{0405} : Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023

Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Καρυές  42 100 Τρίκαλα

Τηλέφωνο : 24310 47000  Fax: 24310 47042  Ε-mail: g-pe@pe.uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι :

 • Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα.
 • Να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Στόχος του προγράμματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε όλο το εύρος της αθλητικής επιστήμης (θεωρητική και πρακτική) στη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, και στη συνέχεια η εξειδίκευσή τους σε μια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή ή κατεύθυνση της αθλητικής επιστήμης. Έτσι, τα δύο πρώτα έτη (τέσσερα εξάμηνα) είναι βασικής κατάρτισης και είναι ίδια για όλους και όλες, ενώ τα επόμενα 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα) είναι έτη κατευθύνσεων και εξειδίκευσης.

Κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου έτους (βασικός κύκλος σπουδών, εξάμηνα Α΄-Δ΄) οι φοιτητές διδάσκονται όλες τις βασικές αθλητικές επιστήμες (Ανατομία, Φυσιολογία, Εμβιομηχανική, Εργοφυσιολογία, Προπονητική, Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Διδακτική, κτλ). Επίσης, μαθαίνουν τις αρχές διδασκαλίας ενός αριθμού αθλημάτων (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, γυμναστική, κλασικό αθλητισμό, ποδόσφαιρο κ.α.). Μετά το τέλος των δύο πρώτων ετών οι φοιτητές κάνοντας και πρακτική διδασκαλία ως «Καθηγητές Φυσικής Αγωγής» σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ολοκληρώνουν το πρώτο μέρος των σπουδών τους.

Στο 3ο και 4ο έτος (εξειδίκευση, εξάμηνα Ε΄-Η΄) οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, δηλ. κατεύθυνση της αθλητικής επιστήμης. Ο κάθε φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση και ειδικότητα που επιθυμεί και παρακολουθεί αποκλειστικά τα μαθήματα της κατεύθυνσης στο 3ο και 4ο έτος.

Κάθε κατεύθυνση καλλιεργεί δεξιότητες για διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας. Στο 4ο έτος οι φοιτητές κάνουν πρακτική εξάσκηση των γνώσεων που απέκτησαν ως εργαζόμενοι σε ένα μεγάλο αριθμό αθλητικών επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το τμήμα.

Οι κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών με τις αντίστοιχες ειδικότητες είναι οι εξής:

 • Κατεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού. Με τις ειδικότητες: Ποδόσφαιρο, Καλαθοσφαίριση, Κλασικός Αθλητισμός, Κολύμβηση, Πετοσφαίριση.
 • Κατεύθυνση Υγείας, Αναψυχής & Οργάνωσης – Διοίκησης. Με τις ειδικότητες: Άσκηση σε Γυμναστήρια και Διοίκηση του Αθλητισμού, Υπαίθριες Δραστηριότητες και Χιονοδρομία, Άσκηση και Υγεία, Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί.
 • Κατεύθυνση Παιδαγωγικών – Ειδικής Αγωγής.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε θέματα αθλητισμού, άσκησης, υγείας και ποιότητας ζωής. Ειδικότερα, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποβλέπει στα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες:

 • Γνωρίζουν και είναι σε θέση να εφαρμόσουν συγκεκριμένων ως προς το αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, επιστημονικές και θεωρητικές έννοιες οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικά την ανάπτυξη πνευματικά καλλιεργημένων ατόμων.
 • Έχουν εκπαιδευτεί σε ένα εύρος εννοιών της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού και διαθέτουν τη γνώση και τις δεξιότητες εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να είναι σε θέση να κάνουν επίδειξη των κινητικών δεξιοτήτων σε ικανοποιητικό βαθμό και να συνδράμουν στη βελτίωση της υγείας και της φυσικής κατάστασης όπως αυτή οριοθετείται από τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις.
 • Είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλες αναπτυξιακές μαθησιακές εμπειρίες προκειμένου να ανταποκρίνονται στις πολυποίκιλες ανάγκες όλων ανεξαιρέτως των μαθητών ή αθλούμενων ή αθλητών.
 • Είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα άσκησης για ένα σημαντικό εύρος διαφορετικών ηλικιών.
 • Είναι σε θέση να αναλύσουν την ανθρώπινη κίνηση χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους στις αθλητικές επιστήμες, να εντοπίσουν και να διορθώσουν σημαντικά στοιχεία που άπτονται των κινητικών δεξιοτήτων και της απόδοσης.
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν διαδικασίες αξιολόγησης και να αξιοποιήσουν την κριτική τους σκέψη προκειμένου να διαμορφώσουν τις αποφάσεις τους για τη διδασκαλία και να προωθήσουν τη μαθησιακή διαδικασία.
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά επικοινωνιακές και παιδαγωγικές δεξιότητες ή στρατηγικές ώστε να ενισχύσουν τη συμμετοχή των μαθητών ή αθλούμενων ή αθλητών.
 • Επιδεικνύουν την απαραίτητη διάθεση και συμπεριφορές, προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικοί επαγγελματίες και να συνεχίσουν να βελτιώνονται.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Φυσιολογία, Βιοκινητική, Εργοφυσιολογία, Αθλητιατρική, Ειδική αγωγή, Γενική Προπονητική, Διδακτική του Κλασικού Αθλητισμού Διδακτική της ΦΑ στη Β/θμια Εκπαίδευση, Φυσικοθεραπεία, Αθλητική Καρδιολογία, Εργομετρία, Βιοχημεία της Άσκησης, Κοινωνική Αθλητική Ψυχολογία, Πρώτες Βοήθειες – Παθολογία Αθλουμένων, Συνήθη Παιδιατρικά Προβλήματα, Μορφολογία Νευρικού & Μυϊκού Συστήματος Προπονητική Αναπτυξιακών Ηλικιών στις Αθλοπαιδιές, Μάθηση και Ανάπτυξη Κινητικών Δεξιοτήτων, Ετήσιος Σχεδιασμός Αθλητικής Προπόνησης, Ψυχοκινητική Αγωγή σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Εφαρμογές μοντέλων εκπαιδευτικής ψυχολογίας στη φυσική αγωγή, Ειδικά θέματα εξελικτικής ψυχολογίας παιδιών και εφήβων, Παιδαγωγικά Παιχνίδια, Ναυαγοσωστική, Ενόργανη Γυμναστική, Καλαθοσφαίριση, Ποδόσφαιρο, Ρυθμική Γυμναστική, Χειμερινά Αθλήματα – Χιονοδρομία, Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου, Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο Γυμναστής μπορεί να εργαστεί:

 • ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και στην ειδική αγωγή (για άτομα με ειδικές ικανότητες)
 • ως προπονητής ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων
 • ως γυμναστής σε επιχειρήσεις και δήμους
 • ως διευθυντής γυμναστηρίων και χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων
 • ως τεχνικός σύμβουλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς.

Στους κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. μπορεί να ανατίθεται:

 • Η διδασκαλία της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους εργασίας και κοινωνικής δραστηριότητας γενικά.
 • Η διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Γενική και στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.
 • Η διεύθυνση και εποπτεία των Γυμναστηρίων και των χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων γενικά.
 • Καθήκοντα τεχνικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών σε αθλητικούς οργανισμούς και λοιπούς συναφείς φορείς.

Επιπρόσθετα οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. μπορούν να ασχολούνται επαγγελματικά ως:

 • Διευθυντές, Διδάσκοντες, Εκπαιδευτές, Γυμναστές, Προπονητές σε Ιδιωτικά Γυμναστήρια και σε Ιδιωτικές Σχολές Εκμάθησης Αθλημάτων: σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ΠΔ 219/2006 (ΦΕΚ Α΄ 121) και το άρθρο 20 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ Α΄ 176). Οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. απασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα ως Διευθυντές αλλά και ως Διδάσκοντες, Εκπαιδευτές, Γυμναστές, Προπονητές σε Ιδιωτικά Γυμναστήρια και σε Ιδιωτικές Σχολές Εκμάθησης Αθλημάτων.
 • Προπονητές Αθλημάτων: σύμφωνα με την παρ. 2, περ. α΄, του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121) δίδεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα στο οποίο ο Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατέχει τίτλο ειδίκευσης.
 • Γυμναστές σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: από το 1985 με την ίδρυση Οργανισμών Νεολαίας και Άθλησης στους δήμους (Π.δ. 77/1.3.1985, άρθρο 175) δίδεται η δυνατότητα πρόσληψής τους (ν. 1735/87) για την υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού. Επίσης, οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. διορίζονται σε οργανικές θέσεις ΟΤΑ (ΥΑ οικ/27902/2007, Β΄ 1243, ΥΑ 130/2007, Β΄ 816, ΥΑ 689/2007, Β΄ 465).
 • Γυμναστές σε κατασκηνώσεις: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προβλέπεται η πρόσληψη Πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε κατασκηνώσεις που οργανώνονται από τους ΟΤΑ (ΥΑ Π1β/2007, Β΄ 798 & ΥΑ 2/2/2006, Β΄ 918), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας (ΥΑ 203/1998, Β΄719) και το Υπουργείο Γεωργίας (ΥΑ 203/1993) όπως επίσης και σε δραστηριότητες αναψυχής (Αποφ. 122/2007/Β-2240 του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας).
 • Στελέχη Κέντρων Προπονητικού – Αθλητικού Τουρισμού: σύμφωνα με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών και Χωροταξίας-Περιβάλλοντος-Δημοσίων Έργων (ΥΑ 120/2007, Β΄ 1393) οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. στελεχώνουν τα Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ).
 • Γυμναστές ατόμων με αναπηρία: σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121) κατοχυρώνεται νομικά η επαγγελματική ενασχόληση των Πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α. στην άσκηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.) αλλά και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Π3α/2003, Β΄ 875). Επίσης, οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. εντάσσονται σε κοινή κατηγορία προσωπικού (Κατηγορία Α΄) που απασχολείται στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής, μαζί με τους Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Δραματοθεραπευτές, Μουσικοχοροθεραπευτές, Θεραπευτές μέσω των Εικαστικών Τεχνών, κ.λ.π. (ΥΑ 147/2003, Β΄ 716).
 • Καθηγητές Φυσικής Αγωγής σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5, περ. ε΄, του άρθρου 2 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78), όπως η συγκεκριμένη παράγραφος αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 7 περ. δ) του άρθρου 1 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ Α’ 267) μεταξύ των πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α. προτιμώνται για τη στελέχωση των Κ.Δ.Α.Υ. όσοι έχουν « … κατεύθυνση την προσαρμοσμένη κινητική δραστηριότητα ή ειδική φυσική αγωγή ή με κατεύθυνση στην ειδική αγωγή».
 • Γυμναστές μονάδων υγείας: οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. διορίζονται σε οργανικές θέσεις στις μονάδες του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΦΕΚ 30/2007, τ. ΑΣΕΠ) και προσλαμβάνονται σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (άρθρο 13, ΥΑ Π1γ/2007, Β΄ 1136).

Επαγγελματικά Δικαιώματα : 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γυμναστή  είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
 • Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)    και το  ΠΔ 64 (ΦΕΚ 28 τ. Α’/10.03.1993), καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Άλλες πληροφορίες: 

Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΦΑ), υπόκεινται σε υγειονομικές εξετάσεις και σε πρακτικές δοκιμασίες.  Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία από τα τέσσερα  αγωνίσματα:  Δρόμος 400m, Άλμα σε μήκος, Σφαιροβολία, Κολύμβηση. Ανάλογα με τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε αυτά τα αθλήματα, λαμβάνονται επί πλέον μόρια, τα οποία προστίθενται στα συνολικά μόρια εισαγωγής των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Σχετικά με τις Βαθμολογικές επιδόσεις Αθλητικών δοκιμασιών.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.  web site:  http://www.pepfa.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).  web site:  http://www.olme.gr/
 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος.  web site:  http://www.doe.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0405

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών 2023: 0,70

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  187 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 20 %

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά : 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 20 %

Βιολογία : 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 20 %

Πρακτικές Δοκιμασίες : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Όλοι οι  τομείς και οι ειδικότητες εκτός του τομέα Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 21.064

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.906

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 20.386

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.730

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ