{0404} : Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/03/2024

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή   Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Έδρα :

Διεύθυνση :   Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο  25310 39621,  25310 39641,  Fax 25310 39623 E mail : secr@phyed.duth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάπτυξη, προώθηση, διάδοση και εφαρμογή γνώσεων σχετικών με την άθληση, τον αγωνιστικό αθλητισμό, τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία. Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του Τμήματος ευδοκιμούν αλληλεπιδράσεις μεταξύ της μαθησιακής διαδικασίας, της έρευνας, και της παροχής ερεθισμάτων και προκλήσεων, όπου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες ηγετικής δράσης, επικοινωνίας και ομαδικότητας. Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών επίσης το Τμήμα στοχεύει στη δημιουργία αποφοίτων ικανών να ανταποκριθούν με επαγγελματική ωριμότητα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας όπως αυτή διαμορφώνεται στον Ελλαδικό χώρο.

Επιμέρους σκοπό αποτελεί η προώθηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής όπου υιοθετούνται συνθήκες και συνήθειες υγιούς διαβίωσης καθώς ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δικές του φυσικές ικανότητες και αθλητικές δεξιότητες.

 • Η διδασκαλία της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους δουλειάς και κοινωνικής δραστηριότητας.
 • Η διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την Επιστήμη Φυσικής Αγωγής.
 •  Η εφαρμογή της άσκησης με στόχο την προαγωγή της φυσικής κατάστασης και της υγείας σε όλες τις ηλικίες και όλο το φάσμα του πληθυσμού, σε υγιή άτομα αλλά και με ειδικές ικανότητες, καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνιες παθήσεις.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει κατευθύνσεις – ειδικότητες στο 3ο και 4ο έτος. Για την επιλογή και παρακολούθηση μιας Ειδικότητας στο 3ο και 4ο έτος σπουδών, κάθε φοιτητής – τρια θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει παρακολουθήσει το αντίστοιχο προαπαιτούμενο μάθημα της συγκεκριμένης Ειδικότητας στο 2ο έτος σπουδών και να έχει αξιολογηθεί με βαθμό τουλάχιστον επτά (7).

 • Κατεύθυνση: Προπονητική
 • Κατεύθυνση: Φυσική Δραστηριότητα
 • Κατεύθυνση: Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς
 • Κατεύθυνση: Χορός.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στη Φυσική Αγωγή και στην Αθλητική Επιστήμη και έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πολύπλευρη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για:

 • τη διδασκαλία της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής, του Αθλητισμού, της Άσκησης και της Αγωγής Υγείας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (Προσχολική, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τριτοβάθμια), στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους εργασίας και κοινωνικής δραστηριότητας εν γένει.
 • τη διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής, του Αθλητισμού, της Άσκησης και της Φυσικής Δραστηριότητας στη Γενική, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς και την ανάληψη δράσεων αγωγής υγείας, ολυμπιακής και αθλητικής παιδείας.
 • τη διεύθυνση και τη στελέχωση των Αθλητικών Ομοσπονδιών, των Γυμναστηρίων, των Κέντρων Φυσικής Δραστηριότητας, Άσκησης και Αναψυχής, αθλητικών εταιρειών παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων εν γένει.
 • την άσκηση καθηκόντων τεχνικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών σε αθλητικές Ομοσπονδίες, σε αθλητικούς φορείς, Κ.Δ.Α.Υ., σε φορείς υγείας, σε φορείς αναψυχής, σε φορείς αθλητικού τουρισμού, σε φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε λοιπούς φορείς συναφείς με τη Φυσική Αγωγή, τον Αθλητισμό και την Άσκηση γενικότερα.
 • το σχεδιασμό και την υλοποίηση, μετά από σχετική ιατρική γνωμάτευση, προγραμμάτων άσκησης, φυσικής δραστηριότητας και αναψυχής για την αποκατάσταση προβλημάτων υγείας στο γενικό αλλά και σε ειδικούς πληθυσμούς, σε Νοσοκομεία, σε Κέντρα Υγείας, σε Κέντρα Αποκατάστασης, σε Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α. και άλλους Οργανισμούς Υγείας, σε Σχολεία και Ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς επίσης και σε Εργομετρικά Κέντρα.
 • το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων άσκησης, φυσικής δραστηριότητας και αναψυχής σε Ο.Τ.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Κ.Α.Π.Η., κέντρα άσκησης, γυμναστήρια και συναφείς φορείς, καθώς και σε φορείς αναψυχής, υπαίθριες δραστηριότητες και κατασκηνώσεις.
 • το σχεδιασμό και την υλοποίηση προπονητικών προγραμμάτων σε αθλητές όλων των αθλημάτων και κατηγοριών, καθώς και την καθοδήγηση των αθλητών και των ομάδων στους αγώνες (coaching).
 • τη διδασκαλία παραδοσιακού και σύγχρονου χορού.
 • την επίδειξη επαγγελματικής ωριμότητας και υιοθέτησης ηγετικού ρόλου στο πεδίο ενασχόλησής τους.
 • τη διαχείριση της βασικής γνώσης σχετικά με τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία και παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε πεδία σχετικά
 • με τη Φυσική Αγωγή και την Άθληση.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Φυσιολογία, Βιοκινητική, Εργοφυσιολογία, Αθλητιατρική, Ειδική αγωγή, Γενική Προπονητική, Διδακτική του Κλασικού Αθλητισμού Διδακτική της ΦΑ στη Β/θμια Εκπαίδευση, Φυσικοθεραπεία, Αθλητική Καρδιολογία, Εργομετρία, Βιοχημεία της Άσκησης, Κοινωνική Αθλητική Ψυχολογία, Πρώτες Βοήθειες – Παθολογία Αθλουμένων, Συνήθη Παιδιατρικά Προβλήματα , Μορφολογία Νευρικού & Μυϊκού Συστήματος Προπονητική Αναπτυξιακών Ηλικιών στις Αθλοπαιδιές, Μάθηση και Ανάπτυξη Κινητικών Δεξιοτήτων, Ετήσιος Σχεδιασμός Αθλητικής Προπόνησης, Ψυχοκινητική Αγωγή σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Εφαρμογές μοντέλων εκπαιδευτικής ψυχολογίας στη φυσική αγωγή, Ειδικά θέματα εξελικτικής ψυχολογίας παιδιών και εφήβων, Παιδαγωγικά Παιχνίδια, Ναυαγοσωστική, Ενόργανη Γυμναστική, Καλαθοσφαίριση, Ποδόσφαιρο, Ρυθμική Γυμναστική, Χειμερινά Αθλήματα – Χιονοδρομία, Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου, Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο Γυμναστής Μπορεί να εργαστεί:

 • ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και στην ειδική αγωγή (για άτομα με ειδικές ικανότητες)
 • ως προπονητής ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων
 • ως γυμναστής σε επιχειρήσεις και δήμους
 • ως διευθυντής γυμναστηρίων και χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων
 • ως τεχνικός σύμβουλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς.

Στους κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. μπορεί να ανατίθεται:

 • Η διδασκαλία της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους εργασίας και κοινωνικής δραστηριότητας γενικά.
 • Η διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Γενική και στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.
 • Η διεύθυνση και εποπτεία των Γυμναστηρίων και των χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων γενικά.
 • Καθήκοντα τεχνικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών σε αθλητικούς οργανισμούς και λοιπούς συναφείς φορείς.

Επιπρόσθετα οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. μπορούν να ασχολούνται επαγγελματικά ως:

 • Διευθυντές, Διδάσκοντες, Εκπαιδευτές, Γυμναστές, Προπονητές σε Ιδιωτικά Γυμναστήρια και σε Ιδιωτικές Σχολές Εκμάθησης Αθλημάτων: σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ΠΔ 219/2006 (ΦΕΚ Α΄ 121) και το άρθρο 20 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ Α΄ 176). Οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. απασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα ως Διευθυντές αλλά και ως Διδάσκοντες, Εκπαιδευτές, Γυμναστές, Προπονητές σε Ιδιωτικά Γυμναστήρια και σε Ιδιωτικές Σχολές Εκμάθησης Αθλημάτων.
 • Προπονητές Αθλημάτων: σύμφωνα με την παρ. 2, περ. α΄, του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121) δίδεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα στο οποίο ο Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατέχει τίτλο ειδίκευσης.
 • Γυμναστές σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: από το 1985 με την ίδρυση Οργανισμών Νεολαίας και Άθλησης στους δήμους (Π.δ. 77/1.3.1985, άρθρο 175) δίδεται η δυνατότητα πρόσληψής τους (ν. 1735/87) για την υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού. Επίσης, οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. διορίζονται σε οργανικές θέσεις ΟΤΑ (ΥΑ οικ/27902/2007, Β΄ 1243, ΥΑ 130/2007, Β΄ 816, ΥΑ 689/2007, Β΄ 465).
 • Γυμναστές σε κατασκηνώσεις: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προβλέπεται η πρόσληψη Πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε κατασκηνώσεις που οργανώνονται από τους ΟΤΑ (ΥΑ Π1β/2007, Β΄ 798 & ΥΑ 2/2/2006, Β΄ 918), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας (ΥΑ 203/1998, Β΄719) και το Υπουργείο Γεωργίας (ΥΑ 203/1993) όπως επίσης και σε δραστηριότητες αναψυχής (Αποφ. 122/2007/Β-2240 του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας).
 • Στελέχη Κέντρων Προπονητικού – Αθλητικού Τουρισμού: σύμφωνα με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών και Χωροταξίας-Περιβάλλοντος-Δημοσίων Έργων (ΥΑ 120/2007, Β΄ 1393) οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. στελεχώνουν τα Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ).
 • Γυμναστές ατόμων με αναπηρία: σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121) κατοχυρώνεται νομικά η επαγγελματική ενασχόληση των Πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α. στην άσκηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.) αλλά και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Π3α/2003, Β΄ 875). Επίσης, οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. εντάσσονται σε κοινή κατηγορία προσωπικού (Κατηγορία Α΄) που απασχολείται στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής, μαζί με τους Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Δραματοθεραπευτές, Μουσικοχοροθεραπευτές, Θεραπευτές μέσω των Εικαστικών Τεχνών, κ.λ.π. (ΥΑ 147/2003, Β΄ 716).
 • Καθηγητές Φυσικής Αγωγής σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5, περ. ε΄, του άρθρου 2 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78), όπως η συγκεκριμένη παράγραφος αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 7 περ. δ) του άρθρου 1 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ Α’ 267) μεταξύ των πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α. προτιμώνται για τη στελέχωση των Κ.Δ.Α.Υ. όσοι έχουν « … κατεύθυνση την προσαρμοσμένη κινητική δραστηριότητα ή ειδική φυσική αγωγή ή με κατεύθυνση στην ειδική αγωγή».
 • Γυμναστές μονάδων υγείας: οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. διορίζονται σε οργανικές θέσεις στις μονάδες του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΦΕΚ 30/2007, τ. ΑΣΕΠ) και προσλαμβάνονται σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (άρθρο 13, ΥΑ Π1γ/2007, Β΄ 1136).

Επαγγελματικά Δικαιώματα : 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γυμναστή  είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
 • Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)    και το  ΠΔ 64 (ΦΕΚ 28 τ. Α’/10.03.1993), καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Άλλες πληροφορίες: 

Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΦΑ), υπόκεινται σε υγειονομικές εξετάσεις και σε πρακτικές δοκιμασίες.  Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία από τα τέσσερα  αγωνίσματα:  Δρόμος 400m, Άλμα σε μήκος, Σφαιροβολία, Κολύμβηση. Ανάλογα με τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε αυτά τα αθλήματα, λαμβάνονται επί πλέον μόρια, τα οποία προστίθενται στα συνολικά μόρια εισαγωγής των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Σχετικά με τις  Βαθμολογικές επιδόσεις Αθλητικών δοκιμασιών.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.  web site:  http://www.pepfa.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).  web site:  http://www.olme.gr/
 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος.  web site:  http://www.doe.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0404

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80 

Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών 2023 : 0,70

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  410 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 20 %

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 20 %

Βιολογία : 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 20 %

Πρακτικές Δοκιμασίες : 20%

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Όλοι οι Τομείς και ειδικότητες εκτός του τομέα Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Τομέας : Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.551

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.791

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 20.830

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.034

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ