Μαθήματα Επιλογής.

Ο φοιτητής του Τμήματος για να καταστεί πτυχιούχος πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 20 υποχρεωτικά μαθήματα και σε 16 μαθήματα επιλογής.

O φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και λαμβάνει πτυχίο, όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων.

Τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα έχουν από 4 υποχρεωτικά μαθήματα.

Στα εξάμηνα 5 και 6 οι φοιτητές παίρνουν τα 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 3 από τα μαθήματα επιλογής.

Στα εξάμηνα 7 και 8 ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει 5 μαθήματα επιλογής.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Μαθηματική Επιστήμη, και διαρκεί 8 εξάμηνα. Ειδικότερα ο στόχος του είναι διττός. Αφενός να εκπαιδεύσει κατάλληλα τους φοιτητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αφετέρου να εκπαιδεύσει κατάλληλα τους φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους εντός ή εκτός Ελλάδος σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό επίπεδο και να ασχοληθούν με την έρευνα στο χώρο των Μαθηματικών Επιστημών, εφοδιάζοντάς τους με τις απαραίτητες γνώσεις και προσφέροντάς τους το κατάλληλο προπτυχιακό υπόβαθρο.

Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Μαθηματικής Επιστήμης με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιστήμης και στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Η παραπάνω αποστολή ολοκληρώνεται καθώς το Τμήμα παρέχει, στους αποφοίτους του δυνατότητες πρόσβασης σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αλλά και σε Διδακτορικές Σπουδές σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.

Μαθησιακά αποτελέσματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ του τμήματος οι απόφοιτοι:

 • θα έχουν αποκτήσει ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο,
 • θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες αναλυτικής, κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,
 • θα έχουν εξειδικευθεί σε ένα πεδίο των μαθηματικών όπως η Μαθηματική Ανάλυση, η Άλγεβρα, η Γεωμετρία, η Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα, τα Υπολογιστικά Μαθηματικά και η Αστρονομία,
 • θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν μαθηματικές μεθόδους για την αντιμετώπιση προβλημάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας,
 • θα έχουν αποκτήσει παιδαγωγικές γνώσεις έτσι ώστε να απασχοληθούν ως καθηγητές στην δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες απόκτησης γνώσης ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γραμμική Άλγεβρα, Θεωρία Αριθμών, Διαφορικός Λογισμός, Εισαγωγή στη Γεωμετρία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Ολοκληρωτικός Λογισμός, Εισαγωγή στη Στατιστική, Διαφορικός. Λογισμός, Στοιχεία Τοπολογίας, Στοιχεία Διαφορικών Εξισώσεων, Γραμμική Γεωμετρία, Πιθανότητες, Στοιχεία Μιγαδικών Συναρτήσεων, Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας, Πραγματικές Συναρτήσεις, Κλασική Διαφορική Γεωμετρία. Υπολογιστικά Μαθηματικά, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Θεωρία Ομάδων, Πραγματικές Συναρτήσεις, Κλασική Διαφορική Γεωμετρία, Θεωρία Συνόλων, Μαθηματική Λογική, Μαθηματική Φυσική, Θεωρητική Μηχανική, Στοιχεία Κινηματικής, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μαθηματικών έχουν το δικαίωμα:

 • να διορίζονται ως καθηγητές μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κλάδου ΠΕ-03.
 • να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων φορέων για διορισμό στις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ..

Μπορεί να εργαστεί στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του προετοιμάζεται για τον εκπαιδευτικό κλάδο, παρακολουθώντας μαθήματα Διδακτικής των Μαθηματικών και άλλα παιδαγωγικά μαθήματα.

Να απασχοληθεί σε τομείς όπως η στατιστική, η μηχανοργάνωση, η πληροφορική, στους οποίους έχουν ελπίδες για επαγγελματική αποκατάσταση τόσο σε ιδιωτικές εταιρείες (ασφαλιστικές κ.λπ.) όσο και σε δημόσιες υπηρεσίες.

Συχνά απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές για να βελτιώσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας σε αυτούς τους κλάδους.

Επίσης, υπάρχει αυξημένη ζήτηση στην ιδιωτική εκπαίδευση (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα κ.λπ.).

Σχετικά επαγγέλματα:

 .

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωσης Μαθηματικών. web site: http://www.ugm.gr/
 • Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. web site: http://www.hms.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1555

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  100 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.625

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.950

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ