{0178} : Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

 Έδρα :

Διεύθυνση: Αργοναυτών & Φιλελλήνων Τ.Κ. 38221 Βόλος

Τηλέφωνο:  24210  74787, 74789  Fax : 24210  74799 E-mail : g-sed@uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του τμήματος είναι η κατάρτιση Ειδικών Παιδαγωγών για την Προσχολική και Πρώτη Σχολική Εκπαίδευση.

Σκοπός του τμήματος είναι η προαγωγή της έρευνας και η διδασκαλία της Ειδικής Αγωγής για την εμβάθυνση και κριτική διαχείριση των σύγχρονων αναγκών στην εκπαίδευση του ευαίσθητου αυτού πληθυσμού. Το Τμήμα παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διδασκαλίας και ταυτόχρονα στην ολιγοετή παρουσία του κατέχει σημαντική θέση στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας μας και της διεθνούς κοινότητας. Σταθερός προσανατολιστικός άξονας όλων μας είναι η πολύπλευρη και άρτια κατάρτιση επιστημόνων και εκπαιδευτικών που θα κληθούν να στελεχώσουν τις δομές που απευθύνονται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, έναν τομέα με πολλές απαιτήσεις και έντονους ρυθμούς ανάπτυξης στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Το Όραμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής είναι  να μετατραπεί σε ένα ανοικτό «σχολείο» στο κόσμο με αμφίδρομες πορείες μέσα από γέφυρες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Η ανάδειξη της σημαντικής τεχνογνωσίας στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα συμβάλλει στην αναγνώριση της Ειδικής Αγωγής, ως έναν επιστημονικό χώρο με διακριτές μεταβλητές και επιστημονικά εργαλεία συνδράμοντας σταθερά στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης δυναμικής.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επιδιώκει την κατάρτιση Ειδικών Παιδαγωγών για την Προσχολική και Πρώτη Σχολική Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα εκπαίδευσης στις ακόλουθες ομάδες μαθητών/τριών με ειδικές ανάγκες: α) Νοητική υστέρηση β) Προβλήματα ακοής γ) Προβλήματα όρασης δ) Αυτισμός και ε). Μαθησιακές δυσκολίες.

Παράλληλα με την κατάρτισή τους ως Ειδικοί Παιδαγωγοί, οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση για να διδάξουν και στο χώρο της Γενικής Αγωγής. Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος περιλαμβάνει δύο (2) κατευθύνσεις:

 • την κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού και
 • την κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Δασκάλου.

Κάθε κατεύθυνση περιλαμβάνει τις εμφάσεις: α) Αυτισμού, β) Μαθησιακών δυσκολιών, γ) Νοητικής υστέρησης, δ) Προβλήματα ακοής, και ε) Προβλήματα όρασης. Να σημειωθεί επίσης το πρόγραμμα σπουδών χωρίζει τα μαθήματά του στους ακόλουθους κύκλους μαθημάτων: α) Ειδική Αγωγή β) Παιδαγωγικά – Κοινωνιολογία γ) Ψυχολογία- Γλώσσα και δ) Θετικές Επιστήμες.

Κατά την διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν στα προγράμματα των πρακτικών ασκήσεων, τα οποία αποτελούν μια ενότητα που έχει διττό σκοπό. Αφενός να φέρουν σε επαφή τους φοιτητές/τριες με την εκπαιδευτική πραγματικότητα στην οποία θα κληθούν αργότερα να εργαστούν και να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο, και αφετέρου να τους δώσουν τη δυνατότητα να διδάξουν σε παιδιά με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, κάνοντας εφαρμογή όσων αποκόμισαν από τα μαθήματα των Διδακτικών Μεθοδολογιών.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθησιακές Δυσκολίες, Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ατόμων με  Προβλήματα Όρασης, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Κινητικά Προβλήματα και Πολλαπλές Αναπηρίες, Παιδαγωγική της Ένταξης, Νοητική Υστέρηση, Συναισθηματικές Δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις, Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά και Εκπαιδευτικές Ανάγκες Ατόμων με Αυτισμό, Η Γλωσσική Ανάπτυξη του Κωφού Παιδιού, Ψυχοπαιδαγωγική Αξιολόγηση στον Αυτισμό, Ψυχοφυσιολογία Μαθησιακών Διαταραχών, Ψυχοφυσιολογία Μαθησιακών Διαταραχών, Σύγχρονα Διδακτικά μοντέλα για Παιδιά με Αυτισμό, Μαθησιακές Δυσκολίες: Ανάπτυξη Παθολογίας Γλώσσας και Ανάγνωσης, Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση Παιδιών με Προβλήματα Συμπεριφοράς, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Στατιστική, Διδασκαλία Μαθηματικών Εννοιών στην Προσχολική Εκπαίδευση, Διδακτική Φυσικών Επιστημών, Εφαρμογές ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ψυχοφυσιολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία,  κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Παιδαγωγικής μπορούν να εργαστούν :

 • σε Ειδικά Σχολεία  (Δημοτικά σχολεία Ειδικής αγωγής, Νηπιαγωγεία Ειδικής Αγωγής)
 • Στη λαϊκή επιμόρφωση
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • σε Προγράμματα Αλφαβητισμού Ειδικών Ομάδων της χώρας
 • στην Παιδαγωγική Έρευνα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος  Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, στο Νόμο 3699/2008, άρθρο 20 που έχει δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. 199 τ.Α’/02.10.2008

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής: web site : http://www.satea.gr/
 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site:  http://www.doe.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site:  http://www.olme.gr/
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής.  web site: http://poseepea.blogspot.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0178

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  127 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 25 %

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.475

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.150

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ