Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/11/2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Γενική Βιολογία Ι6
1.2Γενικά Μαθηματικά6
1.3Γενική Φυσική6
1.4Εισαγωγή στην Πληροφορική6
1.5Βασική Οργανική Χημεία6

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Γενική Βιολογία ΙΙ6
2.2Βιοστατιστική6
2.3Εργαστήριο Χημείας Ι6
2.4Οργανική Χημεία των Βιομορίων6
2.5Μικροβιολογία6

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Ανατομία και Μορφολογία Φυτών6
3.2Βιοχημεία Ι7
3.3Ζωολογία7
3.4Εργαστήριο Χημείας ΙΙ
5
3.5Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτω5

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Κυτταρική Βιολογία6
4.2Βασική Γενετική6
4.3Βιοχημεία ΙΙ6
4.4Γενική Οικολογία6
4.5Φυσιολογία Φυτών6

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Ανοσολογία6
5.2Βιοποικιλότητα και Κλιματική Αλλαγή6
5.3Μοριακή Βιολογία6
5.4Φυσιολογία Ζώων Ι6
5.5Αναπτυξιακή Βιολογία6

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Βιοτεχνολογία Θεωρία3
6.2Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας4
6.3Δομική Βιολογία4
6.4Υδροβιολογία7
6.5Φυσιολογία Ζώων ΙΙ7
6.6Εξελικτική Βιολογία5

Μαθήματα 7ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Βιοχημική Μηχανική6
7.2Μοριακή Γενετική6

Μαθήματα Επιλογής:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.3Ακαδημαϊκά αγγλικά για Βιοεπιστήμονες3
7.4Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα6
7.5Σχεδιασμός διδασκαλιών βιολογίας4
7.6Ηθολογία – Βιολογία4

Μαθήματα επιλογής του κύκλου: «Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία»

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.7Εφαρμοσμένη Γενετική6
7.8Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά4
7.9Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας (εργαστήριο)4
7.10Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοβιοτεχνολογία (θεωρία)4
7.11Εξαρτησιογόνες Ουσίε3
7.12Ειδικά θέματα Βιοπληροφορικής4
7.13Μικροβιακή Γενετική4
7.14Εξέλιξη και Ανάπτυξη- Προοπτικές στην επιστημονική έρευνα και την υγεία3

Μαθήματα επιλογής του κύκλου:«Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία»

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.15Βιολογία μεγάλων χερσαίων θηλαστικών4
7.16Υδρόβιοι Μικροοργανισμοί: από το γονίδιο στο οικοσύστημα5
7.17Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης5
7.18Λιμνολογία6
7.19Ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων3
7.20Περιβαλλοντική Χημεία3
7.21Πολιτισμική Οικολογία3
7.22Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας4
7.23Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοτεχνολογία (θεωρία)4
7.24Μικροβιακή Γενετική4

Μαθήματα επιλογής για Παιδαγωγική-Διδακτική Επάρκεια

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.25Σχεδιασμός διδασκαλιών βιολογίας4

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Βιοπληροφορική6

Μαθήματα Επιλογής:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.2Πρακτική Άσκηση5
8.3Βιολογία και επιστημονική επικοινωνία4
8.4Ειδικά θέματα Επιχειρηματικότητας6

Μαθήματα επιλογής του κύκλου: «Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία»

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.5Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 4
8.6Μεμβρανική Βιοφυσική4
8.7Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων3
8.8Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων3
8.9Γνωστική Νευροεπιστήμη3
8.10Μοριακή Ιολογία και Εφαρμογές2
8.11Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση6
8.12Γενετική Ανθρώπου – Ιατρική Γενετική3
8.13Γενετική Μηχανική Θεωρία3
8.14Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής5
8.15Βιολογία του Καρκίνου4
8.16Μοριακή Νευροβιολογία3
8.17Μοριακή Βιολογία Αλληλεπίδρασης Μικροοργανισμών και Φυτών3
8.18Μηχανική Βιοδιεργασιών5
8.19Ο κόσμος του RNA3
8.20Βιοχημική Φαρμακολογία & Τοξικολογία3

Μαθήματα επιλογής του κύκλου:«Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία»

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.21Ιχθυολογία6
8.22Περιβαλλοντική Τεχνολογία3
8.23Υδατοκαλλιέργειες6
8.24Οικολογία Πεδίου5
8.25Θαλάσσια Βιολογία6
8.26Βιολογία διατήρησης στην πράξη4
8.27Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Φυτων4
8.28Μοριακή Βιολογία Αλληλεπίδρασης Μικροοργανισμών και Φυτών3
8.29Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων3
8.30Γενετική Μηχανική θεωρία3
8.31Ερευνητικές μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής5
8.32Μηχανική Βιοδιεργασιών5

Μαθήματα επιλογής για Παιδαγωγική-Διδακτική Επάρκεια

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.33Βιολογία και επιστημονική επικοινωνία4

Μαθήματα 9ου και 10ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9 & 10. 1Διπλωματική Εργασία60

Επιπλέον Μαθήματα Παιδαγωγικής από άλλα τμήματα για την απόκτηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Π-1Εκπαιδευτική Πολιτική5
Π-2Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης5
Π-3Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ: Τα κίνητρα στην εκπαίδευση5
Π-4Φιλοσοφία της Παιδείας5
Π-5Διδακτική Φυσικών Επιστημών6
Π-6Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ4
Π-7Πληροφορική και Εκπαίδευση6
Π-8Εισαγωγή στην παιδαγωγική: Παιδαγωγικές ιδέες και εκπαίδευση5
Π-9Συγκριτική Παιδαγωγική5
Π-10Παιδαγωγικά Συμπεράσματα θεωριών Μάθησης5
Π-11Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης5
Π-12Θεωρίες Αγωγής και Κοινωνικοποίησης: Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση 5
Π-13Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι5

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ