{0332} : Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

Έδρα :

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών  Πεδίον Άρεως  383 34 Βόλος

Τηλέφωνο:  24210 74007, 24210  74010, Fax: 24210 74050 E-mail: g-mie@mie.uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Tα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε οικοδομές, σε βιομηχανίες, σε τεχνικά έργα κ.ά.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος αντιλαμβάνεται ότι ο σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει υψηλής στάθμης εκπαίδευση στην επιστήμη της Μηχανολογίας, να παράγει νέα πρωτοποριακή γνώση και τεχνογνωσία μέσω θεμελιώδους και εφαρμοσμένης έρευνας και να μεταφέρει την παραγόμενη τεχνογνωσία προς όφελος της κοινωνίας, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο κύριος στόχος ή, καλύτερα, το όραμα του Τμήματος είναι να γίνει ένα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών με διεθνή αναγνώριση και φήμη για την άριστη και σύγχρονη εκπαίδευση που παρέχει, την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, παιδεία, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ήθος των αποφοίτων του, σε συνδυασμό με τη γνώση και την τεχνογνωσία αιχμής που παράγει, την ευδιάκριτη επιστημονική συνεισφορά του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του και, τέλος, την επιτυχημένη και παραδειγματική μεταφορά της παραγόμενης τεχνογνωσίας στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πρόοδό της.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το τμήμα συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στη μηχανολογία, όπως είναι η ρευστοδυναμική και τα φαινόμενα μεταφοράς, οι θερμικές επιστήμες και η καύση, η μαγνητο-ϋδροδυναμική και η τεχνολογία σύντηξης, η μηχανική και η επιστήμη των υλικών, η δυναμική και ο έλεγχος, ο σχεδιασμός και η κατασκευή μηχανολογικών συστημάτων, η μηχανική κυψελίδων καυσίμου και οι τεχνολογίες υδρογόνου, η επιχειρησιακή διοίκηση και η επιχειρησιακή έρευνα.

Παρόλη τη διαφορετικότητά τους, όλες αυτές οι δραστηριότητες μοιράζονται μια κοινή αποστολή: Να παρέχουν υψηλής στάθμης εκπαίδευση στην επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού, να παράγουν πρωτοποριακή γνώση και τεχνογνωσία, και να μεταφέρουν την παραγόμενη γνώση προς όφελος της κοινωνίας, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το όραμα του Τμήματος είναι να γίνει ένα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών με διεθνή αναγνώριση και φήμη για την άριστη και σύγχρονη εκπαίδευση που παρέχει, την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, παιδεία, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ήθος των αποφοίτων του, τη γνώση και την τεχνογνωσία αιχμής που παράγει, την ευδιάκριτη επιστημονική συνεισφορά του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του και, τέλος, την επιτυχημένη και παραδειγματική μεταφορά της παραγόμενης τεχνογνωσίας στην κοινωνία.

Η πρωτοπορία του Τμήματος στην εκπαίδευση τεκμηριώνεται με δράσεις όπως είναι η ενίσχυση του εργαστηριακού χαρακτήρα σπουδών, η ένταξη μελετών περιπτώσεων (case studies) στα μαθήματα, η ενίσχυση του εξειδικευμένου περιεχομένου πληροφορικής σε συγκεκριμένα μαθήματα, η εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση εξειδικευμένου βιομηχανικού λογισμικού, η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλάνου προπτυχιακών σπουδών (περιεχόμενα – αλληλοεξάρτηση μαθημάτων), η ίδρυση Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών και Έρευνας σε επίπεδο Τμήματος, η ανάπτυξη δεικτών αποτελεσματικότητας, η αξιολόγηση, η υποστήριξη του Προγράμματος Σπουδών μέσω ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και η ανάπτυξη λειτουργικών ιστοσελίδων μαθημάτων.

Κατά τη διάρκεια των 6 πρώτων εξαμήνων, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις θεμελιωδών αρχών βασικών επιστημών καθώς και της επιστήμης του μηχανολόγου μηχανικού. Τα μαθήματα σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνουν εφαρμοσμένα μαθηματικά και στατιστική, φυσική, χημεία, προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και αριθμητικές μεθόδους, θερμοδυναμική, μηχανική ρευστών, μετάδοση θερμότητας, μηχανολογικό σχέδιο, μηχανική και δυναμική στερεών σωμάτων, υλικά και μηχανουργικές κατεργασίες, μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και οικονομικά για μηχανικούς. Στο τέλος του 5ου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις σπουδών: (1) Ενέργεια, βιομηχανικές διεργασίες και αντιρρυπαντική τεχνολογία, (2) Μηχανική, υλικά και κατεργασίες, (3) Οργάνωση παραγωγής και βιομηχανική διοίκηση. Τα εξάμηνα 7-9, οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα που είναι πιο εφαρμοσμένα και έχουν τεχνολογικό προσανατολισμό, και στην πλειοψηφία τους σχετίζονται με κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές κατά το 6ο εξάμηνο την δυνατότητα επιλογής μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις σπουδών:

α). Ενέργεια, βιομηχανικές διεργασίες και αντιρρυπαντική τεχνολογία

β). Μηχανική, υλικά και κατεργασίες

γ). Οργάνωση παραγωγής και βιομηχανική διοίκηση.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις, Στατική, Αντοχή Υλικών, Θερμοδυναμική, Στατιστική, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτροτεχνία, Δυναμική, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Μηχανική Ρευστών, Στοιχεία Μηχανών, Μετάδοση Θερμότητας, Μορφοποιήσεις με Αφαίρεση Υλικού, Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών, Επιχειρησιακή Έρευνα, Ηλεκτρονική, Μηχανολογικό Εργαστήριο, Βιομηχανική Διοίκηση, Αντοχή Μηχανολογικών Κατασκευών, Ευέλικτα Συστήματα Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων υποστηριζόμενα από Η/Υ (CIM), Σύνδεση Συστημάτων CAD/CAE, Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανισμών, Δυναμική Κατασκευών, Πειραματική Αντοχή Υλικών, Στροβιλομηχανές, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός,, Εργαλειομηχανές, Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Η Μηχανολογία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και ραγδαία εξελισσόμενες επιστήμες που διαχρονικά έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τεχνολογική πρόοδο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η Μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων.

Οι δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Τμήμα μας ετοιμάζει τους νέους μηχανικούς έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Σύμφωνα με την νομοθεσία, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη ηλεκτρο-μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων. Επίσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Κατασκευαστών (κατηγορίες Η/Μ, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων).

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν μεταξύ άλλων:

 • σε βιομηχανικές επιχειρήσεις (διυλιστήρια, χημικές, τροφίμων, μετάλλων κ.α.)
 • σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις
 • σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • σε γραφεία μελετών και συμβούλων
 • σε αναπτυξιακές εταιρίες και οργανισμούς
 • σε διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση)
 • σε δημόσιες υπηρεσίες (π.χ.  Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία)
 • σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Σύμφωνα με την νομοθεσία, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη ηλεκτρο-μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων. Επίσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Κατασκευαστών (κατηγορίες Η/Μ, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων).

Η ευρύτητα του προγράμματος μαθημάτων σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των κατευθύνσεων σπουδών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, καθιστά τους αποφοίτους του Τμήματος ιδανικούς για εργασία σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανίας και επιχειρήσεων. Αυτό περιλαμβάνει παραδοσιακούς τομείς Μηχανολόγου Μηχανικού αλλά και τεχνολογίες αιχμής όπου απαιτείται εξειδικευμένη και σύγχρονη γνώση. Η ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του Τμήματος ενισχύεται από την άρτια τεχνική κατάρτιση και τις γνώσεις σε management, στοιχεία απαραίτητα για στελέχη βιομηχανίας και επιχειρήσεων. Απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται ήδη σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και επιχειρήσεις, ενώ άλλοι ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Τμήμα βρίσκεται σε μία διαρκή συνεργασία με πολλούς κλάδους βιομηχανιών και επιχειρήσεων, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την δυνατότητα γνωριμίας και συνεργασίας με συναδέλφους από την βιομηχανία. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν μεταξύ άλλων:

 • σε βιομηχανικές επιχειρήσεις (διυλιστήρια, χημικές, τροφίμων, μετάλλων κ.α.)
 • σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις
 • σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • σε γραφεία μελετών και συμβούλων
 • σε αναπτυξιακές εταιρίες και οργανισμούς
 • σε διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπ. Ένωση)
 • σε δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. Περιφέρειες, Υπουργεία)
 • σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 5 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site:http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων.  web site: http://www.psdmh.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0332

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  122 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Μηχανολογίας,  β) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 35 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.100

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.720

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.285

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.485

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ