Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων: 2ου Επιστημονικού Πεδίου: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 2019

2ου Επιστημονικού Πεδίου: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες.

 

 

Κωδ. Μηχ Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης Ίδρυμα Επιστ. Πεδία Ειδ.

 Μαθ.

Θέσεις Εισακτ.

2019

Βάση

2019

Πανεπιστήμια

0225

Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π. 106 12.345
0227

Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 106 11.591
0353

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

Δ.Π.Θ. 3ο 218 7.297
1633

Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε 3ο 184 7.794
1610

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε ΟΛΑ 83 12.792
0673

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής ΟΛΑ 100 13.372
1241

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική  Ηλικία (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ 107 11.438
(*)

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας
(*)

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καστοριά) 

Παν. Δυτ. Μακεδ.
1002

Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) 

Ε.Κ.Π.Α. 80 8.472
0327

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής  Μηχανικής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 3ο (1) 116 11.810
0231

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  (Αθήνα)

Ε.Μ.Π. (1) 86 19.050
0236

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας (1) 104 14.109
0233

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. (1) 94 16.952
0779

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων (1) 45 12.836
0234

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ. (1) 99 11.233
0232

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών (1) 94 15.602
0370

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης (1) 104 11.859
0277

Βιολογίας (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. 3ο 92 17.688
0282

Βιολογίας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 3ο 114 17.105
0279

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 3ο 100 17.446
0281

Βιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών 3ο 133 17.174
0280

Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 3ο 111 16.620
0336

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς 4ο 131 12.695
0325

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 3ο 108 16.588
0284

Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 3ο 102 16.697
0356

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν. 61 8.647
0310

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 4ο 175 5.450
0283

Γεωλογίας & Περιβάλλοντος (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. 113 10.623
0285

Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 104 9.785
(*)

Γεωλογίας (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.
0287

Γεωλογίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών 163 7.108
1279

Γεωπονίας (Αμαλιάδα)

Παν. Πατρών 3ο 184 7.663
1242

Γεωπονίας (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 3ο 171 7.971
1657

Γεωπονίας (Ηράκλειο) 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 3ο 163 9.360
0273

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκης)

Α.Π.Θ. 3ο 234 14.644
1634

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3ο 240 11.063
1511

Γεωπονίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 3ο 184 8.700
1552

Γεωπονίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 3ο 243 7.977
1422

Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 3ο 136 9.662
0360

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 3ο 155 8.807
0274

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής. και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 3ο 137 11.950
(*)

Γεωργικής Βιοτεχνολογίας (Αγρίνιο)

Παν. Πατρών
0674

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4ο (1) 171 7.577
1424

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 3ο–4ο 184 6.658
0212

Δασολογίας & Διαχείρισης  Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

Δ.Π.Θ. 3ο 155 6.537
1061

Δασολογίας και Διαχείρισης  Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

Γεωπονικό Παν. 3ο 152 6.417
1632

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3ο 147 6.923
0275

Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 3ο 112 10.870
1627

Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4ο 131 5.305
(*)

Εθνομουσικολογίας (Ληξούρι) 

Ιόνιο Παν.
(*)

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0154

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 104 15.092
1277

Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι) 

Παν. Πατρών 3ο 168 6.271
0324

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) 

Γεωπονικό Παν. 3ο 108 12.619
1428

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 3ο 104 7.369
1278

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) 

Παν. Πατρών 3ο 144 10.306
0684

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω

Παν. Δυτ. Αττικής 3ο 96 14.325
1452

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν. 3ο 200 9.795
(*)

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Ηράκλειο) 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
1635

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3ο 107 13.230
1512

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) 

Παν. Πελ/νήσου 3ο 128 11.153
0200

Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 110 6.374
1429

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 3ο 120 11.059
0372

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)

Παν. Αιγαίου 3ο 120 9.819
(*)

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ.
0328

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 3ο 108 15.787
0288

Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών 116 7.353
0216

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 4ο 147 14.668
0401

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ (11) 131 17.501
0403

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. ΟΛΑ (11) 131 17.045
0404

Επιστήμης Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Δ.Π.Θ. ΟΛΑ (11) 299 14.614
0402

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Α.Π.Θ. ΟΛΑ (11) 112 15.017
0405

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ (11) 149 15.828
(*)(*)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Άγ. Νικόλαος)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
(*)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Πύργος) 

Παν. Πατρών
0323

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 3ο 165 14.119
1280

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι)

Παν. Πατρών 3ο 168 7.103
0685

Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3ο 108 11.650
0134

Επιστημών Προσχολικής  Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. ΟΛΑ 129 14.079
1286

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών ΟΛΑ 225 14.525
0136

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής  στην Προσχολικής  Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πατρών ΟΛΑ 141 12.680
0160

Επιστημών της Εκπαίδευσης  & Αγωγής στην Προσχολική  Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ. ΟΛΑ 168 11.225
0162

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου ΟΛΑ 230 10.803
(*)

Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (Άρτα) 

Παν. Ιωαννίνων
0675

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4ο (1) 93 8.092
1226

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4ο (1) 83 5.111
1211

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής–Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας 4ο 107 15.755
1212

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής–Πληροφοριακά  Συστήματα. (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας 4ο 107 15.606
0246

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π. 153 15.364
1276

Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας  & Υδατοκαελλιεγειών  (Μεσολόγγι) 

Παν. Πατρών 3ο 152 6.241
0387

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 243 11.247
0217

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π. 220 18.314
0220

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 167 15.664
1660

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 208 7.617
0219

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 167 17.575
1564

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 129 13.730
0223

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ. 215 14.724
1522

Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 192 9.762
0221

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)

Παν. Πατρών 263 16.411
0331

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης 173 14.880
1662

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 4ο 148 6.949
0168

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 62 13.635
0173

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 114 12.036
0163

Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. ΟΛΑ 72 13.243
(*)

Κινηματογράφου  (Φλώρινα) 

Παν. Δυτ. Μακεδ.
0243

Μαθηματικών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. 222 14.617
0245

Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 158 14.019
0249

Μαθηματικών  (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 246 10.936
1555

Μαθηματικών (Καστοριά) 

Παν. Δυτ. Μακεδ. 90 9.206
1432

Μαθηματικών (Λαμία) 

Παν. Θεσσαλίας 99 9.433
0247

Μαθηματικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών 300 11.395
0252

Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 236 7.501
0248

Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο)–Εφαρμοσμένων  Μαθηματικών

Παν. Κρήτης 148 7.478
0251

Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών  (Ηράκλειο)–Μαθηματικών

Παν. Κρήτης 158 9.285
0388

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3ο 93 14.193
(*)

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Ηράκλειο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
0389

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4ο 289 9.668
0272

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 120 9.693
0340

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 191 12.386
0215

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. (Πάτρα)

Παν. Πατρών 182 14.082
0241

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π. 90 14.311
0222

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Παν. Αιγαίου 4ο 113 5.738
1441

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) 

Παν. Δυτ. Μακεδ. 170 5.339
0242

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης 108 6.063
1624

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4ο 176 9.905
0230

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης 4ο 153 11.986
0224

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ. 4ο 117 11.217
1287

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αγρίνιο)

Παν. Πατρών 148 5.449
1623

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 100 7.854
0476

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ. 113 7.270
0214

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης 113 8.080
1625

Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4ο 160 12.806
1622

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)  

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4ο 121 10.002
0344

Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 211 6.160
0390

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4ο 211 13.678
1542

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4ο 170 5.921
0238

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

Παν. Αιγαίου 4ο 113 7.342
0391

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 84 9.003
1620

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 102 6.593
0363

Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 93 9.265
0228

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 86 7.468
0213

Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών 135 16.811
0209

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π. 113 18.014
Ο392

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 135 12.994
0332

Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 104 16.120
1659

Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 112 9.020
0211

Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 94 17.169
(*)

Μηχανολόγων Μηχανικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0210

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 135 14.736
1523

Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 123 10.405
1619

Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 103 9.005
0290

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ. 3ο 116 17.009
0409

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας ΟΛΑ (15) 81 14.430
1664

Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής (Ρέθυμνο) 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 4ο 128 5.182
0408

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ (2) 62 13.020
1248

Μουσικών Σπουδών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ (15) 135 10.660
0406

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. ΟΛΑ (2) 54 13.578
0407

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. ΟΛΑ (15) 101 13.120
(*)

Μουσικών Σπουδών (Ρέθυμνο) 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
0363

Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 84 12.818
0229

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π. 86 17.643
1007

Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 135 13.339
0128

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 199 15.732
0142

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ. ΟΛΑ 199 12.667
0164

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ 159 14.361
0140

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. ΟΛΑ 209 15.262
0130

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ 209 13.812
0132

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης ΟΛΑ 169 13.024
0143

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου ΟΛΑ 278 11.872
0334

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. ΟΛΑ 159 12.647
0178

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ 114 15.685
0156

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ 220 12.074
0341

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. ΟΛΑ 150 11.408
0166

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ 124 12.773
0158

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης ΟΛΑ 150 11.553
(*)

Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ.
1517

Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) 

Παν. Πελ/νήσου ΟΛΑ 112 9.132
1453

Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Ιόνιο Παν. 3ο 184 6.738
1434

Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 3ο 128 7.570
0276

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 3ο 78 7.353
0333

Πληροφορικής (Αθήνας)

Ο.Π.Α. 4ο 179 16.433
0338

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 4ο 116 16.653
1630

Πληροφορικής (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4ο 192 9.597
1554

Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4ο 179 8.233
0366

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 4ο 189 10.745
0339

Πληροφορικής (Πειραιάς) 

Παν. Πειραιώς 4ο 155 15.998
0412

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν. 4ο 99 15.139
0330

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. 4ο 172 17.015
1250

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 4ο 211 7.739
0099

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 4ο 224 11.405
0098

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 4ο 195 10.373
0369

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 3ο 165 12.650
(*)

Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν.
0201

Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π. 113 16.385
0394

Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω – Παν. Δυτ. Αττικής)

Παν. Δυτ. Αττικής 182 10.014
0208

Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 94 13.140
0203

Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 126 14.467
0207

Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ. 190 11.992
1524

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 115 8.242
0205

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών 161 13.460
1621

Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 92 7.665
(*)

Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης. (Σπάρτη) 

Παν. Πελ/νήσου
0218

Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 4ο 198 5.148
1547

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4ο 240 4.846
0318

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιά)

Παν. Πειραιώς 4ο 214 11.710
0329

Στατιστικής (Αθήνα)

Ο.Π.Α. 4ο 113 13.337
0676

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής (1) 67 5.196
1436

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 128 5.861
1008

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. 4ο 184 6.753
0367

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. ΟΛΑ 85 10.137
(*)

Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν.
0253

Φυσικής (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. 174 15.417
0261

Φυσικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 149 11.375
0255

Φυσικής (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 161 14.339
0259

Φυσικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 199 11.379
1628

Φυσικής (Καβάλα) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 170 8.969
1437

Φυσικής (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 93 9.876
0257

Φυσικής (Πάτρα)

Παν. Πατρών 180 12.836
0677

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 1ο-4ο 91 11.724
0263

Χημείας (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. 3ο 94 17.332
0270

Χημείας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 3ο 129 16.277
0265

Χημείας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 3ο 167 16.871
0269

Χημείας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 3ο 199 16.353
1629

Χημείας (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3ο 180 15.854
0267

Χημείας (Πάτρα)

Παν. Πατρών 3ο 170 16.616
0235

Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π. 116 17.479
0237

Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 96 16.474
1563

Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) 

Παν. Δυτ. Μακεδ. 90 14.283
0239

Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών 137 15.918
(*)

Χημικών Μηχανικών (Χανιά) 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
1439

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 4ο 224 5.861
0262

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιά)

Παν. Πειραιώς 4ο 161 14.492
1519

Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 4ο 160 6.572
1011

Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 80 10.225
1391

Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 3ο 102 8.230

Στρατιωτικές Σχολές

0801

Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα

(12) 77 15.737
0806

Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα

(12) 19 17.039
0827

Ικάρων (ΣΙ) – Ελεγκτές Αεράμυνας

(12) 4 18.121
0821

Ικάρων (ΣΙ) – Ιπτάμενοι

(12) 24 16.833
0826

Ικάρων (ΣΙ) – Μηχανικοί (ΣΜΑ)

(12) 9 18.576
0878

Σχολή Μον. Υπαξ. Αερ. (Σ.Μ.Υ.Α.)-Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης.

(12) 60 15.537
0879

Σχολή Μον. Υπ. Αερ. (Σ.Μ.Υ.Α.)-Κατεύθυνση  Επιχειρησιακής  Υποστήριξης.

(12) 14 16.304
0880

Σχ. Μον. Υπαξ. Αερ. (Σ.Μ.Υ.Α.)-Κατευθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης.

4ο (12) 17 16.881
0864

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

4ο (12) 39 14.557
0862

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

(12) 79 14.073
0863

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

4ο (12) 26 15.086
0811

Ναυτικών Δοκίμων  (ΣΝΔ) – Μάχιμοι

(12) 13 16.895
0816

Ναυτικών Δοκίμων  (ΣΝΔ) – Μηχανικοί

(12) 6 17.463

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

0818

Σχολή Μηχανικών

4ο (12) 241 8.468
0817

Σχολή Πλοιάρχων

4ο (12) 332 9.827

Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

0419

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Αθήνα)

(16) 9 6.551
0420

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Θεσσαλονίκη)

(16) 9 7.376
Αστυνομικές Σχολές
0869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

1ο-4ο (12) 31 18.241
0870

Αστυφυλάκων

1ο-4ο (12) 221 16.550

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

0877

Σχολή Ανθυποπυραγών

1ο-4ο (13) 15 18.367
0876

Σχολή Πυροσβεστών

1ο-4ο (13) 79 17.312

Σχολές Λιμενικού Σώμ.– Ελλ. Ακτοφυλακής

0881

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σωματος–Ελ. Ακ. (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ.  ΕΛ. AKT.

1ο-4ο (12) 24 17.723
0882

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

1ο-4ο (12) 74 16.253

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

0497 Εκπ. Ηλεκ. Μηχ. και Εκπ. Ηλεκ Μηχ.–Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 84 7.293
0507

Εκ. Ηλεκ. Μηχ. και Εκπ. Ηλεκ. Μηχ.–Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

84 6.631
0477

Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

84 8.263
0776

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

84 6.678

.

Ειδικά Μαθήματα – Ιδιαιτερότητες

Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Ειδικότερα:

(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα:  “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.

(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.

(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(6)  Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(11)      Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.

(12)      Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

(13)      Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.

(14)      Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

(15)      Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα: “ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ” και “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ”

(16)      Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.

Στατιστικά Βαθμολογικά Στοιχεία Μαθημάτων (κλιμάκωση βαθμολογίας) 2019

Ν.Γλώσσα Γ.Π Φυσική ΠΡ Χημεία ΠΡ Μαθηματικά
  % % % %
Αναβαθμολόγηση 11,40 0,74 0,47 0,88
0-5 1,15 14,66 11,08 28,40
5-10 6,61 24,75 31,04 18,19
10-11 4,53 5,69 7,02 4,95
11-12 7,23 5,28 6,78 5,20
12-13 10,66 5,27 7,10 5,87
13-14 14,71 6,11 7,41 5,65
14-15 17,19 6,33 7,26 5,71
15-16 16,60 6,07 6,89 5,84
16-17 12,69 6,06 6,17 5,46
17-18 6,81 6,61 4,87 4,99
18-19 1,72 6,44 2,99 4,35
19-20 0,10 6,29 1,38 5,39

Βαθμολογικά στοιχεία μαθημάτων κάτω – πάνω από τη βάση 2019

 

Μάθημα Αριθμός
Προσέλευσης
Υποψηφίων
0≤Βαθμός<10 10 ≤ Βαθμός ≤ 20
Πλήθος % Πλήθος %
Νεοελληνική Γλώσσα  Γ.Π 30.538 2.369 7,76 28.169 92,24
Φυσική             Ο.Π 30.410 11.984 39,41 18.426 60,59
Χημεία             Ο.Π 30.368 12.791 42,12 17.577 57,88
Μαθηματικά  Ο.Π 21.521 10.027 46,59 11.494 53,41

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ