{1553} : Μαιευτικής (Πτολεµαΐδα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02/01/2024

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Μαιευτικής (Πτολεµαΐδα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πτολεµαΐδα ΤΚ 50200 Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ

Τηλ. 24630 55303, FAX 24630 80899 E-mail mw@uowm.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, η οποία θα διαμορφώνει επιστημονικά ικανούς επαγγελματίες με συγκροτημένες γνώσεις, στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, στον τομέα της μαιευτικής, της γυναικολογίας και της νεογνολογίας.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Μαιευτικής και τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει πλήρως την επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση των πτυχιούχων του τμήματος σε θέματα μαιευτικής, γυναικολογίας, νεογνολογίας, επαγγελματικής δεοντολογίας, οικογενειακού προγραμματισμού, γενετήσιας αγωγής, έρευνας, πρόληψης και αγωγής υγείας.

Τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας των αυξανόμενων επαγγελματικών απαιτήσεων, ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας, κατέστη αναγκαία η ένταξη των σπουδών ορισμένων κλασικών επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων και η Μαιευτική, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των γνώσεων, καθώς και την βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των φοιτητών.

Εξάλλου όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2020 να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία την Οδηγία EU-RL 2013/55EU, βάσει της οποίας οι τίτλοι σπουδών του επαγγέλματος της Μαιευτικής πρέπει να παρέχονται από τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που καθιέρωσε τις σπουδές της Μαιευτικής σε επίπεδο Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (πρώην Τ.Ε.Ι.) και από το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 με το Ν. 4610 τα τμήματα Μαιευτικής, με την ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο, αποκτούν πλέον την ακαδημαϊκή τους ολοκλήρωση.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τμήματος Μαιευτικής είναι το σύγχρονο διδακτικό πρόγραμμα, η στενή αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης, η άμεση δικτύωση και συνεργασία με εξωτερικά επαγγελματικά κέντρα και οργανισμούς, η εντατική εποπτεία των σπουδών και η παρακολούθηση της επαγγελματικής καριέρας των αποφοίτων μας.

Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καλύπτει πλήρως την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των πτυχιούχων σε θέματα μαιευτικής, γυναικολογίας, νεογνολογίας, επαγγελματικής δεοντολογίας, οικογενειακού προγραμματισμού, γενετήσιας αγωγής, έρευνας, πρόληψης και αγωγής υγείας. Επίσης, το Τμήμα έχει ως αποστολή αφενός μεν τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, αφετέρου δε να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Μαιευτικής, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Τέλος, οι Μαίες/Μαιευτές ως επαγγελματικός κλάδος είναι αριθμητικά πολύ μικρός, συγκρινόμενος με τις υπόλοιπες ιατρικές και παραϊατρικές ειδικότητες. Ανάλογα μικρός είναι και ο αριθμός των φοιτούντων στα Πανεπιστήμια της χώρας. Ωστόσο, οι Μαίες/Μαιευτές έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα να παρέχουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες τις συμβουλευτικές τους υπηρεσίες στον τομέα του οικογενειακού προγραμματισμού, της ψυχοπροφυλακτικής και της πραγματοποίησης φυσιολογικών τοκετών, τελείως αυτόνομα και ανεξάρτητα, χωρίς την παρουσία Μαιευτήρα – Γυναικολόγου και χωρίς τις ιατρικές του υποδείξεις ή οδηγίες.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2547 τ.Β’/24.05.2022 το τμήμα παρέχει την δυνατότητα απόκτησης και Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και χορηγείται σε αποφοίτους/ες, οι οποίοι εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μεταγενέστερα

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανατομία, Φυσιολογία, Νοσολογία, Διαιτητική, Φαρμακολογία, Παιδιατρική, Βιοχημεία, Χειρουργική, Μικροβιολογία, Κοινωνική Υγιεινή, Γενική Νοσηλευτική, Ψυχολογία, Μαιευτική, Γυναικολογία, Νεογνολογία, Μαιευτική Φροντίδα, η Γυναικολογική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Νεογνού, Ψυχοσωματική Ετοιμότητα Γονέων, Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα, Οικογενειακός Προγραμματισμός – Σεξουαλική Υγεία, Συμβουλευτική – Διδακτική στη Μαιευτική Φροντίδα, Δεοντολογία και Νομοθεσία Επαγγέλματος, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι  του Τμήματος Μαιευτικής μπορούν να εργαστούν :

  • είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι,
  • με την εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου, επιτόκου, λεχώνας και νεογνού, της γυναικολογικώς άρρωστης, καθώς επίσης με την οργάνωση και εφαρμογή του οικογενειακού προγραμματισμού και υγιεινολογικής εκπαίδευσης ατόμων ή ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
  • επίσης, απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
  • μπορούν, εξάλλου, να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας, της σχετικής με τον τομέα ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  • Τέλος, μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επί διετία ασκήσει τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με το αντικείμενο εκπαίδευσης, σε νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό και μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Σύμφωνα με το νόμο 4999 άρθρο 32 (ΦΕΚ 225 τ.Β’/07.12.2022) οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών  τμημάτων  σχετικών  με τομείς υγείας έχουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ. Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων  Μαιευτικής   έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ.351/1989  (ΦΕΚ 159  τ.Α’/14.06.1989).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

  • Σύλλογος Επιστημών Μαιών Μαιευτών  Αθήνας. web site : http://www.semma.gr/index.php
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων.  web site: http://www.poedhn.gr

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1553

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  180 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 22 %

Φυσική : 23 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 13.610

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.021

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.675

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.550

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ