{0239} : Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/11/2023

 Πανεπιστήμιο Πάτρας

Πολυτεχνική Σχολή 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Έδρα :

Διεύθυνση: Καραθεωδόρη 1, Πανεπιστημιούπολη 265 00, Πάτρα  

Τηλέφωνο: 2610 997580, 993466, 969500-3 Fax:  2610 997849 E-mail : secretary@chemeng.upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών ιδρύθηκε με το Π.Δ. 834/1977 (ΦΕΚ 271 τ.Α’/20.09.1977) και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1978-1979, κατά το οποίο εισήχθησαν οι πρώτοι φοιτητές.

Το Τμήμα εκπαιδεύει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη βελτίωση μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, το Τμήμα οφείλει να προετοιμάζει τους αποφοίτους του στις νέες περιοχές της επιστήμης και του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Ως απόρροια των ανωτέρω:

Αποστολή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι:

  • η εκπαίδευση των φοιτητών στη χημική μηχανική και τη χημική τεχνολογία από το προπτυχιακό μέχρι το προχωρημένο μεταπτυχιακό επίπεδο και
  • η παραγωγή γνώσης στην επιστήμη της χημικής μηχανικής.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Χημική Μηχανική είναι μια επιστημονική περιοχή σε διαρκή αναζήτηση νέων εφαρμογών των μεθόδων και της τεχνολογίας που αρχικά αναπτύχθηκαν για την παραγωγή παραδοσιακών χημικών προϊόντων σε μεγάλη κλίμακα. Χωρίς ποτέ να αμελήσει τη Χημική Βιομηχανία και γενικότερα την μαζική παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων, πρωτοστατεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη προηγμένων υλικών, ήπιων και εναλλακτικών μορφών ενέργειας και νέων μεθόδων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια οι χημικοί μηχανικοί διευρύνουν όλο και περισσότερο το πεδίο τους συμβάλλοντας καταλυτικά στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή σε τομείς όπως η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα έξυπνα υλικά και η βιολογική μηχανική. Όπως είναι φυσικό οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε επίσης σημαντικές αλλαγές του περιεχομένου και των αναλογιών των συστατικών του προγράμματος σπουδών καθιστώντας το ευρύτερο και διεπιστημονικότερο από όλες τις επιστήμες μηχανικού.

Ως αποτέλεσμα αυτής της εκπαίδευσης η θέση του χημικού μηχανικού στη διεθνή αγορά εργασίας είναι εξαιρετική (π.χ. πρόσφατη έρευνα του Institution of Chemical Engineers (IChemE) δείχνει ότι είναι το δεύτερο καλύτερα αμειβόμενο επάγγελμα στο Ηνωμένο Βασίλειο) και το πεδίο δραστηριοτήτων του πολύ ευρύτερο από το ήδη ευρύ επιστημονικό του πεδίο. Χημικούς μηχανικούς θα συναντήσετε στη χώρα μας και στο εξωτερικό στη βιομηχανία, στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα αλλά θα τους βρείτε ασφαλώς και στις υπηρεσίες, στην τεχνική υποστήριξη πωλήσεων, στη διασφάλιση ποιότητας, ακόμα και στις τράπεζες ή στη βιομηχανία πληροφορικής.

Συνεπώς, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία και παραγωγή υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη διαφόρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στην διαχείριση – διοίκηση έργων και στην εφαρμογή προτύπων (περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας).

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134320/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Χημικών Μηχανικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Aνόργανη Xημεία, Mαθηματικά, Φυσική, Τεχνικό Σχέδιο, Αναλυτική Xημεία, Εφαρμοσμένα Mαθηματικά, Εφαρμογές H/Y, Θερμοδυναμική, Οργανική Xημεία, Ισοζύγια Mάζας και Ενέργειας, Φυσικές Διεργασίες, Τεχνική Mηχανική – Αντοχή Yλικών, Φαινόμενα Μεταφοράς, Στατιστική, Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, Επιστήμη Yλικών, Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική, Σχεδιασμός Xημικών Aντιδραστήρων, Σχεδιασμός Xημικών Εγκαταστάσεων, Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Aντιρρύπανσης, Δυναμική Προσημείωση Διεργασιών Xημική Mηχανική, Kαταλυτικές Διεργασίες, Tεχνο – οικονομική Mελέτη, Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, Διοίκηση Επιχειρήσεων κ.α.

Αναλυτικά τα μαθήματα ανά εξάμηνο : εδώ

Περισσότερα στοιχεία: 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών,  ο Χημικός Μηχανικός αποκτά με τις σπουδές του τη μόρφωση και την ικανότητα να εφαρμόσει τις αρχές των φυσικών, χημικών, μαθηματικών και τεχνικών επιστημών, ως και της κοινωνικής οικονομικής και των ανθρωπιστικών επιστημών σε πεδία που ανάγονται σε διεργασίες μετασχηματισμού της ύλης και σε εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργασιών όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από πάσης άποψης (τεχνικής, οικονομικής, κοινωνικής). Παράλληλα με τα ανωτέρω, οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν από τον Χημικό Μηχανικό να επιδιώκει στο έργο του τη μέγιστη εξοικονόμηση πόρων, ενεργείας / ύλης, και την προστασία του περιβάλλοντος..

Σκοπός των Τμημάτων Χημικής Μηχανικής στην Ελλάδα είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη διαφόρων εγκαταστάσεων, στην διαχείριση-διοίκηση έργων (project management) και στην εφαρμογή προτύπων (περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας)..
Έργο του Χημικού Μηχανικού στην πράξη είναι η έρευνα – ανάπτυξη – βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη – κατασκευή – λειτουργία – τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων, ο σχεδιασμός – παραγωγή – έλεγχος – διάθεση – εφαρμογές των παραγόμενων προϊόντων και υλικών, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αντιρρύπανσης, προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

Για το λόγο αυτό, οι απόφοιτοι Χημικοί Μηχανικοί θα πρέπει να καταλαβαίνουν απόλυτα τη χημεία και την κινητική των αντίστοιχων αντιδράσεων, τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των χρησιμοποιουμένων υλικών, καθώς και τις βάσεις της θερμοδυναμικής και της μεταφοράς μάζας και ενέργειας. Αυτά τα θέματα, επομένως, αποτελούν τον κορμό των σπουδών του Χημικού Μηχανικού. Oι απόφοιτοι πρέπει να έχουν μια κατανόηση των βασικών οικονομικών μεγεθών και εννοιών, του σχεδιασμού με υπολογιστή και του ελέγχου και βελτιστοποίηση των διεργασιών. Πρέπει επίσης να έχουν γερές βάσεις μαθηματικών και προγραμματισμού ώστε να μπορούν να ποσοτικοποιούν το σχεδιασμό και τις εκτιμήσεις τους. Αυτά τα θέματα επομένως, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της σπουδής του Χημικού Μηχανικού. Τέλος, οι Χημικοί Μηχανικοί πρέπει να είναι ενήμεροι και ευαίσθητοι στον κόσμο γύρω τους και για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα σπουδών επιτρέπει την παρακολούθηση μη-τεχνικών επιλογών ώστε οι φοιτητές να μπορούν να παρακολουθούν θέματα εκτός του περιεχομένου του Χημικού Μηχανικού.

Ο  Χημικός  Μηχανικός  μπορεί να εργαστεί :

  • σε βιομηχανίες ως τεχνικός σύμβουλος, αλλά και ως υπεύθυνος προώθησης πωλήσεων χημικών προϊόντων.
  • Επιπλέον, μπορεί να ασχοληθεί με την οικολογική τεχνολογία, την περιβαλλοντική μηχανική, την τεχνολογία νέων υλικών, τη βιοφυσική και βιοχημική μηχανική, τις εφαρμογές διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη διαχείριση αποθεμάτων.
  • Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος υπάλληλος σε τεχνική υπηρεσία δημόσιων οργανισμών,
  • ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών,
  • στην εκπαίδευση ως καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 8 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Χημικού Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Το Ντοκυμαντέρ αυτό προβάλει την δραστηριότητα των τελευταίων 100 ετών του McKetta Department of Chemical Engineering στο Univeristy of Texas at  Austin. Η ιστορία του είναι χαρακτηριστική  της εξέλιξης της επιστήμης και του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού και της διαρκούς πρωτοποριακής επέκτασης του σε νέες περιοχές. Είναι πολύ χρήσιμο για όσους θα ήθελαν να γνωρίσουν τι είναι και ποιες είναι οι δυνατότητες του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού. Ανάμεσα στους εμφανιζόμενους είναι και ο Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματός Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητής στο Austin, Νίκος Πέππας.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site: http://www.tee.gr/
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών.  web site:    http://www.psxm.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0239

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  152 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %  

Φυσική : 25 %  

Χημεία : 25 %  

Μαθηματικά: 30 %  

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.825

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.420

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ