Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Τομέα Ναυτικού – Μηχανικών

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδας Α’ – γενική σειρά) του Τομέα Ναυτικού – Μηχανικών:

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου.

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Ναυτικού – Πλοιάρχων

2015

2014

2013

865 Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)

1.918

1.977

1.932

862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

1.846

1.878

1.849

863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

1.862

1.897

1.887

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

1.840

1.895

1.876

861 Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

1.870

1.906

1.909

817 Σχολή Πλοιάρχων

1.539

1.477

1.293

818 Σχολή Μηχανικών

1.568

1.461

1.279

870 Αστυφυλάκων

1.866

1.870

1.864

592 Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

1.295

1.261

1.116

473 Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.379

1.345

1.187

767 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο) (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.439

1.444

1.471

467 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)

1.476

1.460

1.359

465 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)

1.496

1.515

1.484

461 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)

1.687

1.656

1.635

475 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Σέρρες) (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.423

1.399

1.264

479 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)

1.452

1.452

1.373

471 Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

1.373

1.335

1.170

511 Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ (Αθήνα)

1.522

1.452

1.346

720 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη) 1.598 1.527 1.589
714 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Πειραιάς)

1.606

1.551

1.533

722 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)

1.426

1.369

1.419

512 Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ (Αθήνα) 1.585 1.586 1.522

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ