{1438} : Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 10/07/2024

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

Έδρα:

Διεύθυνση: 3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας – Αθηνών, τ.κ. 35100, Λαμία

Τηλ.: 22310 60176, 22310 60177 Fax: 22310 33945 Ε-mail: g-physio@uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας μέσα από την εφαρμογή και τη συνεχή επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών, με κατάλληλη και επαρκή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος.

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως στόχο την κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές όπως στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα. Επιπλέον, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας συνεργάζεται, στα πλαίσια της κλινικής άσκησης των φοιτητών του, με το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ταράτσας και διαθέτει 318 αναπτυγμένες κλίνες νοσηλείας και έναν μεγάλο αριθμό μονάδων ΤΕΠ, ΜΕΘ, ΜΑΦ, στεφανιαίων νόσων και κλινικών όπως Ορθοπαιδική, Πνευμονολογική, Παιδιατρική, Μαιευτική, Παθολογική, Ψυχιατρική, Ογκολογική κλινική, κ.α  καθώς και με άλλους φορείς όπως το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Στυλίδας, τα ΚΑΠΗ και τα Ειδικά Σχολεία της πόλης της Λαμίας.

Επιπλέον, στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η υποστήριξη των φοιτητών για ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης και στη δια βίου εκπαίδευση ώστε να μπορούν να εργασθούν ως αυτόνομοι επαγγελματίες και ως μέλη της ομάδας υγείας και να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν σε θεραπευτικές πράξεις που αφορούν την πρόληψη και αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην εφαρμογή σύγχρονων, τεκμηριωμένων μεθόδων διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως η συνεργατική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (problem based learning) ή οι μέθοδοι προσομοίωσης (simulation) ενώ δύναται να υποστηρίζονται οι ανάγκες των φοιτητών/τριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της υπηρεσίας ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου πεδίου των Επιστημών Υγείας, συνεπώς, ένας επιπρόσθετος στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η διεπιστημονικότητα και η εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να συνεργάζονται με άλλους Επιστήμονες Υγείας όπως Ιατρούς, Νοσηλευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές κ.α. Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην ασθενοκεντρική προσέγγιση ως μοντέλο θεραπείας και αποσκοπεί στην ανάπτυξη όχι μόνο των κλινικών δεξιοτήτων των φοιτητών αλλά και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και προοπτικές στον χώρο της υγείας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν σε Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις Φυσικοθεραπευτικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται.

Οι απόφοιτοι του τμήματος πρέπει να κατέχουν με απόλυτη επάρκεια τις απαιτούμενες γνώσεις για να χρησιμοποιούν τα φυσικά μέσα και τις θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές με σκοπό να αποκαταστήσουν, διατηρήσουν και προωθήσουν τη φυσική και ψυχολογική κατάσταση του ατόμου όπως και την κοινωνική του υπόσταση, όπου η φθορά, ο τραυματισμός ή η νόσος έχουν διαφοροποιήσει τις καθημερινές του δυνατότητες.

Το πρόγραμμα σπουδών διαθέτει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση:

 • να προσφέρουν την ενδεικνυόμενη Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτήρια ή ιδρύματα
 • να προσφέρουν υπηρεσίες στην οικογένεια και στην κοινότητα όπου υπάρχει ασθενής ή άτομο με αναπηρίες
 • να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή και στην αγωγή υγείας και ευημερίας του κοινού μέσω εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • να εκπαιδεύσουν εργονομικά τον ασθενή ώστε να ελέγχει τα φορτία που εφαρμόζονται στις αρθρώσεις του κατά την διάρκεια των καθημερινών του δραστηριοτήτων
 • να συμβάλλουν στην εκπαίδευση του προσωπικού των επιστημών υγείας ώστε να μπορεί να υιοθετεί την καταλληλότερη κάθε φορά στάση για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας
 • να παρέχουν συμβουλές και να εκπαιδεύουν τους ασθενείς στην αυτοεξυπηρέτηση
 • να σέβονται την αυτονομία των ασθενών & να εργάζονται με απόλυτη εχεμύθεια,
 • να δίνουν επαρκείς πληροφορίες για την λειτουργική ανικανότητα των ασθενών ώστε να μπορούν αυτοί να συναινέσουν στο προτεινόμενο σχήμα αποκατάστασης
 • να είναι γνώστες της ερευνητικής διεργασίας, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των συμμετεχόντων, των ερευνητών και των συγγραφέων που χρησιμοποιούν τις πηγές τους
 • να μπορούν να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα με σκοπό την πρόοδο της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας
 • να είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν τη φυσικοθεραπευτική πράξη στις καινούργιες συνθήκες της επιστήμης όπως αυτή διαμορφώνεται.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βιοχημεία, Βιοφυσική, Βιομετρία – Βιοστατιστική, Κοινωνιολογία, Στοιχεία Πληθυσμιακής Υγιεινής και Ψυχολογία, Ανατομική, Φυσιολογία, Ορθοπαιδική, Χειρουργική, Παθολογία, Νοσολογία, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Εργοφυσιολογία, Παθοφυσιολογία, Αθλητιατρική, Στοιχεία Ακτινολογίας, Κινησιοθεραπεία, Κινησιολογία, Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων, Μάλαξη, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις των αγγείων της καρδιάς, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις – κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος, Υδροθεραπεία, Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Κλινική Άσκηση, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο απόφοιτος του τμήματος Φυσιοθεραπείας μπορεί να εργαστεί :

 • ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο φυσικοθεραπείας- κέντρο αποκατάστασης όπου θα δέχεται για θεραπεία πελάτες του ή και πελάτες προερχόμενους από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία που ενδέχεται να είναι συμβεβλημένος.
 • Επίσης μπορεί να εργαστεί προσφέροντας κατ οίκον θεραπεία
 • ή και ως στέλεχος, υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης σε νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, κέντρα υγείας που διαθέτουν ανάλογα τμήματα,
 • ιδρύματα αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές κινητικές αναπηρίες,
 • σε ΚΑΠΗ, ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών, ειδικά κέντρα αποκατάστασης,
 • αθλητικά κέντρα και χώρους άθλησης, γυμναστήρια, ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και χώρους διατήρησης της καλής φυσικής κατάστασης.  

Οι απόφοιτοι του τμήματος  Φυσιοθεραπείας  φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ.29/87).

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Σύμφωνα με το νόμο 4999 άρθρο 32 (ΦΕΚ 225 τ.Β’/07.12.2022) οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών  τμημάτων  σχετικών  με τομείς υγείας έχουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ. Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζονται  στο  Π.Δ. 90/1994 (Φ.Ε.Κ.53 τ.Α’/08.03.1995).

Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση το ΦΕΚ 3836 τ.Β’/03.07.2024

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 • Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: web site:http://www.psf.org.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. web site: http://www.poedhn.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής  

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1438

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  130 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 4187 τ.Β’/08.08.2022)

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 20 %

Βιολογία : 40 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.840

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.180

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.960

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.000

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ