{0209} : Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2022

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Μαθηματικά 6
1.2Μηχανική Α6
1.3Χημεία για Μηχανολόγους3
1.4Φυσική5
1.5Εισαγωγή στη Μηχανολογία3
1.6Μηχανολογικό Σχέδιο Ι4

Μάθημα (κατ’ επιλογή μόνο ένα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.7Πολιτική Οικονομία2
1.8Κοινωνιολογία της Επιστήμης & της Τεχνολογίας2
1.9Εισαγωγή στη Φιλοσοφία2
1.10Ιστορία Επιστημών και Τεχνολογίας2

Ξένη Γλώσσα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.11Ξένες Γλώσσες2

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Μαθηματικά Β4
2.2Μηχανική Β4
2.3Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό3
2.4Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα4
2.5Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Καθαρών Ουσιών6
2.6Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά4
2.7Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ4

Ξένη Γλώσσα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.8Ξένες Γλώσσες2

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Μαθηματικά Γ5
3.2Μηχανική Γ3
3.3Λειτουργικά Συστήματα& Γλώσσες Προγραμματισμού4
3.4Στοιχεία Μηχανών Ι6
3.5Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας4
3.6Τεχνολογική Οικονομική Ι4
3.7Μη Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά5

Ξένη Γλώσσα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.8Ξένες Γλώσσες2

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Μαθηματικά Δ2
4.2Αριθμητική Ανάλυση4
4.3Μεταφορά Θερμότητας Ι6
4.4Μηχανική Ρευστών Ι4
4.5Στοιχεία Μηχανών ΙΙ6
4.6Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών4
4.7Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά4
4.8Κατεργασίες Χύτευσης, Συγκόλλησης, Κονιομεταλλουργίας4
4.9Ξένες Γλώσσες2

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική4
5.2Στατιστική και Τεχνικές Μετρήσεις6
5.3Θερμική Παραγωγή Ενέργειας σε ΑΗΣ Ι6
5.4Υδροδυναμικές Μηχανές6
5.5Δυναμική Μηχανών Ι4
5.6Κατεργασίες Διαμόρφωσης με Πλαστική Παραμόρφωση4
5.7Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι5

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Περιβαλλοντική Τεχνολογία3
6.2Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι6
6.3Εισαγωγή στη Θεωρία & Τεχνολογία Αυτομάτου Ελέγχου6
6.4Θερμικές Στροβιλομηχανές4
6.5Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών Ι4
6.6Κατεργασίες Αποβολής Υλικού4
6.7Επιχειρησιακή Έρευνα Ι4

Κύκλος Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων4
7.2Υπολογιστική Ρευστομηχανική4
7.3Καύση/ Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ4
7.4Μηχανική Ρευστών ΙΙ4
7.5Φυσικές Αρχές Πυρηνικών Αντιδραστήρων
Ισχύος
4

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.6Μεταφορά Θερμότητας ΙΙ4
7.7Λογισμικό Θερμοδυναμικής4
7.8Φαινόμενα Μεταφοράς4
7.9Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ4
7.10Πειραματική Μηχανική Ρευστών4
7.11Νέες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας4
7.12Μέθοδοι Βελτιστοποίησης4
7.13Αλληλεπιδράσεις Ακτινοβολιών και Ύλης - Δοσιμετρία - Ακτινοπροστασία4
7.14Βιομηχανική Ραδιογραφία4
7.15Αρχές Βιολογικής Μηχανικής4

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Βασικές Αρχές Ψύξης4
8.2Θεωρία Καύσης και Συστήματα Καύσης4
8.3Συγκρότηση & Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (Πυρηνική Τεχνολογία ΙΙ)4
8.4Υδροηλεκτρική Ενέργεια4
8.5Αιολική Ενέργεια4

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.6Θερμική Παραγωγή Ενέργειας σε ΑΗΣ ΙΙ4
8.7Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς4
8.8Αρχές Αεροπορικών Κινητήρων4
8.9Σχεδιασμός Θερμικών Στροβιλομηχανών4
8.10Εναλλαγή Αερίων και Υπερπλήρωση ΜΕΚ4
8.11Απεικονήσεις και Θεραπευτικές Ακτινοβολήσεις Βιοϊατρικής Τεχνολογίας4
8.12Πυρηνικά Μετρητικά Συστήματα4
8.13Υπολογιστικό Θέμα4
8.14Πρακτική Άσκηση4

Προαιρετικό μάθημα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.15Περιβάλλον & Ανάπτυξη (διατμηματικό)4

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Συσκευές & Εγκαταστάσεις Θερμικών Διεργασιών4
9.2Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών4
9.3Κλιματισμός4
9.4Ηλιακή Ενέργεια4
9.5Λειτουργία Αεριοστροβίλων & Ατμοστροβίλων4

Μαθήματα επιλογής (Δεξαμενή) Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή.
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.6Συστήματα Βιομηχανικής Ψύξης4
9.7Αρχές Πυρομηχανικής4
9.8Θερμική Συμπεριφορά Κτιρίων4
9.9Πολυφασικές Ροές4
9.10Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές4
9.11Αεροελαστικότητα & Αεροακουστική4
9.12Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών Προϊόντων4
9.13Θερμοϋδραυλική Ανάλυση Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος4
9.14Ραδιενέργεια και Περιβάλλον4
9.15Βιορευστομηχανική & Βιοϊατρική Τεχνολογία4

Κύκλος Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Εργαλειομηχανές4
7.2Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρύθμισης Μηχανών4
7.3Αρχές Μηχανολογικού Σχεδιασμού4
7.4Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ4

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή.

Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.5Θεωρία Τροχοφόρων Οχημάτων4
7.6Αρχές Βιολογικής Μηχανικής4
7.7Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ4
7.8Βιομηχανική Ραδιογραφία4
7.9Εφοδιαστική (Μεταφορές-Διανομή)4
7.10Νέες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας4

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Δυναμική Μηχανών ΙΙ4
8.2Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές4
8.3Ανυψωτικά, Μεταφορικά & Υδραυλικά Συστήματα4
8.4Συστήματα Κατεργασιών4

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή.

Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.5Δυναμική-Σχεδιασμός Οχημάτων4
8.6Καταστροφικές Καταπονήσεις4
8.7Ελαφρές κατασκευές4
8.8Μη Συμβατικές Κατεργασίες4
8.9Βασικές Αρχές Ψύξης4
8.10Υπολογιστικό Θέμα4
8.11Αιολική Ενέργεια4
8.12Σχεδιασμός Βιοϊατρικών Συστημάτων4
8.13Διοίκηση Λειτουργίας και Συντήρησης4
8.14Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις4
8.15Πρακτική Άσκηση4

Προαιρετικό μάθημα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.16Περιβάλλον & Ανάπτυξη (διατμηματικό)4

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Μικρο - Νανοκατεργασίες4
9.2Τεχνολογία και Μηχανική Σύνθετων Υλικών4
9.3Εμβιομηχανική και Βιοϊατρική Τεχνολογία4
9.4Γνωστική Εργονομία4
9.5Συστήματα Ευφυούς Ελέγχου και Ρομποτική4

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή.

Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.6Ευφυή Συστήματα Κατεργασιών4
9.7Αστοχία Υλικών4
9.8Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών Προϊόντων4
9.9Κλιματισμός4
9.10Ηλιακή Ενέργεια4
9.11Αρχές Πυρομηχανικής4

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ4
7.2Διοίκηση Ποιότητας4
7.3Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ 4
7.4Εφοδιαστική (Μεταφορές – Διανομή)4

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή.

Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.5Παίγνιο Επιχειρήσεων4
7.6Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ4
7.7Αρχές Μηχανολογικού Σχεδιασμού4
7.8Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρυθμίσεως Μηχανών4
7.9Διαχείριση Ενέργειας4
7.10Αρχές Βιολογικής Μηχανικής4
7.11Εργαλειομηχανές4
7.12Βάσεις Δεδομένων4

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Συστήματα Παραγωγής4
8.2Βιομηχανική Εργονομία4
8.3Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Παραγωγή4

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή.

Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.4Ελεγχος με Μικροϋπολογιστές4
8.5Διοίκηση Λειτουργίας & Συντήρησης4
8.6Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις4
8.7Ανυψωτικά, Μεταφορικά και Υδραυλικά Συστήματα4
8.8Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας4
8.9Προγραμματισμός & Διοίκηση Έργων4
8.10Μη Συμβατικές Κατεργασίες4
8.11Συστήματα Κατεργασιών4
8.12Υπολογιστικό Θέμα4
8.13Πρακτική Άσκηση4

Προαιρετικό μάθημα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.14Περιβάλλον & Ανάπτυξη (διατμηματικό)4

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής4
9.2Γνωστική Εργονομία4
9.3Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων4
9.4Στοιχεία Δικαίου & Τεχνική Νομοθεσία4
9.5Ηλεκτρονικό Επιχειρείν4

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή.

Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.6Συστήματα Ευφυούς Ελέγχου και Ρομποτική4
9.7Τεχνολογική Οικονομική II: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός4
9.8Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών προϊόντων4
9.9Βιορευστομηχανική & Βιοϊατρική Τεχνολογία4
9.10Συσκευές & Εγκαταστάσεις Θερμικών Διεργασιών4
9.11Ευφυή Συστήματα Κατεργασιών4
9.12Αρχές Πυρομηχανικής4

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Εναέριων & Επίγειων Μεταφορικών Μέσων

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Μηχανική Ρευστών ΙΙ4
7.2Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ4
7.3Υπολογιστική Ρευστομηχανική4
7.4Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών4
7.5Θεωρία Τροχοφόρων Οχημάτων4

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή.

Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.6Μέθοδοι Βελτιστοποίησης4
7.7Αεροδυναμική4
7.8Πειραματική Μηχανική Ρευστών4
7.9Αρχές Βιολογικής Μηχανικής4
7.10Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ4
7.11Εφοδιαστική (Μεταφορές - Διανομή)4
7.12Νέες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας4

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Ελαφρές Κατασκευές4
8.2Καταστροφικές Καταπονήσεις4
8.3Αρχές Αεροπορικών Κινητήρων4
8.4Εισαγωγή στο Αεροσκάφος4
8.5Δυναμική - Σχεδιασμός Οχημάτων4

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή.

Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.6Σχεδιασμός Θερμικών Στροβιλομηχανών4
8.7Αιολική Ενέργεια4
8.8Εναλλαγή Αερίων και Υπερπλήρωση ΜΕΚ4
8.9Ανυψωτικά, Μεταφορικά και Υδραυλικά Συστήματα4
8.10Μη Συμβατικές Κατεργασίες4
8.11Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Παραγωγή4
8.12Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς4
8.13Υπολογιστικό Θέμα4
8.14Πρακτική Άσκηση4

Προαιρετικό μάθημα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.15Περιβάλλον & Ανάπτυξη (διατμηματικό)4

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Αεροελαστικότητα - Αεροακουστική4
9.2Λειτουργικά Αεροπορικών Κινητήρων4
9.3Δυναμική Πτήσης4
9.4Καύση - Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ4
9.5Τεχνολογία και Μηχανική Σύνθετων Υλικών4

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή.

Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.6Διαγνωστική Στροβιλοκινητήρων4
9.7Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές4
9.8Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών προϊόντων4
9.9Αρχές Πυρομηχανικής4

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1Διπλωματική Εργασία30

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ