{0367} : Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Τμήμα  Τεχνών Ήχου  και  Εικόνας (Κέρκυρα)

 Έδρα :

Διεύθυνση :  Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα

Τηλέφωνο:  26610 87860, 26610 87861 Fax: 26610 87866 Ε-mail: audiovisual@ionio.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό του νόμο (Ν.325/2004), έχει ως αποστολή: να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.

Οι Τακτικοί Στόχοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ορίζονται ως:

 • διδασκαλία νέων μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης,
 • επιστημονική έρευνα γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή,
 • επεξεργασία του ήχου και της εικόνας, και οι νέες καλλιτεχνικές μορφές που προκύπτουν από αυτές,
 • εφαρμογή των παραπάνω στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της επικοινωνίας.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το  Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών προσεγγίσεων της εικόνας, του ήχου και του συνδυασμού τους, προσφέροντας ένα ισχυρό θεωρητικό και καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Συνδυάζει την μελέτη των παραδοσιακών τρόπων έκφρασης με την διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση των νέων μέσων στην οπτικοακουστική τέχνη. Η οικειοποίηση της γλώσσας της οπτικής επικοινωνίας, ο επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας αντίληψης των οπτικοακουστικών πληροφοριών, η καλλιέργεια της ικανότητας οπτικοακουστικής αποτύπωσης των ιδεών, οδηγούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που απαιτεί το δημιουργικό πεδίο των οπτικοακουστικών τεχνών, αλλά και στην ανάπτυξη της κατάλληλης κριτικής σκέψης.

Συνοπτικά, θεμελιώδη πτυχή των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας αποτελεί η διαθεματική διδακτική σύγκλιση της τέχνης με την τεχνολογία και η δημιουργική συνέργειά τους στο πεδίο της ανάπτυξης νέων μορφών καλλιτεχνικού έργου. Για τον λόγο αυτό, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων γνωστικών αντικειμένων που άπτονται της εικόνας και του ήχου, τόσο με τη θεμελίωση ισχυρού θεωρητικού υπόβαθρου, όσο και με τη διεύρυνσή του σε νέα πεδία εφαρμογής, συνδυάζοντας παράλληλα τις παραδοσιακές μορφές δημιουργικής έκφρασης με σύγχρονες που προκύπτουν από την ευρεία χρήση νέων μέσων και σύγχρονων οπτικοακουστικών τεχνολογιών. Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος σπουδών εντάσσονται η οικειοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, η εξοικείωση με τα κινήματα του εικοστού αιώνα αλλά και τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, η σύνθεσή τους και οι προεκτάσεις τους στις τεχνολογίες νέων μέσων και, ιδιαίτερα, η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων δημιουργίας που προσφέρουν τα νέα μέσα στην Τέχνη.

Σε επίπεδο διαθεματικής οργάνωσης, το Πρόγραμμα Σπουδών στηρίζεται στο τρίπτυχο Θεωρία / Τεχνολογία / Τέχνη. Η επιμέρους οργανωτική του δομή παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα και συνοψίζεται σε τρεις Θεματικούς Τομείς, δύο οριζόντιους (Θεωρία, Τεχνολογία) και έναν κάθετο (Τέχνη), ο οποίος έχει τρεις άτυπες κατευθύνσεις, αυτές του Ήχου, της Εικόνας, και του συνδυασμού τους.

Ο Θεωρητικός Θεματικός Τομέας περιλαμβάνει μαθήματα που σχετίζονται με την ιστορία και την θεωρία των οπτικοακουστικών τεχνών, την φιλοσοφία της επικοινωνίας και την σημειολογία των μέσων, την παιδαγωγική των οπτικοακουστικών μέσων, την πολιτιστική διαχείριση, καθώς και μαθηματικά και εισαγωγή στην επιστημονική μεθοδολογία.

Ο Τεχνολογικός Θεματικός Τομέας περιλαμβάνει μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας των οπτικοακουστικών μέσων, την Πληροφορική και τις εφαρμογές της.

Ο κάθετος Θεματικός Τομέας του Προγράμματος Σπουδών, αυτός της Τέχνης, συμπεριλαμβάνει δημιουργικά μαθήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι επιλογής (ειδικά στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών). Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων που παρέχονται από άλλα Τμήματα των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέσω των αντίστοιχων (FRE) μαθημάτων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εκτός από ατομικές και ομαδικές εργασίες (πρακτικές και θεωρητικές), παρουσιάζουν εργασίες τους σε εκθέσεις και εκδηλώσεις σε πραγματικούς χώρους ή στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, μέρος του Προγράμματος Σπουδών αποτελεί το ετήσιο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, ημερίδες και εξειδικευμένα σεμινάρια, στο πλαίσιο των οποίων οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με προσωπικότητες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και οι εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις σε καλλιτεχνικούς χώρους και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το Πρόγραμμα Σπουδών εξαιρετικά καινοτόμο και φοιτητοκεντρικό, καθώς παρέχει την δυνατότητα στους φοιτητές να δημιουργήσουν δυναμικά μία εξατομικευμένη κατεύθυνση σπουδών, η οποία, αν και άτυπη, ανταποκρίνεται στα δικά τους ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, οι απόφοιτοι κατέχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν λειτουργήσουν ως επαγγελματίες ή αυτόνομοι καλλιτέχνες στον δημιουργικό ή εφαρμοσμένο τομέα των οπτικοακουστικών τεχνών. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι σε θέση:

 • να κατανοούν την πολυπλοκότητα, τη διεπιστημονικότητα και διαθεματικότητα του δημιουργικού πεδίου των οπτικοακουστικών τεχνών, από άποψη καλλιτεχνική θεωρητική και τεχνολογική,
 • να επεξεργάζονται δημιουργικά, με την εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της αντίστοιχης θεωρίας, ιδέες και νοήματα τα οποία στη συνέχεια μπορούν να κωδικοποιούν με τρόπο κατάλληλο προς την κατεύθυνση σύνθεσης σύγχρονων και σύνθετων μορφών έργων οπτικοακουστικών τεχνών,
 • να χρησιμοποιούν ψηφιακά και διαδραστικά μέσα, τα οποία καθιστούν δυνατή την παραγωγή έργων (ενδεικτικά) βίντεο τέχνης, τέχνης του ήχου, τέχνης διαδικτύου και υβριδικών τεχνών,
 • να αναπτύσσουν σύνθετα καλλιτεχνικά (και μεταξύ άλλων εμβυθιστικά/διαδραστικά) έργα ως αυτόνομοι δημιουργοί, χειριζόμενοι τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της διάδρασης και της επιστήμης του ήχου και της εικόνας,
 • να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν ψηφιακές και δυναμικές οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις και παραγωγές, προσανατολισμένες να εξυπηρετήσουν τη μαζική επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου) και τη σύγχρονη οπτικοακουστική βιομηχανία,
 • να γνωρίζουν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύγχρονη οπτικοακουστική παραγωγή,
 • να αξιοποιούν τις δυνατότητες επικοινωνίας των οπτικοακουστικών αναπαραστάσεων στο χώρο της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 928/Ζ1 (ΦΕΚ 274 τ.Β΄/07.02.2019) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Τεχνών Ήχου  και  Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιουνίου Πανεπιστημίου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ψηφιακές Εικαστικές Τέχνες, Γραφικές – Γραφιστικές Τέχνες, Ακουστική και Ψυχοακουστική, Αισθητική & Οπτική Κουλτούρα, Μουσική Πληροφορική, Πολυμεσικές Εφαρμογές Ψηφιακών Συλλογών Τέχνης, Διαδραστικά Συστήματα Ήχου & Εικόνας, Ηλεκτροακουστική και ακουστική χώρων, Παιδαγωγική των Μέσων, Προηγμένες Τεχνικές Επεξεργασίας Ήχου, Πειραματικά Πολυμέσα, Θεωρία της Επικοινωνίας, Μαθηματικά και Τέχνη,  Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας, Ξένη Γλώσσα και Ορολογία, Τεχνικές Βιντεοσκόπησης, Τεχνολογία του Ήχου,  Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων, Διαδικτυακή Επικοινωνία, Νομική Κάλυψη Πολιτιστικού Προϊόντος,  Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου, Φιλοσοφικές Θεωρίες των Μέσων, Διδακτική της Τέχνης, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, την τελευταία δεκαετία οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σε συνδυασμό με τις αναζητήσεις της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, ορίζουν ένα νέο πεδίο εικαστικής έκφρασης και δημιουργίας. Στο πλαίσιο αυτό η συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών και καλλιτεχνών στον τομέα της Οπτικοακουστικής Τέχνης συνιστά πρωταρχική ανάγκη. Οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, όμως, που απαιτούνται στην παραγωγή κατάλληλα εκπαιδευμένων ειδικών στους παραπάνω τομείς, παρέχονται σήμερα μεμονωμένα και σε ελλιπή βαθμό από διάσπαρτες και ξένες μεταξύ τους εκπαιδευτικές μονάδες του συστήματος της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας ιδρύθηκε το 2004  και φιλοδοξεί να καλύψει για πρώτη φορά στη χώρα μας την έλλειψη αυτή, στοχεύοντας στη σύγκλιση της τέχνης με την τεχνολογία στο πεδίο της έρευνας, και τη δημιουργική σύνθεσή τους στην πράξη. Το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης εναρμονίζεται με τα σύγχρονα διεθνή ερευνητικά δεδομένα του ψηφιακού πολιτισμού.

Το πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας συμπεριλαμβάνει :

 • τον χώρο της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους
 • τη διδασκαλία/απασχόληση σε τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • τους ευρύτερους επαγγελματικούς χώρους της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς και της αναψυχής.

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι από τους τομείς, στους οποίους θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν οι απόφοιτοι και οι μεταπτυχιακοί του ΤΤΗΕ:

 • ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία (τέχνη νέων μέσων, ψηφιακών, αναλογικών ή του συνδυασμού τους: video art, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη, τέχνη του διαδικτύου, κόμικς, animation, φωτογραφία κ.ά.),
 • ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου και της εικόνας,
 • τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης,
 • ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου (web design, interactive CD-ROM, DVD-ROM, web applications, δικτυακές πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, πειραματικά πολυμέσα, video games),
 • γραφικές-γραφιστικές τέχνες, πολυμεσικές εκδόσεις, ηλεκτρονικός τύπος, διαφήμιση, επαγγελματική φωτογραφία,
 • παραγωγή και εφαρμογές στον ευρύτερο πολιτισμικό τομέα με τη χρήση ψηφιακής και ηλεκτρονικής τεχνολογίας (για μουσεία, συλλογές κ.ά.),
 • εκπαιδευτική τεχνολογία με χρήση προσαρμοστικών συστημάτων πολυμέσων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:


.

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

.Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0367

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  107 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 30 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 20 %

Βιολογία : 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Μαθηματικά : 30 %

Πληροφορική : 30 %

Οικονομία  : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Τομέας: α) Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.845
Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.670

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.670
Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.080

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ