{1633} : Αμπελουργίας και Οινολογίας (Δράμα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 15/03/2024

Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Γεωπονίας και Δασολογίας 

Τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας (Δράμα)

Έδρα :

Διεύθυνση: 1ο χλμ. Δράμας – Μικροχωρίου,  66100 Δράμα

Τηλ. 25210 60427,  25210 60443 Fax : 25210 60415  E-mail: oinolog@teiemt.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Αμπελουργίας και Οινολογίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων, οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ούτως ώστε να απασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της επιστήμης και της βιοτεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της οινολογίας, της αμπελουργίας και της τεχνολογίας ποτών καθώς και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού τους ελέγχου, την αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενική και Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Οίνων και Ποτών, Βιολογία Φυτών, Οργανική Χημεία, Ποσοτική Χημική Ανάλυση, Φυσικοχημεία, Γενική  Μικροβιολογία, Μορφολογία & Φυσιολογία Αμπέλου, Βιοχημεία, Εδαφοκλιματικό Σύστημα & Άμπελος,  Μικροβιολογία Οίνων, Βιοτεχνολογία & Βιομηχανικές Ζυμώσεις, Καλλιέργεια της αμπέλου, Βασικές Τεχνικές Οινοποίησης, Διοίκηση Ποιότητας, Ενόργανη Χημική Ανάλυση, Ειδικές Τεχνικές Οινοποίησης, Φυτοπροστασία της Αμπέλου, Τεχνολογία & Ανάλυση Αποσταγμάτων, Οινοτουριστικό Μάνατζμεντ, Εφαρμοσμένη Ενζυμολογία, Τεχνολογίες Αξιοποίησης Υποπροϊόντων, Τεχνολογία Βυνοποίησης – Ζυθοποίησης, Μάρκετινγκ Οίνων & Ποτών, Νομοθεσία Οίνων & Ποτών, Οργανοληπτικός Έλεγχος Οίνων και Ποτών, Τεχνικές πωλήσεων οίνων και ποτών,  κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Οινολόγοι και Τεχνολόγοι Ποτών, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

 • Παραγωγή, επεξεργασία, διασφάλιση της ποιότητας, πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας και ποιοτικός έλεγχος των αμπελοοινικών προϊόντων, των ποτών και του νερού.
 • Συσκευασία, αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση και εμπορία οίνων, ποτών και νερού.
 • Οργάνωση αμπελοοινικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ζυθοποιίας και ποτοποιίας.
 • Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων γευσιγνωσίας οίνων και αλκοολούχων ποτών, εργαστηρίων ανάλυσης ποτών, καθώς και
  εργαστηρίων ελέγχου οινικών αποβλήτων και υδάτων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών στους τομείς της οινολογίας, της τεχνολογίας ποτών και του νερού.
 • Τεχνική υποστήριξη θεμάτων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές και νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οίνων και ποτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμός βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών.
 • Στα πλαίσια συλλογικής εργασίας με άλλους ειδικούς ή ατομικής δραστηριότητας εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών, εγκατάσταση και καλλιέργεια αμπελώνων και άλλων ειδών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ποτών, στην αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και στην επεξεργασία των αποβλήτων των βιομηχανιών οίνων και ποτών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Αμπελουργίας και Οινολογίας (τέως Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας)  προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου.

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων:  web site: http://www.panepo.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1633

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  200 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 40 %

Μαθηματικά: 30 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 30 %

Βιολογία : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.070

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.980

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 13.640

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.100

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

Διάδοχος κατάσταση

Πρώην Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών – ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ