{0173} : Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Παν/πολη, 15771 Ιλίσια

Τηλέφωνο:  210 727 5516,  210 727 5517 – 18,  Fax  210 727 5530

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα μας έχει ως αντικείμενο τη φιλοσοφία και την ιστορία των επιστημών, δηλ. το γνωστικό πεδίο που ασχολείται με τις ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις της επιστήμης εν γένει αλλά και των συγκεκριμένων επιστημών (φυσικές επιστήμες, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες της ζωής, μαθηματικά και λογική). Εξετάζει την επιστήμη ως ιστορικό και κοινωνικό φαινόμενο από την ελληνική αρχαιότητα έως σήμερα, διερευνά τα φιλοσοφικά και μεθοδολογικά προβλήματα που εγείρονται από τις επιστημονικές θεωρίες και εξετάζει τις προϋποθέσεις της εξελισσόμενης επιστημονικής εικόνας του κόσμου.

Επιπλέον το Τμήμα υπηρετεί μια σειρά από συναφή αντικείμενα όπως η ιστορία της τεχνολογίας, η επιστημονική και τεχνολογική πολιτική καθώς και η σχέση επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας και η γνωσιακή επιστήμη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης είναι ένα σχετικά σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο το οποίο θεραπεύεται σε δεκάδες μεγάλα πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο. Μελετά την επιστήμη ως σύνθετο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο και αναδεικνύει τις φιλοσοφικές διαστάσεις των θεωριών και της πρακτικής της. Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης είναι το μόνο πανεπιστημιακό Τμήμα της χώρας μας που υπηρετεί αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Παράλληλα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει πλήθος μαθημάτων από γνωστικά αντικείμενα συναφή προς την Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης, όπως είναι η Ιστορία και η Φιλοσοφία εν γένει, η Φιλολογία, η Γνωσιακή Επιστήμη, οι Σπουδές Επιστήμης – Τεχνολογίας, η Μουσειολογία και άλλα.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα αναλυτικά εργαλεία που απαιτεί η ενασχόληση με τη μεθοδολογία της επιστήμης, με τη διδασκαλία βασικών γνώσεων ώριμων επιστημών, καθώς και με την Ιστορία της Φιλοσοφίας, της Τέχνης και του Πολιτισμού. Στον δεύτερο κύκλο των μαθημάτων (3ο και 4ο έτος) οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις που προσφέρει το τμήμα και οι οποίες είναι οι εξής:

α) Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

β) Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

γ) Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Ιστορία  Φιλοσοφίας, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Πολιτική  Φιλοσοφία,  Ηθική,  Γνωσιολογία και Μεταφυσική, Φιλοσοφία των Κοινωνικών  Επιστημών,  Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών,  Φιλοσοφία της Γλώσσας, Θεωρία Δικαίου και Θεσμών, Ιστορία της Αρχαιότητας, Ευρωπαϊκή Ιστορία,  Ιστορία Πολιτισμού και Θεσμών, Ιστορία Φυσικών Επιστημών, Ιστορία της Τεχνολογίας, Ψυχολογία, Εισαγωγή στην Μαθηματική Ανάλυση, Εισαγωγή στη Νευτωνεία Μηχανική και στη Θεωρία της Σχετικότητας, Εισαγωγή στη Θεσμοδυναμική και στον Ηλεκτρομαγνητισμό, Αρχές Οικονομικής, Φιλοσοφία Επιστήμης, Εφαρμοσμένη Ηθική, Πλάτων και Αριστοτέλης, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψυχολογία της Νόησης, Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία, Ιστορία της Αστρονομίας, Ιστορία Πειραμάτων, Επιστήμη Τεχνολογία και Κοινωνία, Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης 20ου αιώνα κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σκοπός του Τμήματος είναι η έρευνα ως προς τις μεθόδους που εφαρμόζονται στην Ιστορία και την Θεωρία της Επιστήμης αλλά και η μελέτη της Επιστήμης, από τη μεθοδολογική της πλευρά, από τη διαχρονική – ιστορική της διάσταση και από την πλευρά της σχέσης της με άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα.

Συνεπώς οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα:

  • στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση   (εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. 33,  Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης)  και
  • σε  ερευνητικά – επιστημονικά ή πολιτιστικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που σπουδάζουν στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης αποκτούν μια πλούσια ιστορική και φιλοσοφική παιδεία, που αποτελεί τον πυρήνα ενός ευρέως και συνάμα συνεκτικού σώματος γνώσεων τόσο από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, όσο και από τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τις επιστήμες της ζωής και της νόησης. Οι απόφοιτοι του Τμήματος συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ 33) και μπορούν να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία ή θέση προϋποθέτει ευρύτητα γνώσεων και διεπιστημονικότητα, και απαιτεί δημιουργικότητα, αναλυτική και συνθετική σκέψη, επικοινωνιακές δεξιότητες, κριτικό πνεύμα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ευελιξία.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του  πτυχιούχων  του τμήματος  είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος. Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α’/1985)    καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
  • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site: http://www.olme.gr

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0173

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  127 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 28 %

Αρχαία Ελληνικά : 22 %

Ιστορία : 28 %

Λατινικά : 22 %

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 28 %

Φυσική : 28 %

Χημεία : 22 %

Μαθηματικά: 22 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 28 %

Φυσική : 22 %

Χημεία : 22 %

Βιολογία : 28 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 28 %

Μαθηματικά : 28 %

Πληροφορική : 22 %

Οικονομία  : 22 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023: 15.094

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.096

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ