Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 2020 (περιέχει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ΕΒΕ του 2021)

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 

Κωδ. Μηχ. Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης Ίδρυμα Επιστ.

Πεδία

Ειδ.

Μαθ.

Βάση

2020

Συντ.

ΕΒΕ

ΕΒΕ

Ειδ. Μαθ.

Πανεπιστήμια    
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) Δ.Π.Θ. 2ο, 3ο 3.825 0,80
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβ.) Ε.Κ.Π.Α. 4ο 8.050 0,80
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο, 3ο 4.850 0,80
0326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 4ο 11.100 1,20
1611 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη  Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1ο,2ο,3ο,4ο 11.700 0,80
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1ο,2ο,3ο,4ο 12.925 1,00
1241 Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1ο,2ο,3ο,4ο 10.475 0,80
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2ο, 3ο 10.100 1,04
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής  3ο 13.150 1,00
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε.  3ο 13.200 1,20
0277 Βιολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 2ο, 3ο 16.750 1,20
0282 Βιολογίας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2ο, 3ο 15.900 1,00
0289 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 2ο, 3ο 16.500 1,20
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2ο, 3ο 16.100 1,20
0280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2ο, 3ο 15.175 0,80
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2ο, 3ο 15.125 1.01
0284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2ο, 3ο 15.350 0,80
1279 Γεωπονίας (Αμαλιάδα) Παν. Πατρών 2ο, 3ο 5.075
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2ο, 3ο 5.250 0,80
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο)  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2ο, 3ο 7.075 0,80
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκης – Α.Π.Θ.) Α.Π.Θ. 2ο, 3ο 13.125 1,10
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη – ΔΙ.ΠΑ.Ε.)  ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο, 3ο 9.275 0,90
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2ο, 3ο 6.500 0,80
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2ο, 3ο 5.375 0,80
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2ο, 3ο 7.650 0,80
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2ο, 3ο 6.550 0,90
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2ο, 3ο 10.275 0,90
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδισμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2ο, 3ο, 4ο 4.100 0,80
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης  Περιβάλλοντος και Φυσικών. Πόρων (Ορεστιάδα) Δ.Π.Θ. 2ο, 3ο 2.050 0,80
1061 Δασολογίας και Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2ο, 3ο 625 0,80
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο, 3ο 2.550 0,80
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 2ο, 3ο 8.775 1,00
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας  3ο 7.975 0,80
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής  3ο 9.825 0,90
1426 Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας  3ο 11.275 0,85
0154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική  Ηλικία (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο,2ο,3ο,4ο 15.350 0,80
1277 Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής  Μηχανικής (Μεσολόγγι)  Παν. Πατρών 2ο, 3ο 875
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο  3ο 15.700 1,20
1516 Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νησου  3ο 10.775 0,80
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα)  Γεωπονικό Παν 2ο, 3ο 10.225 1,00
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2ο, 3ο 4.750 0,80
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)  Παν. Πατρών 2ο, 3ο 8.100 0,82
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2ο, 3ο 12.675 1,10
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο 2ο, 3ο 6.700 0,80
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο, 3ο 11.675 1,00
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 2ο, 3ο 9.125 0,80
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2ο, 3ο 8.375 0,80
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2ο, 3ο 7.050 0,80
0328 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν 2ο, 3ο 14.350 1,20
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο,2ο,3ο,4ο 17.450 0,80 0,70
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο 17.116 1,00 0,70
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο 13.941 0,80 0,70
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) Α.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο 14.609 0,80 0,70
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1ο,2ο,3ο,4ο 15.666 1,00 0,70
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2ο, 3ο 12.125 1,00
1280 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2ο, 3ο 1.700 0,80
1613 Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε.  3ο 13.375 1,20
1653 Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας (Σητεία) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.  3ο 9.175 0,80
0685 Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2ο, 3ο 9.975 1,00
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο 14.275 0,80
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1ο,2ο,3ο,4ο 14.475 1,15
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική  Ηλικία  (Πάτρα) Παν. Πατρών 1ο,2ο,3ο,4ο 12.325 0,80
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο 9.925 1,00
0162 Επιστημών Προσχολικής  Αγωγής & Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1ο,2ο,3ο,4ο 9.250 0,80
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής  3ο 13.775 1,20
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα)  Παν. Δυτ. Μακεδ.  3ο 11.975 0,80
1276 Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας  & Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2ο, 3ο 1.025 0,80
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠ.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο 13.000 0,80
0295 Ιατρικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.  3ο 18.250 1,20
0302 Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ.  3ο 17.400 1,20
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης  3ο 17.525 1,20
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.  3ο 18.075 1,20
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων  3ο 17.625 0,80
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας  3ο 17.600 1,20
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πατρών  3ο 17.825 1,20
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο,2ο,3ο,4ο 11.775 1,05
0163 Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο 12.750 1,00
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.  3ο 16.875 1,20
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας  3ο 16.425 1,20
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων  3ο 10.750 0,80
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νησου  3ο (14) 10.050 0,90
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πατρών  3ο (14) 11.575 1,15
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής  3ο 12.425 1,00
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε.  3ο 11.050 1,00
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ.  3ο 9.275 0,80
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2ο, 3ο 13.000 0,80
0290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ. 2ο, 3ο 15.750 1,20
0409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας 1ο,2ο,3ο,4ο (15) 14.790
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο,2ο,3ο,4ο (2) 9.950 0,90 0,80
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1ο,2ο,3ο,4ο (15) 11.240
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο (2) 14.120 0,90 0,90
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο 1ο,2ο,3ο,4ο (15) 12.470
0306 Νοσηλευτικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.  3ο 14.175 1,20
0682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής  3ο 11.425 1,00
1617 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.  3ο 8.275 1,00
1651 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.  3ο 8.500 0,80
1618 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.  3ο 11.475 1,00
1249 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων  3ο 8.900 0,80
1433 Νοσηλευτικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας  3ο 8.825 0,80
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πατρών  3ο 10.050 0,90
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νησου  3ο 8.600 0,86
0303 Οδοντιατρικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.  3ο 17.275 1,20
0305 Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.  3ο 17.175 1,00
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο,2ο,3ο,4ο 16.000 1,20
0142 Παιδαγωγικό Δημοτ. Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ 1ο,2ο,3ο,4ο 11.800 0,80
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1ο,2ο,3ο,4ο 14.300 0,80
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο 15.275 0,80
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1ο,2ο,3ο,4ο 13.725 0,80
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1ο,2ο,3ο,4ο 12.850 1,00
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1ο,2ο,3ο,4ο 10.900 0,80
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1ο,2ο,3ο,4ο 12.075 0,80
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1ο,2ο,3ο,4ο 15.725 0,80
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1ο,2ο,3ο,4ο 11.375 0,80
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1ο,2ο,3ο,4ο 10.200 0,80
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1ο,2ο,3ο,4ο 12.100 0,80
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1ο,2ο,3ο,4ο 10.600 1,00
1517 Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)  Παν. Πελ/νήσου 1ο,2ο,3ο,4ο 7.925 0,80
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο 2ο, 3ο 900 0,80
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2ο, 3ο 5.250 0,80
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2ο, 3ο 4.300 0,80
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2ο, 3ο 10.650 0,80
0367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο 1ο,2ο,3ο,4ο 8.600 0,80
0289 Φαρμακευτικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.  3ο 17.025 1,20
0291 Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.  3ο 16.975 1,20
0293 Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πατρών  3ο 16.725 1,20
1273 Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) Παν. Πατρών  3ο 12.500 1,15
0683 Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής  3ο 15.025 1,20
1616 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε.  3ο 14.550 0,80
1438 Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας  3ο 12.875 1,20
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νησου  3ο 11.850 1,00
0363 Χημείας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 2ο, 3ο 16.400 1,20
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2ο, 3ο 14.625 1,20
0265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 2ο, 3ο 15.625 0,80
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2ο, 3ο 14.775 0,80
1629 Χημείας (Καβάλα) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο, 3ο 13.800 1,20
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2ο, 3ο 15.225 0,80
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου. (Ψαχνά Ευβοίας) Ε.Κ.Π.Α. 1ο,2ο,3ο,4ο 9.400 0,80
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλ. Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2ο, 3ο 6.400 0,80
Στρατιωτικές Σχολές    
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)  3ο 16.400 1,20
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη  3ο 17.650 1,20
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη  3ο 17.250 1,20
0836 Οδοντιατρικό  (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη  3ο 18.075 1,20
0846 Φαρμακευτικό  (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη 3ο 17.450 1,20

 

Ειδικά Μαθήματα – Ιδιαιτερότητες

Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Ειδικότερα:

(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.

(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.

(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(6) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(11) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.

(12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

(13) Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.

(14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

(15) Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα: “ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ” και “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ”

(16) Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ