{0308} : Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 18/11/2023

 Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα  Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

Έδρα : 

Διεύθυνση: Τρικάλων 224,  43100  Καρδίτσα

Τηλέφωνο: 24410 66000, Fax : 24410 66041, E-mail g-vet@vet.uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Κτηνιατρικής καλλιεργεί το γνωστικό αντικείμενο της κτηνιατρικής επιστήμης και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν το κτηνιατρικό επάγγελμα, απασχολούμενοι στους τομείς της υγείας και της προστασίας των ζώων, της αύξησης και της βελτίωσης της ζωικής παραγωγής, της υγιεινής και της τεχνολογίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης, της προστασίας των ανθρώπων από τις ζωονόσους, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πειραματικής ιατρικής, της κτηνιατρικής έρευνας και των εφαρμογών της. Με την ερευνητική δραστηριότητα και την  ακαδημαϊκή διδασκαλία, το Τμήμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και στην προαγωγή της κτηνιατρικής επιστήμης, στην εξύψωση και στην ανάδειξη του κτηνιατρικού επαγγέλματος και στην αντιμετώπιση και στην επίλυση προβλημάτων σχετικών με την κτηνιατρική επιστήμη.

Στόχος του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, που θα ασχοληθούν:

 • με την προστασία της υγείας των παραγωγικών ζώων και των ζώων συντροφιάς,
 • με τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και
 • με τη διενέργεια αστυκτηνιατρικών ελέγχων των κτηνοτροφικών προϊόντων και των τροφίμων ζωικής προέλευσης, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί το 1994. Ήδη από το Τμήμα έχουν αποφοιτήσει 385 Κτηνίατροι και έχουν απονεμηθεί 36 Διδακτορικά Διπλώματα. Επίσης, από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος απέκτησαν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 103 απόφοιτοι.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Τμήμα Κτηνιατρικής καλλιεργεί την κτηνιατρική επιστήμη και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο γνωστικό αυτό αντικείμενο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν την κτηνιατρική επιστήμη και θα εξυψώνουν και θα αναδεικνύουν το κτηνιατρικό επάγγελμα, απασχολούμενοι στους τομείς της υγείας και προστασίας των ζώων όπως την υγεία των παραγωγικών ζώων (βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων, πτηνών, ψαριών, μελισσών κλπ) καθώς και την υγεία των ζώων συντροφιάς (σκύλου, γάτας, αλόγου, εξωτικών ειδών κλπ),της αύξησης και βελτίωσης της ζωικής παραγωγής, της υγιεινής και τεχνολογίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης, της προστασίας των ανθρώπων από τις ζωοανθρωπονόσους  (ασθένειες οι οποίες μεταφέρονται από τα ζώα στον άνθρωπο) και γενικότερα την προστασία της δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πειραματικής ιατρικής, της κτηνιατρικής έρευνας και των εφαρμογών της.

Επιπλέον, με την ερευνητική δραστηριότητα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία το Τμήμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της κτηνιατρικής επιστήμης, στην εξύψωση και ανάδειξη του κτηνιατρικού επαγγέλματος και στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων σχετικών με την κτηνιατρική.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών αποσκοπεί στη διαμόρφωση σωστά καταρτισμένων επιστημόνων και επαγγελματιών, με συγκροτημένες απόψεις για την κτηνιατρική επιστήμη, κατανόηση του πεδίου στο οποίο θα απασχοληθούν και αντίληψη της ανθρωποκεντρικής σημασίας της κτηνιατρικής επιστήμης. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα:

 • Κατανόησης των αρχών της βιολογίας, καθώς και της δομής και της λειτουργίας των ζωικών οργανισμών,
 • Διάκρισης του παθολογικού από το φυσιολογικό και αντίληψης της παθογένειας των ασθενειών,
 • Διαχείρισης της ζωικής παραγωγής, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή παραγωγή, η διατήρηση της υγείας και ευζωίας των ζώων και η προστασία της δημόσιας υγείας μέσω και της εφαρμογής του ελέγχου τροφίμων ζωικής προέλευσης,
 • Πρόληψης των ασθενειών και προστασίας των ζώων,
 • Διάγνωσης και θεραπείας των συνηθέστερων και πιο σημαντικών ασθενειών των ζώων, αφού λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων,
 • Αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες των ζώων, έτσι ώστε να αντλούν τις αναγκαίες πληροφορίες και να τους καθοδηγούν στην επίλυση του προβλήματος,
 • Αντίληψης δύσκολων περιστατικών για παραπομπή σε ειδικευμένους κτηνιάτρους ή σε
  κτηνιατρικές κλινικές,
 • Κατανόησης της αναγκαιότητας για διαρκή επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση και
  εκπαίδευση.

Η διδασκαλία των μαθημάτων περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία/διαλέξεις, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, κλινικές ασκήσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος με τις συνθήκες που επικρατούν στην άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος. Η πρακτική άσκηση έχει συνολική διάρκεια τουλάχιστον δύο μηνών και είναι υποχρεωτική. Η άσκηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, μετά το 6ο ή το 8ο εξάμηνο, είναι δε επίσημα ενταγμένη στο εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ως αυτοτελές μάθημα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Κτηνιατρικής είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Μοριακή Βιολογία, Γενετική, Χημεία, Βιοχημεία, Ιστολογία, Εμβρυολογία, Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Ανατομική, Φυσιολογία, και Φαρμακολογία, Γενική Ζωοτεχνία, Ευζωία και Συμπεριφορά των Ζώων, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Βιοστατιστική, Εκτροφή των ζώων, Δομή και Λειτουργία των Συστημάτων του Σώματος, Παθογόνοι Παράγοντες, Επιδημιολογία, Επιστήμες Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων Ζ.Π., Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων Ζ.Π., Υγιεινή και Διασφάλιση της Ποιότητας των Θηραμάτων & του Μελιού, Κλινικές Επιστήμες, Αρχές Ακτινολογίας, Εισαγωγή στη Χειρουργική, Φαρμακολογία, Τοξικολογία, Παθολογία, Χειρουργική και Παθολογική Ανατομική του Κυκλοφορικού, του Αίματος, του Λεμφικού, του Αναπνευστικού και του Ουροποιητικού Συστήματος των Ζώων, Μαιευτική – Παθολογία Αναπαραγωγής και Παθολογική Ανατομική του Γεννητικού Συστήματος των Σαρκοφάγων. Παθολογία Μαστού Εκτροφή και Παθολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Κτηνιατρική Δεοντολογία και Νομοθεσία, Επιστήμες Τροφίμων, Άσκηση των φοιτητών στα Σφαγεία, κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο πτυχιούχος κτηνίατρος έχει την δυνατότητα να απασχοληθεί στους παρακάτω τομείς:

Δημόσιος Τομέας:
Δημόσιος Υπάλληλος. Στην κατηγορία των Κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων συγκαταλέγονται οι Κτηνίατροι που εργάζονται στα διάφορα υπουργεία και τους οργανισμούς που εποπτεύονται από αυτά, είτε ως μόνιμο, είτε ως εποχιακό προσωπικό.

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες, Κτηνιατρικά Εργαστήρια, Υπηρεσίες Ελέγχου τροφίμων ζωϊκής προέλευσης)
 • Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Νομών, Αγροτικά Κτηνιατρεία, Αστυκτηνιατρικές Υπηρεσίες)
 • ΕΛΓΑ (Εκτιμήσεις απωλειών ζωικού κεφαλαίου) – Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας
 • Υπηρεσίες Διευθύνσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιθεωρητές)
 • Νοσοκομεία(έλεγχος Τροφίμων ζωικής προέλευσης)
 • Σταθμούς Κτηνιατρικού Υγειονομικού Ελέγχου
 • Κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς.

Ιδιωτικός Τομέας:
Ιδιωτικός Υπάλληλος. Ο Κτηνίατρος ιδιωτικός υπάλληλος μπορεί να απασχοληθεί σε: Φαρμακευτικές και Κτηνοτροφικές εταιρείες και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες παρασκευής ζωοτροφών, επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων ζωικής προέλευσης (γάλα, κρέας, κρεατοσκευάσματα, ψάρια, αυγά), ιχθυοκαλλιέργειες, γεωργό – κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί.

Ελεύθερος Επαγγελματίας:
Ελεύθερος Επαγγελματίας χαρακτηρίζεται ο κτηνίατρος που δεν παρέχει εργασία με εξαρτημένη υπαλληλική σχέση. Ο κτηνίατρος ελεύθερος επαγγελματίας ασχολείται με: Εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων, Ιατρεία και κλινικές μη παραγωγικών ζώων, Μικροβιολογικά και βιοχημικά Εργαστήρια, Μελετητής, Περίθαλψη παραγωγικών ζώων και σύμβουλος κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, Εκτέλεση προγραμμάτων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου, Επιστημονικός συνεργάτης σε φορείς εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Σύμβουλος σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Εκπαίδευση:

Ακαδημαϊκός στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ύπαρξη σχετικού ερευνητικού έργου. Η προκήρυξη θέσεων και η επιλογή στις διάφορες ακαδημαϊκές βαθμίδες γίνεται από τα πανεπιστημιακά τμήματα ενώ η ορθότητα και η νομιμότητά τους ελέγχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
Ο Κτηνίατρος στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να ασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με τον τομέα των μελετών. Για να γίνει ένας κτηνίατρος μελετητής πρέπει να έχει περάσει χρονικό διάστημα 4 ετών από τη λήψη του πτυχίου του. Μετά την εγγραφή του στο Μητρώο των Μελετητών που πραγματοποιείται μετά την συμπλήρωση και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που προμηθεύεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, γίνεται μελετητής με πτυχίο Α’ τάξης.    Μετά την λήψη του μελετητικού πτυχίου μπορεί ο μελετητής κτηνίατρος να συμμετέχει σε δημοπρασίες και να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών που προκηρύσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, στον τύπο και στις Νομαρχίες. Έχουν θεσπιστεί 27 κατηγορίες μελετητών, σύμφωνα με το Π.Δ 541/78 και το Π.Δ 256/98.

Ο κτηνίατρος έχει δικαίωμα να επιλέξει μέχρι 2 κατηγορίες μελετών, και συγκεκριμένα από την από την κατηγορία 23 «Γεωργικές Μελέτες» (Γεωργό-οικονομικές, Γεωργό-τεχνικές, Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργό-κτηνοτροφικές, Προγραμματισμού, Γεωργό-κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων) και την κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες». Οι κτηνίατροι μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε επιτροπές του ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο και την έγκριση κτηνιατρικών φαρμάκων.

Παράλληλα μπορούν να συμμετέχουν ως εθνικοί αντιπρόσωποι σε διάφορες επιτροπές της ΕΕ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των κτηνιατρικών φαρμάκων, των προσθετικών των τροφίμων και των ζωοτροφών, των καταλοίπων των φαρμάκων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης, των εμβολίων και άλλων βιολογικών προϊόντων.  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   :

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄/29.12.2000).
 • Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄/29.12.2000),
 • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
 • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
 • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
 • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
 • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
 • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Κτηνίατρος, προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις : 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0308

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  90 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.275

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.375

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.650

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.600

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ