Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων του Τομέα Γεωπονίας

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδας Α’ – γενική σειρά) του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος:

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

2015

2014

2013

865 Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)

1.918

1.977

1.932

862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

1.846

1.878

1.849

863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

1.862

1.897

1.887

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

1.840

1.895

1.876

861 Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

1.870

1.906

1.909

817 Σχολή Πλοιάρχων

1.539

1.477

1.293

818 Σχολή Μηχανικών 1.568

1.461

1.279

870 Αστυφυλάκων

1.866

1.870

1.864

765 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 3. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)

1.248

1.019

1.121

532 Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ (Χανιά)

1.253

1.162

1.111

698 Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ

1.209

1.125

1.022

721 Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) –  Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ

1.237

1.120

1.058

718 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών (Αθήνα)

1.550

1.241

946

752 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα)

1.288

913

745

717 Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

1.733

1.591

1.363

716 Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα)

1.676

1.507

1.227

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

1.465

1.222

856

515 Τεχνολογίας Τροφίμων  (Καλαμάτα)

1.419

985

791

546 Τεχνολογίας Τροφίμων  (Αργοστόλι)

1.211

821

596

719 Διατροφής & Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

1.714

1.700

1.602

628 Διατροφής & Διαιτολογίας (Σητεία)

1.240

1.506

1.453

747 Διατροφής & Διαιτολογίας (Καρδίτσα)

1.554

1.549

1.490

762 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας 4. Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων)

1.377

1.078

831

757 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου)

1.314

1.078

753

759 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας)

1.625

1.480

1.238

760 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2.Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

1.298

1.063

705

758 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2.Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 3. Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων)

1.355

1.102

844

761 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας 4. Μηχανικοί Βιοσυστημάτων)

1.537

1.307

1.099

557 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας)

1.215

897

582

550 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

1.208

792

708

551 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

1.154

747

582

555 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

1.192

1.080

950

549 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)

1.350

838

791

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ