{0326} : Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/11/2022

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή  Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

 Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης  (Αθήνα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών)5
1.2Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία6
1.3Ζωοτεχνία 4
1.4Μαθηματικά A4
1.5 Πληροφορική (ΑΟΑ)6
1.6Στατιστική4
1.7 Αγγλικά Ι2

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1 Αγγλικά ΙΙ2
2.2Αγροτική Κοινωνιολογία 6
2.3Γεωργία4
2.4Διατροφή Αγροτικών Ζώων 4
2.5 Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος6
2.6 Ιστορία του Αγροτικού Κόσμου6
2.7 Μαθηματικά ΙΙ4

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Αγγλικά ΙΙΙ2
3.2Γεωργικά Συστήματα στον Κόσμο5
3.3Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική6
3.4Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική 5
3.5Μακροοικονομική Θεωρία Ι5
3.6Μικροοικονομική Θεωρία Ι5
3.7Ποσοτικές Μέθοδοι5

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Αγγλικά ΙV2
4.2Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων 5
4.3Γεωργική Λογιστική5
4.4Δενδροκομία5
4.5Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ5
4.6Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ5
4.7Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές5

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1 Αγγλικά V2
5.2Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία5
5.3Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων5
5.4 Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Έρευνας5
5.5Οικονομικά του Περιβάλλοντος5

Μαθήματα Επιλογής (2 από 6)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.6Βάσεις Δεδομένων5
5.7Ειδικά Θέματα Στατιστικής5
5.8Οικονομικά των Θεσμών5
5.9Περιφερειακή Ανάπτυξη5
5.10Συνεταιριστική Οικονομία5
5.11Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας5

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Αγγλικά VI2
6.2Αγροτική Πολιτική 5
6.3Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Υπηρεσίες5
6.4Οικονομικά της Αγροτικής Ανάπτυξης5
6.5Πολιτική Οικονομία του Αγροδιατροφικού Τομέα5

Μαθήματα Επιλογής (2 από 5)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.6Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα5
6.7Διδακτική / Γεωργική Εκπαίδευση5
6.8Εδαφολογία-Λιπασματολογία5
6.9Οικονομική Γεωγραφία5
6.10Φυσιολογία Φυτών5

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ι5
7.2Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης4
7.3Οικονομετρία4
7.4Οικονομικά Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος5
7.5Πολιτική Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος3

Μαθήματα Επιλογής (2 από 8)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.6Βάσεις Δεδομένων & Έμπειρα Συστήματα στην Αγροτική Οικονομία5
7.7Γενική Αμπελουργία4
7.8Γεωργική Μετεωρολογία4
7.9Ειδική Γεωργία (7ου)5
7.10Επιχειρησιακή Έρευνα στη Γεωργία4
7.11 Κηπευτικά υπό κάλυψη5
7.12 Οι Η/Υ στην Οικονομία5
7.13 Στοιχεία Ανθοκομίας5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Αγροτική Πολιτική4
8.2Ανάλυση Τιμών Γεωργικών Προϊόντων5
8.3Γεωργική Λογιστική & Αγροτική Εκτιμητική5
8.4 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης3
8.5Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι5
8.6Συγκριτική Γεωργία Ι5

Μαθήματα Επιλογής (1 από 7)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.7Γεωργική Εκπαίδευση5
8.8Ειδική Αμπελουργία5
8.9Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές5
8.10Καλλωπιστικά Φυτά3
8.11Μαθηματικά & Στατιστικά Υπολογιστικά Συστήματα5
8.12Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ3
8.13Οικονομική αξιολόγηση περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών3

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Γεωργικές Εφαρμογές5
9.2Θεωρία και Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης4
9.3Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου4
9.4 Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας6
9.5Οικονομική Ανάλυση Αγροτικής Πολιτικής5
9.6Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΙΙ5

Μαθήματα Επιλογής (1 από 6)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.7Βιομηχανική Οργάνωση4
9.8Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή καρποφόρα δένδρα)5
9.9Εφαρμογές Πολυμέσων στην Οικονομία3
9.10 Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζωικών Εχθρών5
9.11 Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας5
9.12 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ανάπτυξης4

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1Πρακτική Άσκηση8
10.2Πτυχιακή Εργασία22

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ