Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 2019

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Κωδ. Μηχ. Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης Ίδρυμα Επιστ.

Πεδία

Ειδ.

Μαθ.

Θέσεις Εισακτ.  2019 Βάση

2019

Πανεπιστήμια    
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) Δ.Π.Θ. 2ο 218 7.297
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβ.) Ε.Κ.Π.Α. 4ο 80 9.393
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο 184 7.794
(*) Αγροτικής Οικονομίας (Άργος)  Παν. Πελ/νήσου
0326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αθήνα) 4ο 108 11.370
1611 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη  Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΛΑ 83 12.792
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής ΟΛΑ 100 13.372
1241 Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ 107 11.438
(*) Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας
(*) Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη  Παιδική Ηλικία (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2ο 116 11.810
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής   288 14.622
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε.   176 14.505
0277 Βιολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 2ο 92 17.688
0282 Βιολογίας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2ο 114 17.105
0289 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 2ο 100 17.446
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 3ο 133 17.174
0280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2ο 111 16.620
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2ο 108 16.588
0284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2ο 102 16.697
1279 Γεωπονίας (Αμαλιάδα) Παν. Πατρών 3ο 184 7.663
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 3ο 171 7.971
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο)  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2ο 163 9.360
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκης – Α.Π.Θ.) Α.Π.Θ. 2ο 234 14.644
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη – ΔΙ.ΠΑ.Ε.)  ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο 240 11.063
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2ο 184 8.700
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2ο 243 7.977
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2ο 136 9.662
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2ο 155 8.807
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2ο 137 11.950
(*) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας (Αγρίνιο) Παν. Πατρών
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδισμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2ο–4ο 184 6.658
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης  Περιβάλλοντος και Φυσικών. Πόρων (Ορεστιάδα) Δ.Π.Θ. 2ο 155 6.537
1061 Δασολογίας και Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2ο 152 6.417
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο 147 6.923
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 2ο 112 10.870
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας   96 10.197
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 167 11.936
(*) Δημόσιας Υγείας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου
1426 Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 96 13.383
(*) Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. (*) (*) (*)
(*) Διατροφής και Διαιτολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) Ε.Κ.Π.Α. (*) (*) (*)
(*) Εθνομουσικολογίας (Ληξούρι) Ιόνιο
(*) Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. (*) (*) (*)
0154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική  Ηλικία (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 104 15.092
1277 Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής  Μηχανικής (Μεσολόγγι)  Παν. Πατρών 2ο 168 6.271
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο   64 16.980
1516 Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νησου 120 12.929
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα)  Γεωπονικό Παν 2ο 108 12.619
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2ο 104 7.369
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)  Παν. Πατρών 2ο 144 10.306
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2ο 96 14.325
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο 2ο 200 9.795
(*) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Ηράκλειο)  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο 107 13.230
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 2ο 128 11.153
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2ο 120 11.059
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2ο 120 9.819
(*) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ.
0328 Επιστήμης Τροφίμων. και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν 2ο 108 15.787
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 131 17.501
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. ΟΛΑ 131 17.045
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. ΟΛΑ 299 14.614
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) Α.Π.Θ. ΟΛΑ 112 15.017
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ 149 15.828
(*) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Άγ. Νικόλαος) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
(*) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Πύργος) Παν. Πατρών
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2ο 165 14.119
1280 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2ο 168 7.103
1613 Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 91 15.241
1653 Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας (Σητεία) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.   120 11.963
0685 Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2ο 108 11.650
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. ΟΛΑ 129 14.079
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών ΟΛΑ 225 14.525
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική  Ηλικία  (Πάτρα) Παν. Πατρών ΟΛΑ 141 12.680
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ. ΟΛΑ 168 11.225
0162 Επιστημών Προσχολικής  Αγωγής & Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου ΟΛΑ 230 10.803
(*) Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής   99 15.836
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 80 14.505
1276 Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας  & Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2ο 152 6.241
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠ.Θ. ΟΛΑ 62 13.635
0295 Ιατρικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.   140 18.724
0302 Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ. 114 18.123
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης   93 18.194
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 131 18.585
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων   110 18.265
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 76 18.249
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πατρών   136 18.398
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 114 12.036
0163 Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. ΟΛΑ 72 13.243
(*) Κινηματογράφου  (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ.
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.   76 17.764
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 76 17.407
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων   115 13.788
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νησου (14) 88 13.254
(*) Λογοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πατρών (14) 88 14.016
(*) Λογοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ.
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 94 14.622
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε.   91 13.890
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 128 12.101
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2ο 93 14.193
(*) Μηχανικών Βιοϊατρικής (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (*) (*) (*)
0290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ. 2ο 116 17.009
0409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας ΟΛΑ (15) 81 14.430
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ (2) 62 13.020
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ (15) 135 10.660
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. ΟΛΑ (2) 54 13.578
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο ΟΛΑ (15) 101 13.120
(*) Μουσικών Σπουδών (Ρέθυμνο)  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
0306 Νοσηλευτικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 100 16.075
0682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής   148 14.118
1617 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.   203 10.622
1651 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.   123 11.398
1618 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.   91 13.679
1249 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων   176 11.645
1433 Νοσηλευτικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας   128 11.524
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πατρών   160 12.461
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νησου   131 11.495
0303 Οδοντιατρικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.   79 18.026
0305 Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.   71 18.002
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 135 13.339
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 199 15.732
0142 Παιδαγωγικό Δημοτ. Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ ΟΛΑ 199 12.667
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ 159 14.361
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. ΟΛΑ 209 15.262
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ 209 13.812
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης ΟΛΑ 169 13.024
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος) Παν. Αιγαίου ΟΛΑ 278 11.872
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. ΟΛΑ 159 12.647
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ 114 15.685
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ 220 12.074
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. ΟΛΑ 150 11.408
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ 124 12.773
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης ΟΛΑ 150 11.553
(*) Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων (Κοζάνη)  Παν. Δυτ. Αττικής
1517 Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)  Παν. Πελ/νήσου ΟΛΑ 112 9.132
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο 2ο 184 6.738
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2ο 128 7.570
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2ο 78 7.353
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2ο 165 12.650
(*) Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (Αθήνα)  Παν. Δυτ. Αττικής
0367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο ΟΛΑ 85 10.137
(*) Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (Αθήνα) Γεωπονικό Παν
0289 Φαρμακευτικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.   97 17.848
0291 Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.   76 17.793
0293 Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πατρών   138 17.593
1273 Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) Παν. Πατρών   136 14.410
0683 Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής   105 16.222
1616 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε.   107 15.970
(*) Φυσικοθεραπείας (Ιεράπετρα)  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
1438 Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας   128 14.657
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νησου 104 13.932
0363 Χημείας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 2ο 94 17.332
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2ο 129 16.277
0265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 2ο 167 16.871
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2ο 199 16.353
1629 Χημείας (Καβάλα) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο 180 15.854
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2ο 170 16.616
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου. (Ψαχνά Ευβοίας) Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 80 10.225
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλ. Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2ο 102 8.230
Στρατιωτικές Σχολές  
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)   6 17.346
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη 17 18.674
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη   1 18.032
0836 Οδοντιατρικό  (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη 2 18.490

.

(*)  Δεν ήταν διαθέσιμα στο Μηχανογραφικό του 2019. Η έναρξη  λειτουργίας των εν λόγω τμημάτων προσδιορίζεται για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Ειδικά Μαθήματα – Ιδιαιτερότητες

Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Ειδικότερα:

(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.

(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.

(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(6) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(11) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.

(12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

(13) Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.

(14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

(15) Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα: “ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ” και “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ”

(16) Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.

.

Στατιστικά Βαθμολογικά Στοιχεία Μαθημάτων (κλιμάκωση βαθμολογίας) 2019

Ν.Γλώσσα Γ.Π Φυσική ΠΡ Χημεία ΠΡ Βιολογία ΠΡ
  % % % %
Αναβαθμολόγηση 11,40 0,74 0,47 0,68
0-5 1,15 14,66 11,08 15,63
5-10 6,61 24,75 31,04 15,80
10-11 4,53 5,69 7,02 3,59
11-12 7,23 5,28 6,78 3,87
12-13 10,66 5,27 7,10 4,04
13-14 14,71 6,11 7,41 4,33
14-15 17,19 6,33 7,26 4,73
15-16 16,60 6,07 6,89 5,46
16-17 12,69 6,06 6,17 6,43
17-18 6,81 6,61 4,87 7,99
18-19 1,72 6,44 2,99 11,46
19-20 0,10 6,29 1,38 16,68

Βαθμολογικά στοιχεία μαθημάτων κάτω – πάνω από τη βάση 2019

 

Μάθημα Αριθμός
Προσέλευσης
Υποψηφίων
0≤Βαθμός<10 10 ≤ Βαθμός ≤ 20
Πλήθος % Πλήθος %
Νεοελ. Γλώσσα    Γ.Π 30.538 2.369 7,76 28.169 92,24
Φυσική                  O.Π 30.410 11.984 39,41 18.426 60,59
Χημεία                 Ο.Π 30.368 12.791 42,12 17.577 57,88
Βιολογία              Ο.Π. 15.338 5.010 31,43 10.518 68,57
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ