Εργοθεραπείας (Κομοτηνή)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή   Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή)

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 39 τ.Α’/13.03.2024

Ιδρύεται στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας του Δ.Π.Θ. Τμήμα Εργοθεραπείας, με έδρα την Κομοτηνή.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ