{1629} : Χημείας (Καβάλα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/03/2024

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Χημείας (Καβάλα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Αγ. Λουκάς, Καβάλα, Τ.Κ. 65404

Τηλ.: 2510 462143  Ε-mail: mdsec@teiemt.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με τη μελέτη και την έρευνα της δομής, της σύνθεσης, και των μετασχηματισμών της οργανικής και ανόργανης ύλης.

Η Χημεία είναι μια βασική επιστήμη που συνδέεται άμεσα με το επίπεδο ζωής και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και ο ρόλος της σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικά κόσμο αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική δίνοντας το παρόν σε νεοαναπτυσσόμενους κλάδους αιχμής. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη διαμορφούμενη πραγματικότητα, τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας και την τάση στην έρευνα, το Τμήμα Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της παρέχει σύγχρονες γνώσεις στη Χημεία αντίστοιχες της επαγγελματικής επάρκειας που εξασφαλίζει στους αποφοίτους του παρέχοντάς σημαντικές και απαραίτητες γνώσεις Χημείας. 

H αποστολή του Τμήματος Χημείας είναι να (α) παρέχει άρτια και υψηλής στάθμης εκπαίδευσης στους φοιτητές, (β) πρωτοπορεί στην έρευνα, (γ) συνδέει την εκπαίδευση με τις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς, (δ) συμβάλει στη δια βίου εκπαίδευση των αποφοίτων. Συνεπώς, μεγάλη έμφαση δίδεται στην προπτυχιακή διδασκαλία και ιδιαίτερα στα εργαστηριακά μαθήματα, αναγνωρίζοντας ότι οι εργαστηριακές δεξιότητες είναι απαραίτητες στο νέο επιστήμονα για μια επιτυχή σταδιοδρομία.

Επιπρόσθετα οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας στην Καβάλα σχεδιάστηκε αντίστοιχο με αυτά των καλυτέρων Πανεπιστημίων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Υπηρετεί με συνέπεια, σε έκταση και εμβάθυνση, όλες τις πειθαρχίες της Χημικής Επιστήμης. Είναι απαιτητικό, ανάλογο με τη δυσκολία που επιβάλλεται να έχει μία βασική θετική επιστήμη.    
 
Συγχρόνως παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στην Επιστήμη του Πετρελαίου, δια μέσου της κατεύθυνσης στη «Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου», 7ου και 8ου εξαμήνου. Το νέο Τμήμα Χημείας είναι διάδοχο του Τμήματος Μηχανικών Πετρελαίου με εμπειρία πλέον των 40 ετών τόσο στον upstream όσο και στον downstream τομέα του Πετρελαίου, γεγονός που διασφαλίζει στους αποφοίτους μας πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες και καλύτερα αμειβόμενες αγορές εργασίας στον κόσμο.
 
Παράλληλα η κατεύθυνση στη «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» συνδυάζει κατά τρόπο συνεκτικό τη Χημεία με την επιστήμη των υλικών και τις συναφείς πειθαρχίες της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού και της κυκλικής οικονομίας μέχρι τη νανοχημεία και τα νανοϋλικά. Καινοτόμο στοιχείο της κατεύθυνσης είναι ότι προσφέρει καθετοποιημένη γνώση, από τη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό των υλικών μέχρι την αντοχή και την 3Δ εκτύπωση αυτών, γεγονός που διασφαλίζει στους αποφοίτους μας πρόσβαση σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, με εξίσου υψηλή ανταπόκριση στην αγορά εργασίας.
.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενική Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή στην Αναλυτική Χημεία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Χημεία, Φυσική, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Ποιοτική Αναλυτική Χημεία, Οργανική Χημεία, Προγραμματισμός Η/Υ, Φυσική Χημεία Ομογενών και Ετερογενών Συστημάτων, Εισαγωγή στη Χημική Τεχνολογία, Εισαγωγή στη Βιοχημεία, Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Αρχές Κβαντικής Χημείας, Περιβαλλοντική Χημεία, Ηλεκτροχημεία, Χημεία Τροφίμων, Χημεία Πολυμερών, Μοριακή Κβαντική Χημεία, Εργαστήριο Ηλεκτροχημείας, Στοιχεία Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Κινητικής, Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Ανάλυσης, Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος,  Διδακτική της Χημείας, Ιστορία και Επιστημολογία της Χημείας, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας της Καβάλας έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν 5 επαγγελματικές πιστοποιήσεις που θα τους ανοίξουν ευκολότερα το δρόμο στην αγορά εργασίας. Αναλυτικά:

α) Διδακτικής επάρκειας η οποία είναι ενσωματωμένη στο ΠΠΣ,

β) οινολογίας με έξτρα μαθήματα,

γ) μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) με έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών και την ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων),

δ) υγιεινής και ασφάλειας εργασίας με έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας και

ε) διαχείρισης τεχνολογικών κρίσεων, που διενεργείται στον εικονικό θάλαμο κρίσεων (virtual control room) αξίας €150.000, από την Βρετανική εταιρεία TSC.

Επίσης, το Τμήμα Χημείας είναι επισπεύδον του Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίας Πετρελαίου» που διεξάγεται από τη Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Γεγονός που δίνει μία επιπλέον ευκαιρία στους αποφοίτους του Τμήματος Χημείας να εμβαθύνουν τις γνώσεις που απέκτησαν από την κατεύθυνση Χημείας και Τεχνολογίας Πετρελαίου στη Μηχανική Πετρελαίου.

Ο πτυχιούχος χημικός μπορεί να απασχοληθεί επαγγελματικά τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι κυριότεροι επιμέρους τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών είναι οι παρακάτω:

 • Δημόσιος τομέας: Τα διάφορα υπουργεία και οι οργανισμοί που εποπτεύονται απ’ αυτά. Στις θέσεις αυτές ο χημικός ασχολείται κυρίως με τον ποιοτικό έλεγχο των διαφόρων εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων (πρώτες ύλες βιομηχανίας, καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα) και τον περιβαλλοντικό έλεγχο. Επιπλέον, ο χημικός μπορεί να εργαστεί ως ερευνητής στα διάφορα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα.
 • Βιομηχανικός τομέας: Ο χημικός αναλαμβάνει ευθύνες στην παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, καθώς και στην έρευνα για την παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων. Μπορεί να εργαστεί στη χημική βιομηχανία, σε εργοστάσια παραγωγής τροφίμων, ποτών, φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών, πλαστικών, λιπασμάτων κ.α.,
 • Τομέας Υγείας: Ο χημικός ασχολείται με βιοχημικούς προσδιορισμούς σε νοσηλευτικά ιδρύματα και οργανισμούς.
 • Εκπαιδευτικός τομέας: Ο χημικός μπορεί να εργασθεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση   (Γυμνάσια, Λύκεια) και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Ιδιωτικός εμπορικός τομέας. Σημαντικός αριθμός ασχολείται με τις εισαγωγές και εξαγωγές χημικών προϊόντων, πρώτων υλών, ειδών χημικής βιομηχανίας και οργάνων χημικών αναλύσεων και ελέγχου.
 • Ο χημικός μπορεί να ιδρύσει ιδιωτικά εργαστήρια για αναλύσεις κάθε τύπου, όπως π.χ. εργαστήρια ελέγχου οίνων και τροφίμων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Το επάγγελμα του Χημικού είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο από το Ν. 3518 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 261 τ.Α’/13.11.1927.
 • Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α’ 1985)   καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

 

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1629

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  200 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 26 %

Χημεία : 28 %

Μαθηματικά: 26 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 26 %

Χημεία : 28%

Βιολογία : 26 %

Γενικό Λύκειο (με το 90%)

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.616

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.070

Επαγγελματικό Λύκειο

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ