{0284} : Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα  Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Βιόπολις  Λάρισα.  Τ.Κ. 41500

Τηλέφωνο: 2410 565273-2-1,  Fax :  2410 565290 E- mail : g-bio@bio.uth.gr

 Σκοπός του τμήματος :

Στόχος του Τμήματος είναι η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας εναρμονισμένης με τις διεθνείς εξελίξεις και η εκπαίδευση επιστημόνων, ικανών να ερευνούν θέματα αιχμής στον τομέα της βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και να αναπτύσσουν εφαρμογές βασισμένες σε βιοτεχνολογικά εργαλεία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σήμερα, μετά την χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος αλλά και την χαρτογράφηση σημαντικού αριθμού γονιδιωμάτων από ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, μικρόβια και ιούς που ακολούθησε η Βιοχημεία και η Βιοτεχνολογία αποτελούν έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της ανάπτυξης. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος αναπτύσσονται σε τρεις βασικούς άξονες:

α) Λειτουργική Γενομική,

β) Βιοποικιλότητα και

γ) Βιολειτουργικά μόρια, οι οποίοι διασυνδέονται ως προς συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και ευελπιστεί να δημιουργήσει μια γενιά επιστημόνων με άμεση αντίληψη από τα αρχικά στάδια εκπαίδευσης τους, αφενός των απαιτήσεων και των προβλημάτων των ελληνικών Επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης και αφετέρου των προκλήσεων της ίδιας της επιστήμης σε θέματα βασικής αλλά και εφαρμοσμένης έρευνας.

Σε έναν αιώνα που, κατά γενική ομολογία, θα σημαδευτεί από τις εξελίξεις στην ανάλυση και στην κατανόηση της λειτουργίας του γενετικού υλικού των ζωντανών οργανισμών, καθώς και από τις επιπτώσεις της δυνατότητας κατευθυνόμενης τροποποίησής του σε χημικό επίπεδο, το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας καλείται να αποδώσει στην ελληνική κοινωνία επιστήμονες, κατάλληλους να συλλάβουν και να εμπεδώσουν το εύρος των δυνατοτήτων της Βιοχημείας και της Βιοτεχνολογίας και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτών των νέων τεχνολογιών.

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι επενδύσεις που γίνονται σε βιοτεχνολογικές βιομηχανίες είναι ελάχιστες και η εκπαίδευση νέων επιστημόνων θα καλύψει ένα κενό στην αγορά εργασίας. Το Τμήμα φιλοδοξεί να προσφέρει ενός υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και ευελπιστεί να δημιουργήσει μια γενιά επιστημόνων με άμεση αντίληψη από τα αρχικά στάδια εκπαίδευσης τους, αφενός των απαιτήσεων και των προβλημάτων των παραγωγικών ελληνικών Επιχειρήσεων του αντικειμένου και αφετέρου των προκλήσεων της ίδιας της επιστήμης με σκοπό στη συνέχεια να εμβαθύνουν σε θέματα βασικής έρευνας. Σε τομείς όπως η Βιοχημεία, η Βιοτεχνολογία, η Γενετική Μηχανική και η Γονιδιωματική, όπου οι επιστημονικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, το Τμήμα θεωρεί την έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση των φοιτητών του σαν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σε έναν αιώνα που, κατά γενική ομολογία, θα σημαδευτεί από τις εξελίξεις στην ανάλυση και στην κατανόηση της λειτουργίας του γενετικού υλικού των ζωντανών οργανισμών, καθώς και από τις επιπτώσεις της συγκλονιστικής δυνατότητας κατευθυνόμενης τροποποίησής του σε χημικό επίπεδο, το Τμήμα καλείται να εκπαιδεύσει επιστήμονες, ικανούς να συλλάβουν και να εμπεδώσουν το εύρος των δυνατοτήτων της Βιοχημείας και της Βιοτεχνολογίας και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι νέες αυτές τεχνολογίες.

Το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και ευελπιστεί να δημιουργήσει μια γενιά επιστημόνων με άμεση αντίληψη από τα αρχικά στάδια εκπαίδευσης τους, των απαιτήσεων και των προβλημάτων των παραγωγικών ελληνικών Επιχειρήσεων/ Φορέων του αντικειμένου. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με  άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι επενδύσεις που γίνονται σε βιοτεχνολογικές βιοτεχνίες/ βιομηχανίες είναι ελάχιστες και ένας από τους λόγους είναι και η έλλειψη εξειδικευμένων επιστημόνων βιοτεχνολόγων. Η εκπαίδευση τέτοιων επιστημόνων θα καλύψει ένα κενό στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, οι εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας εγείρουν μια σειρά ηθικών και νομικών ζητημάτων, τα οποία οι προηγμένες κοινωνίες, στην κούρσα του οικονομικού ανταγωνισμού και ευημερίας, ήδη αντιμετωπίζουν ή θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον. Έτσι, πολύ σύντομα, οι απόφοιτοι του Τμήματος, θα βρεθούν αντιμέτωποι με προβλήματα που ξεφεύγουν από τα όρια της επιστήμης τους και άπτονται και άλλων ειδικοτήτων (Οικονομία – Οικολογία – Ηθική – Φιλοσοφία – Κοινωνιολογία – Νομική). Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος φιλοδοξεί, αρκετά νωρίς στην εκπαιδευτική διαδικασία, να βοηθήσει στη διαμόρφωση συνείδησης των ευρύτερων κοινωνικο – οικονομικών συνεπειών των εφαρμογών αυτών.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενική  Βιολογίας, Γενική  χημεία, Οργανική  Χημεία, Πληροφορική, Βιοστατιστική, Κυτταρική Βιολογία, Αναλυτική Χημεία, Βιοχημεία, Φυσιολογία – Ιστολογία, Φυσιολογία Φυτών, Μικροβιολογία – Ιολογία, Γενετική, Φυσιολογία Ζώων, Φυσικοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Κλινική Βιοχημεία, Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών, Ενζυμολογία, Διακυτταρική Επικοινωνία – Μεταγωγή σήματος, Βιοτεχνολογία Φυτών, Έλεγχος Μεταβολισμού, Βιοχημική Φαρμακολογία, Βιοφυσική, Αναπτυξιακή Βιολογία, Βιοτεχνολογία Ζώων, Ανοσολογία, Διδακτική με έμφαση στις Βιοεπιστήμες, Βιοχημεία Τροφίμων, Βιοηθική, Βιοχημική Τοξικολογία, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :   

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι βιοχημικοί – βιοτεχνολόγοι μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε διαγνωστικά ή ερευνητικά εργαστήρια, σε φαρμακευτικές εταιρείες -παραγωγής ή εμπορίας φαρμάκων, σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, σε φορείς παραγωγής και συντήρησης τροφίμων, σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες παραγωγής νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων, σε φορείς που διεξάγουν βιοχημικό και βιοτεχνολογικό έλεγχο παραμέτρων του περιβάλλοντος και στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πιο αναλυτικά, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 104 (ΦΕΚ 130 τ.Α’/05.08.2009)  μπορούν να ασχολούνται με:

α) τη διδασκαλία σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας τις βιοεπιστήμες, καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις βιοεπιστήμες, όπως η Βιοχημεία.

β) την έρευνα και πραγματογνωμοσύνη σε γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται στον ευρύτερο τομέα των βιοεπιστημών και η οποία είτε έχει αμιγώς θεωρητική − επιστημονική κατεύθυνση, μη συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν:

α. να απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες και άλλους φορείς) όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια), ως στελέχη των εργαστηρίων,

β. να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε άλλες κρατικές υπηρεσίες ή μηχανισμούς (υγειονομικές υπηρεσίες, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), Γενικό Χημείο του Κράτους),

γ. να διευθύνουν ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (βιοχημείας ή βιοτεχνολογίας),

δ. να διευθύνουν εταιρείες σχετικές με τον τομέα της Βιοχημείας και της Βιοτεχνολογίας και να απασχολούνται σε τομείς της Βιοτεχνολογίας.

ε. να ασχολούνται με τη συμμετοχή σε ομάδες εξέτασης και ανάλυσης, καθώς και την εξέταση βιολογικών υλικών – δειγμάτων και γενετικού υλικού, τον έλεγχο της ποιότητας των αναλύσεων, τον έλεγχο της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής, την ερμηνεία και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε αναλυτικά εργαστήρια, όπως μικροβιολογίας, βιοχημείας, μοριακής βιολογίας, γενετικής),

στ. να διεξάγουν τον βιοχημικό και βιοτεχνολογικό έλεγχο παραμέτρων περιβάλλοντος,

ζ. να εκπονούν μελέτες και εργαστηριακές αναλύσεις και να διενεργούν ελέγχους με αντικείμενο τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος και τις σχέσεις μεταξύ τους,

η. να ασχολούνται με τη συμμετοχή σε μελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, όπως διαχείρισης των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και των απορριμάτων. Επίσης με την εκπόνηση βιοχημικών και βιοτεχνολογικών μελετών αποκατάστασης του περιβάλλοντος και των ειδικότερων φυσικών στοιχείων που έχουν ρυπανθεί,

θ. να επιλέγουν, σχεδιάζουν και ελέγχουν την εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων και μεθόδων γενετικής μηχανικής σε βιομηχανικά προϊόντα,

ι. να ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα, την παροχή συμβουλών και την εφαρμογή τεχνικών στον τομέα της βιοπληροφορικής.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μπορούν να αναλαμβάνουν την ευθύνη είτε υπογράφοντας ατομικά είτε συνυπογράφοντας, όταν συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους ειδικευμένους επιστήμονες, στα εξής αντικείμενα:

α. αποτελέσματα των αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού που διεξάγονται στα αναφερόμενα εργαστήρια,

β. αποτελέσματα των τραπεζών αίματος και βλαστικών κυττάρων που πιστοποιούν την ασφάλεια του αίματος και των συστατικών του, καθώς και την ποιότητα των βλαστικών κυττάρων και προορίζονται για ιατρική, φαρμακευτική ή βιομηχανική χρήση,

γ. μελέτες και πιστοποιητικά σχετικά με την ασφάλεια ιατροτεχνολογικών και εν γένει υγειονομικών προϊόντων που παρασκευάζονται από ιστούς ζωικής, φυτικής και βακτηριακής προέλευσης,

δ. αποτελέσματα βιολογικών δειγματοληψιών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων, ε. πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής κατά τον έλεγχο χημικών ουσιών,

στ. πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και νεοφανών προϊόντων,

 ζ. μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άσκηση βιομηχανικών και εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και στις μεταξύ τους σχέσεις,

η. μελέτες και πιστοποιητικά ελέγχου της ποιότητας και της ασφάλειας περιβάλλοντος,

θ. πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή δικαστηριακή χρήση, με αντικείμενο τη διασταύρωση γενετικών στοιχείων, και επεξεργασία του σχετικού γενετικού υλικού,

ι. προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε φορείς του Δημοσίου, σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των βιοεπιστημών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος   Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με  το  Π.Δ.104  (ΦΕΚ 130 τ.Α’/05.08.2009).
  • Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 148 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/13.12.2017) οι απόφοιτοι του τμήματος «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησής τους εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΠΕ04.04 Βιολόγων.
  • Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πτυχιούχοι του τμήματος  έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής χωρίς εξετάσεις εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται στο ΦΕΚ Εκπαίδευσης στην Ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής σύμφωνα με το ΦΕΚ 2661 τ.Β’/01.07.2019.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 


.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0284

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής  2023: 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  128 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 30 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 30 %

Βιολογία : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Τομέας : α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.960

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.050

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.850

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.280

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ