{0303} : Οδοντιατρικής (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Οδοντιατρικής (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Θηβών 2, 11527 Γουδή

Τηλέφωνο: 210 7461000, 210 7461105, Fax  210 7461187 Ε-mail: secr@dent.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος Οδοντιατρικής είναι η παροχή γνώσεων σχετικών με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση προβλημάτων  των οδόντων, της κοιλότητας του στόματος, της στοματικής κοιλότητας και του στοματογναθικού συστήματος του ανθρώπου.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Ο σκοπός του Προγράμματος Σπουδών να εκπαιδεύσει τον κάθε φοιτητή, έτσι ώστε, με το πέρας των σπουδών του, να έχει αναπτύξει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που θα του επιτρέψουν την άσκηση της γενικής οδοντιατρικής, με στόχο την αποκατάσταση καθώς και διατήρηση της στοματικής αλλά και της γενικής υγείας του πληθυσμού. Για να θεωρηθεί ο πτυχιούχος της οδοντιατρικής ως ένας ολοκληρωμένος επιστήμονας, είναι σημαντικό, όλες αυτές οι ικανότητες να στηρίζονται, σε:

  • Βιολογικές βάσεις
  • Προληπτική και Θεραπευτική κατεύθυνση
  • Κοινωνική ευαισθησία
  • Έφεση για συνεχή ενημέρωση και βελτίωση.

Οι βιολογικές βάσεις είναι απαραίτητες για την άσκηση της σύγχρονης οδοντιατρικής, αφού χωρίς αυτές, η οδοντιατρική παραμένει μόνο “τέχνη” και όχι επιστήμη. Η προληπτική κατεύθυνση αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ιατρικής επιστήμης, μια και πρώτιστος στόχος είναι όχι η θεραπεία της βλάβης ή της νόσου αλλά η πρόληψη τους καθώς επίσης, και η διατήρηση του όποιου θεραπευτικού αποτελέσματος. Η κοινωνική ευαισθησία είναι εκείνη που εξασφαλίζει, ο οδοντίατρος, εκτός από επαγγελματίας να είναι συγχρόνως και λειτουργός της υγείας. Η έφεση για δια βίου μάθηση, αφορά την νοοτροπία, που θα πρέπει να αναπτύξει ο κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του, για ίδια ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και βελτίωσης των ικανοτήτων του σε όλη την επαγγελματική διαδρομή του. Αναγκαία συνθήκη, μέσα στο συνεχώς και δυναμικά εξελισσόμενο επιστημονικό και επαγγελματικό οδοντιατρικό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τμήμα Οδοντιατρικής  του Ε.Κ.Π.Α.  κατέλαβε την 44η θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο της Οδοντιατρικής με βάση την έγκριτη Κατάταξη Θεματικών Περιοχών και Επιστημονικών Αντικειμένων της QS (Quacquarelli Symonds) το 2019, την υψηλότερη θέση που έχει καταλάβει ποτέ Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. στις κατατάξεις QS, καθώς και την υψηλότερη όλων των Ελληνικών ΑΕΙ στη Θεματική Ομάδα «Βιοεπιστήμες και Ιατρική». Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί «πυροτέχνημα», καθώς έρχεται σε συνέχεια παρόμοιων διεθνών διακρίσεων των τελευταίων ετών (π.χ. λίστα της Σαγκάης), ούτε πρέπει να θεωρηθεί ένας απλός «ακαδημαϊκός τίτλος», χωρίς αντανάκλαση στην «πραγματική ζωή».

Αντίθετα, τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν 1) την ακαδημαϊκή φήμη, 2) τη φήμη μεταξύ των εργοδοτών, 3) την αναγνώριση του παραγόμενου επιστημονικού έργου (ετεροαναφορές) και 4) την επιδραστικότητα του δημοσιευμένου έργου (h-index). Και αν οι δύο τελευταίοι δείκτες σχετίζονται με την παραγωγή υψηλού επιστημονικού έργου, η οποία με τη σειρά της απαιτεί συλλογική προσπάθεια, οι δύο πρώτοι δείκτες, η φήμη που ακολουθεί τη Σχολή μας και τους αποφοίτους της, αφορούν άμεσα και προσωπικά τον κάθε φοιτητή.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, δέχεται σχεδόν κάθε χρόνο κάποιας κλίμακας παρεμβάσεις, άλλοτε μεγαλύτερης κι άλλοτε μικρότερης. Στόχος πάντα είναι να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των φοιτητών, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει η πολιτεία, και στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, έτσι ώστε οι απόφοιτοι  να ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες ικανότητες του σύγχρονου οδοντίατρου.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Οδοντιατρικών τμημάτων είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Βιολογία, Βιοστατιστική, Ανατομική, Γενετική, Εμβρυολογία, Φυσιολογία, Βιολογική Χημεία,  Φαρμακολογία, Φαρμακολογία, Ιατρική Χημεία (Βιοχημεία), Γεν. Παθολογική Ανατομική, Βιολογία των οδοντικών ιστών, Κλινική Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος, Μικροβιολογία, Φυσιολογία, Οδοντιατρική Ακτινολογία – Ακτινοδιαγνωστική, Εισαγωγή στην Κινητή Προσθετική, Προληπτική Οδοντιατρική, Ενδοδοντολογία – Παθολογία, Κατασκευής Ολικής Οδοντ/χίας, Οδοντιατρική Αναισθησιολογία, Στεφάνες και Γέφυρες, Ενδοδοντολογία – Προκλινική ενδοδοντία, Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Στοματολογία, Παιδοδοντιατρική, Ορθοδοντική, Ακτινοδιαγνωστική, Προσθετική επί εμφυτευμάτων, Οδοντική Χειρουργική, Προληπτική Οδοντιατρική, Γναθο-Προσωπική Χειρουργική κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια που χορηγείται από το υπουργείο Υγείας.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

  • σε νοσοκομεία, σε κλινικές, κέντρα υγείας, δημόσιες υπηρεσίες υγιεινής, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία,
  • ως ελεύθεροι επαγγελματίες (σε δικό τους Οδοντιατρείο),
  • με την επιστημονική έρευνα στον τομέα της ειδικότητάς τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Για την άσκηση επαγγέλματος απαιτείται άδεια από το υπουργείο Υγείας. Η άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου χορηγείται από την οικεία περιφέρεια (ΒΔ 451/1962 και 521/1963).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

  • Πανελλήνια  Οδοντιατρική  Ομοσπονδία. web site:  www.eoo.gr
  • Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής. web site: http://www.osanet.gr/
  • Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. web site:http://www.osth.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0303

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  100 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.450

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.125

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.280

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 19.110

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ