{0325} : Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/11/2022

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή  Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

 Τμήμα Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Βιολογία Κυττάρου5
1.2Γενική & Ανόργανη Χημεία5
1.3Εισαγωγή στην Πληροφορική5
1.4Μαθηματικά4
1.5Στατιστική4
1.6Φυσική5
1.7Εισαγωγή στη Γεωπονία3
1.8Αγγλικά-

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Βιοχημεία Βιομορίων5
2.2Γενική Μικροβιολογία5
2.3Οργανική Χημεία5
2.4Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές5
2.5Βιοχημεία - Φυσιολογία Φυτών5
2.6Αγγλικά-

Μαθήματα Επιλογής (2 από 5)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.7Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία (προαπαιτούμενο για Μελισσοκομία-Σηροτροφία και Γεωργ. Φαρμακολογία)5
2.8Διδακτική / Γεωργική Εκπαίδευση5
2.9Βιοκλιματολογία5
2.10Μέθοδοι Φυσικής στη Βιοτεχνολογία5
2.11Γεωργία4

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Βιοχημεία Μεταβολισμού5
3.2Γενετική5
3.3Μοριακή Βιολογία5
3.4Ενόργανη Χημική Ανάλυση5
3.5Αγγλικά-

Μαθήματα Επιλογής (2 από 4)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.6Γενική Αμπελουργία5
3.7Ζωοτεχνία4
3.8Οικολογία4
3.9Μικροβιολογία Τροφίμων5

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Αναλυτική Χημεία5
4.2Γενετική Πληθυσμών5
4.3Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA - Ομικές Τεχνολογίες5
4.4Φυσικοχημεία5
4.5Δενδροκομία5
4.6Αγγλικά-

Μαθήματα Επιλογής (2 από 6)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.7Χημεία Τροφίμων5
4.8Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Γενετικής5
4.9Μελισσοκομία-Σηροτροφία5
4.10Γενετική και Βιολογία Πολυετών Φυτών5
4.11Διατροφή και Μεταβολισμός4
4.12Βιοχημεία Τροφίμων5

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Βιοπληροφορική5
5.2Μικροβιακή Βιοτεχνολογία5
5.3Μοριακή Οικολογία & Προσαρμογή5
5.4Νανοβιοτεχνολογία & Βιοαισθητήρες5
5.5Αγγλικά-

Μαθήματα Επιλογής (2 από 6)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.6Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων5
5.7Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων 4
5.8Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (χρήση Η/Υ)4
5.9Αλληλεπιδράσεις Φυτών - Μικροοργανισμών5
5.10Διατροφή στα Στάδια της Ζωής4
5.11Φυσική της Ζωής5

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Ανοσοβιολογία5
6.2Βιοφυσική5
6.3Αναλυτική Βιοτεχνολογία5
6.4Φαρμακογνωσία & Βιοδραστικά Προϊόντα5
6.5Αγγλικά-

Μαθήματα Επιλογής (2 από 7)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.6Εξέλιξη5
6.7Τεχνολογία Κυτταροιστοκαλλιεργειών5
6.8Λαχανοκομία5
6.9Φυτοπαθολογία5
6.10Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων5
6.11Γεωργικός Πειραματισμός5
6.12Γενετική Ιών4

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Βιοτεχνολογία Ζώων5
7.2Ενζυμική Βιοτεχνολογία5

Μαθήματα Επιλογής (3 από 6)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.3Μοριακή Αναγνώριση5
7.4Ποσοτικοί Χαρακτήρες5
7.5Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων & Τροφίμων5
7.6Μοριακή Βιολογία και Ρύθμιση5
7.7Διατροφή Αγροτικών Ζώων4
7.8Εφαρμογές Βιοϋλικών στη Βιοτεχνολογία5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Βιοτεχνολογία Φυτών5
8.2Μοριακή Ενζυμολογία5
8.3Ανάπτυξη, Διαφοροποίηση & Μεταγωγή Σήματος5
8.4Ανάπτυξη Φυτών & Διακυτταρική Επικοινωνία5

Μαθήματα Επιλογής (2 από 7)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.5Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία5
8.6Γενετική Οργανισμών Μοντέλων5
8.7Βιολογική Γεωργία και Πιστοποίηση Γεωργικών Συστημάτων5
8.8Γεωργική Φαρμακολογία5
8.9Διατροφή και Δημόσια Υγεία3
8.10Κλινική Διατροφή4
8.11Γενετική Ανάλυση Δεδομένων4

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Κλινική και Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία5

Μαθήματα Επιλογής (5 από 10)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.2Βιολογία Συστημάτων5
9.3Ειδικά Κεφάλαια Βιοτεχνολογίας Φυτών5
9.4Διατροφή και Άθληση4
9.5Γενετική των Ασθενειών5
9.6Αρχές & Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών5
9.7Υδροβιολογία-Πλαγκτολογία5
9.8Ευφυή Συστήματα & Εξόρυξη Γνώσης5
9.9Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων 5
9.10Ποιοτικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων5
9.11Διαχείριση, Ανάλυση και Οπτικοποίηση Δεδομένων με R 5

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1Πρακτική Άσκηση10
10.2Πτυχιακή Μελέτη30

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ