{0166} : Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023

  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας

  Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών

Παιδαγωγικό τμήμα  Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Έδρα :

Διεύθυνση: Συγκρότημα Παπαστράτου (Κτίριο ΙΙΙ), Αργοναυτών και Φιλελλήνων – 38221, Βόλος

Τηλέφωνο:  24210 74898  Fax: 24210 74801 Ε-mail:   xgeorg@uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η Παιδαγωγική Κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών στην Προσχολική Ηλικία.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών   η αποστολή του Παιδαγωγικού τμήματος  Προσχολικής Εκπαίδευσης,  είναι η διδασκαλία και η έρευνα γύρω από την ευαίσθητη περίοδο κατά την οποία διαμορφώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, που μας υποχρεώνει, διδάσκοντες και φοιτητές, να αναζητούμε κάθε στιγμή τις πιο πρόσφορες, δημιουργικές και νεωτερικές μεθόδους που αξιοποιούν τα επιστημονικά δεδομένα, προάγουν τη γνώση και βοηθούν τους αποφοίτους στην παραπέρα εξειδίκευση των ενδιαφερόντων τους.

Ως προς τον επιστημονικό προγραμματισμό των σπουδών, υπάρχει στόχος να συνδεθεί η παιδαγωγική θεωρία και έρευνα με την εκπαιδευτική πράξη και το αντίστροφο. Καθοριστική καινοτομία για την αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών είναι η εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, ενός νέου πλαισίου πρακτικής άσκησης που διευρύνεται σε όλα τα έτη σπουδών, με την επωνυμία “Ασκήσεις Παιδαγωγικών Εφαρμογών”.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Παιδαγωγικό τμήμα  Προσχολικής Εκπαίδευσης φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και  προκλήσεις των καιρών και έχει διαμορφώσει το πρόγραμμά του έτσι ώστε οι απόφοιτες και οι απόφοιτοί του να είναι σε θέση να λειτουργούν και να παρεμβαίνουν τολμηρά, δημιουργικά και αποτελεσματικά στον χώρο του ελληνικού σχολείου αλλά και γενικότερα μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνοποιημένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η αποστολή του Παιδαγωγικού τμήματος  Προσχολικής Εκπαίδευσης, που είναι η διδασκαλία και η έρευνα γύρω από την ευαίσθητη περίοδο της προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας κατά την οποία διαμορφώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, μας υποχρεώνει, διδάσκοντες/ουσες και φοιτητές/ριες, να αναζητούμε κάθε στιγμή τις πιο πρόσφορες, δημιουργικές και νεωτερικές μεθόδους που αξιοποιούν τα επιστημονικά δεδομένα, προάγουν τη γνώση και βοηθούν τους/τις αποφοίτους στην παραπέρα ανάπτυξη και εξειδίκευση των ενδιαφερόντων τους.

Ο κύριος σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση στοχαζόμενων εκπαιδευτικών στη σύγχρονη διδασκαλία και έρευνα στο πλαίσιο νέων περιβαλλόντων μάθησης με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η προώθηση της θεωρίας και της έρευνας που αφορούν στην εκπαίδευση και στην αγωγή στην προσχολική και πρώτη παιδική ηλικία και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τυπικά και άτυπα. Έτσι η προετοιμασία των εκπαιδευτικών διέπεται και υποστηρίζεται, κατ’ αρχήν, από τα νέα δεδομένα των επιστημών της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, ενώ συγχρόνως δίνεται η δέουσα έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα της προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας (γλώσσα και λογοτεχνία, ιστορία, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, τέχνες, τεχνολογία και πολιτισμός) και στις ανάλογες μεθόδους της αγωγής που προσιδιάζουν σε αυτά. Επίσης, το τμήμα παρέχει μαθήματα που καλύπτουν ζητήματα μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας, καθώς στο Παιδαγωγικό τμήμα  Προσχολικής Εκπαίδευσης η εξοικείωση και η εμπλοκή με την ερευνητική διαδικασία θεωρείται βασικό εργαλείο μάθησης για τους φοιτητές/ριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και μία πολύτιμη δεξιότητα που θα στηρίζει τους/τις αποφοίτους μας σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των πολλαπλών παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών) που διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα και την οργάνωση της παιδαγωγικής πρακτικής, η οποία δεν είναι εφαρμογή απλώς κάποιων κανόνων ή προτύπων.

Τα λεγόμενα “πρακτικά μαθήματα” και τα μαθήματα τα σχετικά με τις τέχνες (μουσική, ζωγραφική, θέατρο) όχι μόνο έχουν επιστημονικό και θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά απαιτούν τη γνώση άλλων επιστημών για να εφαρμοστούν στην πράξη με θετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο νηπιαγωγείο οι τέχνες ως εκπαιδευτικό εργαλείο, χωρίς επιστημονική γνώση για τις δυνατότητες των παιδιών ανά ηλικία (από την Αναπτυξιακή Ψυχολογία), για τις τεχνικές μετάδοσης της γνώσης (από την Παιδαγωγική), για τις πολιτισμικές διαφορές των νηπίων που οφείλονται στη διαφορετική κοινωνική προέλευση (από την Κοινωνιολογία) κ.ο.κ.

Tο Πρόγραμμα Σπουδών  περιλαμβάνει μαθήματα,  υποχρεωτικά και επιλογής, κατανεμημένα σε 8 (οκτώ) εξάμηνα και ταξινομημένα σε 5 (πέντε) ενότητες.

 • Eνότητα Παιδαγωγικών Mαθημάτων
 • Eνότητα μαθημάτων Ψυχολογίας
 • Eνότητα μαθημάτων Iστορίας, Tέχνης και Πολιτισμού
 • Ενότητα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
 • Eνότητα μαθημάτων Kοινωνικών Eπιστημών – Mεθοδολογίας.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών (ή Προσχολικής Αγωγής) είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στις Θεωρίες της Ανάπτυξης, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Θεμελιώδη ζητήματα των Επιστημών της Αγωγής, Εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών: Διδακτικά Μέσα, Φυσιολογία της Μάθησης, Νεότερη και Σύγχρονη Τέχνη στην Εκπαίδευση, Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: Γνωστική και Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη, Παιδική Λογοτεχνία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Ρυθμική και Κινητική Αγωγή, Παιδαγωγικά Μοντέλα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής, Μαθησιακές δυσκολίες, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Ευαισθητοποίηση στην Δυναμική των Ομάδων, Παραμύθι για Παιδιά: Λαϊκό και Έντεχνο, Μουσικοπαιδαγωγικές Απόψεις και Εφαρμογές, Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Εισαγωγή στην Θεατρική Τέχνη και Αγωγή, Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική, Κοινωνικές Σχέσεις και Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες, Συμβουλευτική Γονέων, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Νηπιαγωγοί μπορούν να εργαστούν :

 • σε δημόσια νηπιαγωγεία
 • σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία
 • παιδικούς σταθμούς (δημόσιους, ιδιωτικούς, δημοτικούς, οργανισμών, ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.)
 • ιδρύματα φροντίδας παιδιών
 • νοσοκομεία παίδων
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του νηπιαγωγείο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά  δικαιώματα  του Νηπιαγωγού προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985),  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 12,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985),  και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site: http://www.doe.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0166

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 25 %

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.625

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.600

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.000

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.300

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ