{0369} : Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/11/2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Μαθηματική Ανάλυση Ι5
1.2Γραμμική Άλγεβρα5
1.3Εισαγωγή στον Προγραμματισμό5
1.4Εισαγωγή στην Πληροφορική4
1.5Φυσική5
1.6Βιοχημεία και Φυσιολογία4
1.7Αγγλικά Ι2

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ5
2.2Διακριτά Μαθηματικά5
2.3Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός5
2.4Λογική Σχεδίαση5
2.5Βιολογία Ι4
2.6Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία4
2.7Αγγλικά ΙΙ2

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής 5
3.2Αρχές Ηλεκτρονικής6
3.3Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5
3.4Προχωρημένος Προγραμματισμός5
3.5Βιολογία ΙΙ5
3.6Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική2
3.7Ελεύθερο Μάθημα2

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Δίκτυα Υπολογιστών5
4.2Δομές Δεδομένων5
4.3Λειτουργικά Συστήματα6
4.4Σήματα και Συστήματα5
4.5Βιοστατιστική5
4.6Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική2
4.7Ελεύθερο Μάθημα 2

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Βάσεις Δεδομένων5
5.2Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες5
5.3Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου5
5.4Βιοπληροφορική Ι5

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα 6)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.5Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδίκων5
5.6Μικροεπεξεργαστές5
5.7Αριθμητική Ανάλυση5
5.8Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων5
5.9Ανατομία και Φυσιολογία
5.10Ανάλυση Πινάκων

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Γραφική Υπολογιστών5
6.2Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων5

Μαθήματα Επιλογής (4 από 9)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.3Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα5
6.4Αναγνώριση Προτύπων5
6.5Εφαρμοσμένα Μαθηματικά5
6.6Ανάλυση Συστημάτων5
6.7Ψηφιακές Επικοινωνίες5
6.8Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών στη Βιοϊατρική5
6.9Τεχνολογία Ιατρικού Εξοπλισμού5
6.10Βιοπληροφορική ΙΙ5
6.11Ειδικά Θέματα Ανατομίας και Φυσιολογίας5

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Πτυχιακή Εργασία10

Μαθήματα Επιλογής (4 από 16)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.2Τεχνητή Νοημοσύνη5
7.3Θεωρία Γραφημάτων5
7.4Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή5
7.5Υπολογιστική Όραση5
7.6Κρυπτογραφία5
7.7Μορφοκλασματική και Υπολογιστική Γεωμετρία5
7.8Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και αξιοπιστία συστημάτων5
7.9Συστήματα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων5
7.10Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Υγείας5
7.11Γενετική Επιδημιολογία5
7.12Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης5
7.13Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής5
7.14Τεχνολογία Λογισμικού5
7.15Βιολογία Συστημάτων5
7.16Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι5
7.17Τηλεϊατρική5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Πτυχιακή Εργασία10

Μαθήματα Επιλογής (4 από 16)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.2Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου5
8.3Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Συστήματα Υπολογιστών5
8.4Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών5
8.5Θεωρία Γλωσσών5
8.6Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών5
8.7Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα5
8.8Εξελικτικοί Αλγόριθμοι5
8.9Ειδικά Θέματα Κατανεμημένου Προγραμματισμού5
8.10Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα5
8.11Οικονομική της Υγείας5
8.12Μέθοδοι Προσομοίωσης5
8.13Ειδικά Θέματα Βιοηθικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας5
8.14Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής5
8.15Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας5
8.16Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική5
8.17Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής5
8.18Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ5

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Παιδαγωγικών και Γενικών Γνώσεων

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε - 1Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης2
Ε - 2Γενική Παιδαγωγική2
Ε - 3Διδακτική της Πληροφορικής2
Ε - 4Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση2
Ε - 5Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 2
Ε - 6Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία2
Ε - 7Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης2
Ε - 8Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική
πράξη
2
Ε - 9Εξελικτική Ψυχολογία2
Ε - 10Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης2
Ε - 11ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η Πρακτική Άσκηση είναι αμειβόμενη μέσω του ΕΣΠΑ
4
Ε - 12Πρακτική Άσκηση–Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση4
Ε - 13Πρακτική Άσκηση–Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση4

Παρατηρήσεις

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σε οποιοδήποτε εξάμηνο επιθυμεί τα Ελεύθερα Μαθήματα Επιλογής-παιδαγωγικών και γενικών γνώσεων  καθώς και τα μαθήματα της ξένης γλώσσας, τα οποία καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών ως μαθήματα των πρώτων εξαμήνων.

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ