{0217} : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2022

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής)
1.2Γραμμική Άλγεβρα
1.3Φυσική Ι (Μηχανική)
1.4Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
1.5Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.6Ιστορία των Επιστημονικών και Φιλοσοφικών Ιδεών
1.7Κοινωνιολογία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
1.8Φιλοσοφία
1.9Αγγλική Γλώσσα
1.10Γαλλική Γλώσσα

Προαιρετικά

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.11Ιστορική Μουσικολογία και Θεωρητικά Μουσικής

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών - Διανυσματική Ανάλυση)
2.2Διαφορικές Εξισώσεις
2.3Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων
2.4Προγραμματιστικές Τεχνικές
2.5Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.6Μηχανική (Κινηματική - Δυναμική του Στερεού Σώματος)
2.7Τεχνική Μηχανική
2.8Αγγλική Γλώσσα
2.9Γαλλική Γλώσσα

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
3.2Σήματα και Συστήματα
3.3Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών
3.4Θεμελιώδη Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών
3.5Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.6Πολιτική Οικονομία
3.7Οργάνωση και Διοίκηση
3.8Αγγλική Γλώσσα
3.9Γαλλική Γλώσσα

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Κυματική και Κβαντική Φυσική
4.2Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α
4.3Ηλεκτρονική Ι
4.4Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες
4.5Δίκτυα Επικοινωνιών

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.6Μιγαδικές Συναρτήσεις
4.7Αριθμητική Ανάλυση
4.8Διακριτά Μαθηματικά
4.9Αξιοπιστία και Έλεγχος Ποιότητας Συστημάτων
4.10Αγγλική Γλώσσα
4.11Γαλλική Γλώσσα

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β
5.2Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
5.3Βιομηχανική Ηλεκτρονική
5.4Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
5.5Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο
5.6Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ)

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΟΩΝ

ΡΟΗ Υ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών
6.2Συστήματα Μικροϋπολογιστών
6.3Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών
7.2Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
7.3Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων
7.4Τεχνολογία Πολυμέσων

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
8.2Επίδοση Υπολογιστικών Συστημάτων
8.3Ψηφιακά Συστήματα VLSI
8.4Τεχνολογία και Ανάλυση Εικόνων και Βίντεο

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας
9.2Νευρωνικά Δίκτυα και Ευφυή Υπολογιστικά Συστήματα
9.3Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων
9.4Κατανεμημένα Συστήματα

ΡΟΗ Λ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Υ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
6.2Βάσεις Δεδομένων
6.3Γραφική με Υπολογιστές

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
7.2Τεχνολογία Λογισμικού
7.3Τεχνητή Νοημοσύνη

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων
8.2Μεταγλωττιστές
8.3Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης
8.4Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα
8.5Δικτυακός Προγραμματισμός

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
9.2Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ
9.3Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
9.4Κρυπτογραφία

ΡΟΗ  Η: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ – ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ – ΥΛΙΚΑ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Ηλεκτρονική II
6.2Διατάξεις Ημιαγωγών

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Ηλεκτρονική III
7.2Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων VLSI
7.3Μικροηλεκτρονική: Κατασκευή Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
7.4Σχεδίαση Γραμμικών Κυκλωμάτων

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων
8.2Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
8.3Υλικά και Διατάξεις Προηγμένης Τεχνολογίας
8.4Τεχνολογία Αισθητήρων και Μικροσυστημάτων

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Φυσική, Τεχνολογία και Χρήσεις των Φωτοβολταϊκών
9.2Τηλεπικοινωνιακή Ηλεκτρονική
9.3Τεχνικές Συσκευασίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων
9.4Μικροσυστήματα και Νανοτεχνολογ

ΡΟΗ  Δ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι
6.2Συστήματα Αναμονής

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Δίκτυα Υπολογιστών
7.2Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ
7.3Τηλεφωνία

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Διαδίκτυο και Εφαρμογές
8.2Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών
8.3Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών
8.4Επικοινωνίες Πολυμέσων
8.5Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Διαχείριση Δικτύων - Ευφυή Δίκτυα
9.2Θεωρία Πληροφορίας
9.3Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
9.4Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνίας
9.5Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

ΡΟΗ Τ: ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Συστήματα Διαμόρφωσης και Μετάδοσης
6.2Μικροκύματα
6.3Εφαρμοσμένος και Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός
6.4Οπτική Επιστήμη και Τεχνολογία

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Κεραίες
7.2Ειδικά Θέματα Ηλεκτρομαγνητισμού
7.3Διάδοση σε Ιονισμένα Μέσα
7.4Φωτονική Τεχνολογία στις Τηλεπικοινωνίες
7.5Υπολογιστικές Τεχνικές για Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση
8.2Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών
8.3Συστήματα Μετάδοσης Οπτικών Ινών
8.4Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Συστήματα Ραντάρ και Τηλεπισκόπηση
9.2Δορυφορικές Επικοινωνίες
9.3Συστήματα Κινητών Τηλεπικοινωνιών

ΡΟΗ Σ: ΣΗΜΑΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
6.2Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Προχωρημένες Τεχνικές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
7.2Ρομποτική Ι: Ανάλυση - Έλεγχος - Εργαστήριο
7.3Επεξεργασία Φωνής και Φυσικής Γλώσσας

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Όραση Υπολογιστών
8.2Τεχνικές Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές Ελέγχου
8.3Πολυδιάστατα Συστήματα
8.4Μη Γραμμικά Συστήματα Ελέγχου και Εφαρμογές
8.5Ρομποτική ΙΙ: Ευφυή Ρομποτικά Συστήματα

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Στοχαστικός Έλεγχος
9.2Βέλτιστος Έλεγχος και Εφαρμογές
9.3Νευρο-ασαφής Έλεγχος και Εφαρμογές
9.4Αναγνώριση Προτύπων

ΡΟΗ Ζ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Ηλεκτρικές Μηχανές Ι
6.2Ηλεκτρονική Ισχύος Ι
6.3Τεχνολογία Φωτισμού

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Παραγωγή Υψηλών Τάσεων
7.2Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ
7.3Ηλεκτρονική Ισχύος ΙΙ
7.4Ηλεκτρομονωτικά Υλικά

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Μετρήσεις και Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων
8.2Ηλεκτρομαγνητική Πρόωση και Ανάρτηση
8.3Βιομηχανικές-Κτιριακές Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
8.4Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας Ηλεκτρικών Μηχανών
8.5Συστήματα Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις
9.2Κατασκευή Ηλεκτρικών Μηχανών
9.3Συστήματα Ειδικών Ηλεκτρικών Κινητήρων
9.4Ποιοτικός Έλεγχος Εξοπλισμού Βιομηχανικών
Εγκαταστάσεων και Υλικών

ΡΟΗ Ε: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Ηλεκτρική Οικονομία
6.2Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.3Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Καθαρών Ουσιών

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Ανάλυση ΣΗΕ (Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας)
7.2Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Ανάλυση ΣΗΕ (Ασύμμετρες και Μεταβατικές Καταστάσεις)
8.2Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
8.3Ενεργειακή Οικονομία
8.4Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας
8.5Εποπτεία και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Αυτόματος Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ
9.2Αξιοπιστία ΣΗΕ
9.3Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
9.4Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
9.5Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

ΡΟΗ Ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Οικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
6.2Συστήματα Διοίκησης

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Συστήματα Αποφάσεων
7.2Μοντέλα Μαθηματικού Προγραμματισμού
7.3Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Τεχνικές Προβλέψεων
8.2Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
8.3Διοίκηση της Ψηφιακής Επιχείρησης
8.4Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Συστήματα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Έργων
9.2Παίγνια Αποφάσεων

ΡΟΗ Ι: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Εισαγωγή στη Βιοφωτονική και Κυτταρική Μηχανική
6.2Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική
6.3Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Μετρήσεις και Έλεγχοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
7.2Βιοϊατρική Οργανολογία και Τεχνικές
7.3Επεξεργασία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Ιατρική Απεικόνιση και Ψηφιακή Επεξεργασία
Ιατρικής Εικόνας
8.2Τεχνολογίες Κινητής και Ηλεκτρονικής Υγείας

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Εγκατάσταση, Διαχείριση και Ποιοτικός Έλεγχος Ιατρικών και Νοσοκομειακών Συστημάτων
9.2Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων

ΡΟΗ Φ: ΦΥΣΙΚΗ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
6.2Φυσική και Τεχνολογία των Λέιζερ

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Αναλυτική Μηχανική
7.2Οπτοηλεκτρονική
7.3Κβαντομηχανική ΙΙ
7.4Πυρηνική Φυσική & Στοιχειώδη Σωματίδια

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Εισαγωγή στη Φυσική και την Τεχνολογία της Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης
8.2

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Νέα Τεχνολογικά Υλικά
9.2Φυσική Πολλών Σωμάτων και Κβαντικοί Υπολογιστές

ΡΟΗ Μ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων
6.2Μαθηματική Λογική
6.3Στοχαστικές Διαδικασίες
6.4Ανάλυση Πινάκων και Εφαρμογές

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Θεωρία Μέτρου και Εφαρμογές
7.2Άλγεβρα και Εφαρμογές

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Θεωρία Γραφημάτων
8.2Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική
8.3Θεωρία Αριθμών

ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΡΟΕΣ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Εφαρμογές των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική και τη Βιολογία
6.2Τεχνολογική Οικονομική

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Περιβάλλον και Ανάπτυξη
8.2Πρακτική Άσκηση Ηλεκτρ. Μηχ.& Μηχ. Υπολογιστών

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Α - 1 Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας
Α - 2Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας
Α - 3Τεχνολογίες Πληροφορίας και Κοινωνία
Α - 4Αστική Κοινωνιολογία

Μαθήματα 10ου εξαμήνου (όλων των κατευθύνσεων & ροών)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Παρατηρήσεις

Κανόνες επιλογής Κατευθύνσεων

Τα 23 μαθήματα εμβάθυνσης προκύπτουν ως συνδυασμός ροών ανά κατεύθυνση και ελευθέρων μαθημάτων με τους εξής περιορισμούς/κανόνες:

i) Ο μέγιστος αριθμός ελεύθερων μαθημάτων είναι 5.

ii) Ο μέγιστος αριθμός ανθρωπιστικών μαθημάτων είναι 1.

iii) Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που δεν εντάσσονται σε ροές είναι 1.

iv) Επιλέγεται τουλάχιστον ένα υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου από τρεις διαφορετικές εκ των ροών Υ, Λ, Η, Δ, Τ, Σ, Ζ, Ε.

v) Οι ροές Ο και Ι μπορούν να επιλεγούν ως ολόκληρες, συνδυαζόμενες με την επιλογή (α)  οποιασδήποτε από τις 4 κατευθύνσεις σπουδών.

vi) Επιλογή ενός εκ των κάτωθι συνδυασμών ροών:

Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και Συστημάτων:

α) {Η} + {Υ ή Σ} + {τουλάχιστον ½ άλλη ροή}*
β) {Η, ½Σ} + {Υ ή Τ ή Ζ}
γ) { ½Η, Σ} + {Λ ή Δ ή Ε}

Κατεύθυνση Πληροφορικής:

α) {Υ, Λ} + { τουλάχιστον ½ άλλη ροή}*
β) {Υ, ½Λ } + {Δ ή Σ}
γ) { ½Υ, Λ } + {Δ ή Σ}

Κατεύθυνση Επικοινωνιών:

α) {Τ, Δ} + {τουλάχιστον ½ άλλη ροή}*
β) {Τ, ½Δ} + { Η ή Σ}
γ) { ½Τ, Δ} + { Υ ή Λ ή Σ}

Κατεύθυνση Ενέργειας:

α) {Ε, Ζ} + {τουλάχιστον ½ άλλη ροή}*
β) {Ε, ½Ζ} + {Τ ή Δ ή Σ}
γ) { ½Ε, Ζ} + {Υ ή Η ή Σ

 

*Η επιλογή {τουλάχιστον ½ άλλη ροή} σημαίνει: 1 πλήρης ροή + 2 ελεύθερα μαθήματα ή ½ ροή + 5 ελεύθερα μαθήματα ή 2 μισές ροές + 1 ελεύθερο μάθημα.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα μία μόνο φορά να αλλάξουν την επιλογή κατευθύνσεων ή/και ροών που έκαναν στο 6ο Εξάμηνο. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να επιλέξουν έως 3 μαθήματα επιπλέον των 55 (από ροές ή ελεύθερα) αλλά τελικά μόνον τα 55 θα ληφθούν υπόψη στο βαθμό διπλώματος.

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ