{0164} : Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος

Τηλέφωνο:  24210 74784,  24210 74897  Fax: 24210 74786 Ε-mail: g-pre@uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επιπλέον σύμφωνα   με τον Οδηγό Σπουδών  το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση επιδιώκει:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει τις παιδαγωγικές επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία
 • Να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά παιδαγωγικά ζητήματα
 • Να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων γενικότερα.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Για τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών  λαμβάνονται υπόψη (α) η πολυπλοκότητα των σημερινών κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών εντός των οποίων καλείται να λειτουργήσει η εκπαίδευση, (β) η διεθνής συζήτηση αναφορικά με τα κεντρικά γνωρίσματα του επιστημονικού και επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού και (γ) οι απαιτήσεις οικοδόμησης μιας στέρεης γνωστικής και μεθοδολογικής βάσης των αντικειμένων διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.Το Πρόγραμμα Σπουδών  είναι προσανατολισμένο στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων εκ μέρους των φοιτητών προσανατολισμένων στην οικοδόμηση επιστημονικών γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων που θα τους επιτρέπουν:

 • να αναλύουν και να κατανοούν κριτικά τις παιδαγωγικές προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνικών
  εξελίξεων,
 • να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν και επεξεργάζονται τα γνωστικά αντικείμενα,
 • να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν, να εμπλουτίζουν και να ανασχεδιάζουν μαθησιακά περιβάλλοντα που προωθούν αποτελεσματικά την ατομική και ομαδική μάθηση και επιτρέπουν την εξατομικευμένη διαχείριση της μαθητικής συμπεριφοράς,
 • να στηρίζουν την ενεργητική, διερευνητική μάθηση εκ μέρους των παιδιών,
 • να εξειδικεύουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε σχέση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα μάθησης των μαθητριών/μαθητών τους, να αναστοχάζονται πάνω στις πρακτικές τους, να ερευνούν το έργο τους, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του και να αναπροσαρμόζουν τη διδασκαλία τους με βάση την έρευνα,
 • να έχουν επαρκώς και πολύπλευρα αναπτύξει την κριτική, την αναλυτική και τη συνθετική τους ικανότητα,
 • να κατανοούν και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και τους εποπτικούς πόρους για να ενισχύσουν τη μάθηση,
 • να γνωρίζουν πώς να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν τη διδασκαλία προκειμένου να ανταποκριθούν στους προκαθορισμένους στόχους και προτεραιότητες.

Το τμήμα χωρίζει το πρόγραμμα σπουδών του στους  παρακάτω θεματικούς  κύκλους:

 • Γλώσσα – Λογοτεχνία
 • Μαθηματικά
 • Φυσικές Επιστήμες
 • Παιδαγωγικά
 • Ψυχολογία
 • Λογοτεχνία
 • Τ.Π.Ε.
 • Ιστορία
 • Τέχνη – Πολιτισμός.

Για τη λήψη του πτυχίου του, ο φοιτητής, εκτός από τα  υποχρεωτικά μαθήματα, πρέπει να επιλέξει από κάθε κύκλο και έναν ελάχιστο αριθμό μαθημάτων. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει επιπλέον, Πρακτική Άσκηση στα συνεργαζόμενα δημοτικά σχολεία και προαιρετική πτυχιακή εργασία.

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητριών και των φοιτητών έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, εκτείνεται σε τέσσερα εξάμηνα σπουδών και περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων, οι οποίες στοχεύουν στη σύνδεση της παιδαγωγικής θεωρίας με την εκπαιδευτική/επαγγελματική πράξη. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, μέσα από τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εμπειρία από την πράξη, μέσα από διαδικασίες αναστοχασμού, καθώς και μέσα από τη μεταξύ τους και με το υπεύθυνο διδακτικό προσωπικό της πρακτικής άσκησης αλληλεπίδραση, συνειδητοποιούν, διευρύνουν, τροποποιούν και συστηματοποιούν διαρκώς την προσωπική τους παιδαγωγική θεωρία, με βάση την οποία θα διαμορφώνουν στο μέλλον υπεύθυνα και αποτελεσματικά και θα αξιολογούν με κριτική και αυτοκριτική διάθεση την παιδαγωγική-διδακτική τους πράξη.

Τα Προγράμματα Σπουδών των  Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γλωσσική πολυμορφία και γλωσσική διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο, Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη, Διδασκαλία και Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη, Οργανωσιακή συμπεριφορά στην Εκπαίδευση, Θεωρία του Σχολείου και Καινοτόμοι Θεσμοί, Εικαστικές Τέχνες, Λαϊκός Πολιτισμός και Εφαρμογές στη Σχολική Πράξη, Κοινωνικές Σχέσεις και Προβλήματα Προσαρμογής στο Σχολείο, Γλωσσολογία και Ελληνική Γλώσσα, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Ψυχοπαθολογία του παιδιού, Διδακτική Φυσικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη, κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Παιδαγωγικής μπορούν να εργαστούν :

 • Στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση ως Δάσκαλοι
 • Στην πρωτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση ως Δάσκαλοι
 • Στη λαϊκή επιμόρφωση
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • σε Προγράμματα Αλφαβητισμού Ειδικών Ομάδων της χώρας
 • σε Ειδικά Σχολεία
 • στην Παιδαγωγική Έρευνα
 • στην Ειδική Αγωγή μετά από Μετεκπαίδευση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά  δικαιώματα  του δασκάλου προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985),  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985),  και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:


Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site: http://www.doe.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0164

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  152 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 25 %

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.675

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.125

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ