{0099} : Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/11/2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  (Λαμία)

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Ανάλυση Ι5
1.2Γραμμική Άλγεβρα6
1.3Φυσική Ι5
1.4Προγραμματισμός Ι6
1.5Λογική Σχεδίαση6
1.6Ελεύθερη Επιλογή2

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Ανάλυση ΙΙ5
2.2Διακριτά Μαθηματικά6
2.3Φυσική ΙΙ5
2.4Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός6
2.5Εισαγωγή στους Η/Υ6
Ελεύθερη Επιλογή2

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Πιθανότητες και Στατιστική5
3.2Ανάλυση ΙΙΙ5
3.3Οργάνωση Η/Υ6
3.4Προγραμματισμός ΙΙΙ4
3.5Δομές Δεδομένων6
3.6Αγγλικά2
3.7Ελεύθερη Επιλογή*2

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Αριθμητική Ανάλυση4
4.2Βάσεις Δεδομένων Ι5
4.3Σήματα και Συστήματα5
4.4Δίκτυα Επικοινωνιών6
4.5Αλγόριθμοι6
4.6Οικονομική Ανάλυση2
4.7Ελεύθερη Επιλογή2

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Μεταγλωττιστές5
5.2Λειτουργικά Συστήματα4
5.3Δίκτυα Υπολογιστών5
5.4Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες4

Μαθήματα Επιλογής 5ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.5Τεχνολογίες Λογισμικού6
5.6Τεχνολογίες WWW6
5.7Προγραμματισμός Συστήματος4
5.8Εφαρμοσμένα Μαθηματικά6
5.9Ενσωματωμένα Συστήματα6
5.10Αρχιτεκτονική Υπολογιστών6
5.11Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Ηλεκτρονική6
5.12Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος6
5.13Θεωρία Ουρών6
5.14Συστήματα Διαμόρφωσης και Μετάδοσης6

Μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας 5ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.15Παιδαγωγική Επάρκεια2
5.16Πρακτική Άσκηση-Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση2
5.17Παιδαγωγική Επάρκεια2

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Υπολογιστική Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση6

Μαθήματα Επιλογής 6ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.2Θεωρία Υπολογισμού6
6.3Θεωρία Αριθμών6
6.4Θεωρία Γράφων6
6.5Βάσεις Δεδομένων ΙΙ6
6.6Παράλληλα Συστήματα6
6.7Προχωρημένα Θέματα Μεταγλωττιστών6
6.8Σχεδίαση VLSI6
6.9Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας6
6.10Θεωρία Πληροφορίας και Κώδικες6
6.11Ψηφιακές Επικοινωνίες6
6.12Δίκτυα Ευρείας Ζώνης6

Μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας 6ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.13Παιδαγωγική Επάρκεια2
6.14Πρακτική Άσκηση-Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση2
6.15Παιδαγωγική Επάρκεια2

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Βιοπληροφορική6
7.2Αρχιτεκτονική και Ανάπτυξη Παιγνίων6
7.3Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών6
7.4Ασφάλεια Συστημάτων6
7.5Εξόρυξη δεδομένων και Γνώσης6
7.6Ευφυείς Πράκτορες6
7.7Τεχνικές Συμπίεσης Βίντεο6
7.8Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Κυκλωμάτων6
7.9Προστασία Ευαίσθητων Δεδομένων6
7.10Μικροεπεξεργαστές6
7.11Δίκτυα Οπτικών Ινών6
7.12Κεραίες και Ασύρματη Διάδοση6

Μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας 7ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.13Παιδαγωγική Επάρκεια2
7.14Πρακτική Άσκηση-Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση4

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Πτυχιακή εργασία18

Μαθήματα Επιλογής 8ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.2Θεωρία Βελτιστοποίησης6
8.3Πληροφοριακά Συστήματα6
8.4Γραφικά6
8.5Έλεγχος και Τυπική Επιβεβαίωση6
8.6Κρυπτογραφία6
8.7Python & Επιστημονικός Υπολογισμός6
8.8Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)6
8.9Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών6
8.10Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων6
8.11Προχωρημένες Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης6
8.12Νεφοϋπολογιστική6
8.13Δορυφορικές Επικοινωνίες6
8.14Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών6
8.15Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου6

Μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας 8ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.16Παιδαγωγική Επάρκεια2
8.17Πρακτική Άσκηση-Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση4

Πίνακας Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε - 1Νομικά Θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας2
Ε - 2Νομικά Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας2
Ε - 3Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση στην Πληροφορική2
Ε - 4Μεταναστευτική Πολιτική2
Ε - 5Πολιτικές Διαχείρισης-Μεταναστευτικής-Προσφυγικής Κρίσης2
Ε - 6Επιχειρηματικότητα και Η-επιχειρείν2
Ε - 7Εφαρμοσμένη Οικονομική2
Ε - 8Πληροφορική στην Εκπαίδευση2
Ε - 9Αρχές Μάνατζμεντ2
Ε - 10Εισαγωγή στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα2
Ε - 11Ιστορία της Ελληνικής Βιομηχανίας (από το σχέδιο Μάρσαλ μέχρι και την ένταξη στην Ε.Ο.Κ.)2
Ε - 12Ιστορία της Ελληνικής Οικονομίας (από το 1945 μέχρι και το 1985)2
Ε - 13Business English2
Ε - 14Πρακτική Άσκηση6

Πίνακας Μαθημάτων Παιδαγωγικής Επάρκειας

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Π - 1Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης2
Π - 2Γενική Παιδαγωγική2
Π - 3Διδακτική της Πληροφορικής2
Π - 4Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση2
Π - 5Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης2
Π - 6Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη2
Π - 7Εξελικτική Ψυχολογία2
Π - 8Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης2
Π - 9Πρακτική Άσκηση-Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση4
Π - 10Πρακτική Άσκηση-Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση4

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ