{0295} : Ιατρικής (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα  Ιατρικής (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Ιατρική   Σχολή – Κεντρικά Πανεπιστημιακά Κτίρια Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 115 27

Τηλέφωνο: 210 7462053 και 210 74620027

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός των τμημάτων Ιατρικής είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Επιδιώκουν να προσφέρουν στους φοιτητές ολοκληρωμένη θεωρητική και πειραματική γνώση του ανθρώπινου οργανισμού στη φυσιολογική και παθολογική του κατάσταση και να τους παράσχουν  άρτια επιστημονική κατάρτιση για το ιατρικό λειτούργημα που θα ασκήσουν στη σταδιοδρομία τους.

Διάρκεια σπουδών : 6 έτη (12 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών στα 170 χρόνια λειτουργίας της έχει παρουσιάσει ενεργή δράση στα δρώμενα της χώρας μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών έχει επιτελέσει πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό έργο.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, η Ιατρική Σχολή ιδρύθηκε το 1837 και υπήρξε η πρώτη Ιατρική Σχολή των Βαλκανίων. Η ιστορική διαδρομή και προσφορά των 180 ετών, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Σχολής και θέτουν τους άξονες που καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους της. Οι στόχοι παραμένουν σταθερά προσανατολισμένοι στο να καινοτομούμε και να διακρινόμαστε, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Η Σχολή έχει να υπερηφανευθεί για το γεγονός ότι σήμερα κατατάσσεται (http://www.shanghairanking.com/FieldMED2016.html) μεταξύ των πρώτων 150 Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως, και μάλιστα σε καλύτερη θέση από τα 2/3 των Αμερικανικών Ιατρικών Σχολών. Συνεχίζει έτσι τις επιστημονικές επιδόσεις των τελευταίων ετών που κυρίως οφείλονται στην υψηλή ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής, που επιπλέον παράλληλα προσφέρει καθημερινά το 40% των ιατρικών υπηρεσιών στα νοσοκομεία της Αττικής.

Ωστόσο, ο πρωτεύων και διαχρονικός στόχος της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται στους φοιτητές της. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί για πρώτη φορά από εφέτος για τους πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 το νέο, ανανεωμένο Πρόγραμμα Σπουδών. Σε σύγκριση με το Πρόγραμμα στο οποίο συνεχίζουν οι φοιτητές δευτέρου-έκτου έτους σήμερα, οι βασικές αλλαγές του νέου Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Έχει μικρότερη έκταση (48 αντί 49 εξεταζόμενα υποχρεωτικά μαθήματα) και περισσότερες ώρες σε Κλινικές & Εργαστήρια, έναντι των ωρών σε Αμφιθέατρα.
 • Στα πρώτα 5 εξάμηνα σπουδών (προκλινικά εξάμηνα) διδάσκεται ένα μάθημα Χημείας (έναντι δύο), ένα μάθημα Φυσικής (έναντι δύο), ένα μάθημα Παθολογικής Φυσιολογίας (έναντι δύο), και διαφοροποιείται το περιεχόμενο της Ιστορίας σε νέο μάθημα. Προστίθεται νέο μάθημα Νευροανατομίας & Νευροφυσιολογίας, όπου μαζί με την Ανατομική του Νευρικού Συστήματος διδάσκεται και η Φυσιολογία (μερική απαρτίωση), προστίθεται δε και νέο μάθημα ‘‘Παθογενετικών Μηχανισμών’’.
 • Η εκπαίδευση στις Κλινικές (Παθολογία-Χειρουργική) αρχίζει πλέον από το 6ο εξάμηνο, δηλαδή νωρίτερα.
 • Στα κλινικά εξάμηνα (7ο-12ο) εισάγεται νέο, δεύτερο μάθημα Ακτινολογίας, καθώς και νέο μάθημα Επείγουσας Ιατρικής – Εντατικής Θεραπείας & Αναισθησιολογίας.
 • Τα λεγόμενα “τρίμηνα κλινικής ασκήσεως” των τελειοφοίτων εκπτύσσονται από δυο εξάμηνα σπουδών (11ο και 12ο) σε τρία εξάμηνα (10ο, 11ο και 12ο).
 • Στα “τρίμηνα κλινικής ασκήσεως” εισάγονται 13 νέα μαθήματα, εκ των οποίων κάθε φοιτητής επιλέγει να παρακολουθήσει είτε Αιματολογία, ή Αναισθησιολογία, ή Γαστρεντερολογία, ή Γενική Ιατρική, ή Ενδοκρινολογία, ή Εντατική Θεραπεία, ή Θωρακο-Καρδιο-Άγγειο-Χειρουργική, ή Κλινική Γενετική, ή Νευροχειρουργική, ή Νεφρολογία, ή Ογκολογία, ή Παιδοψυχιατρική, ή Ρευματολογία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το 80% των φοιτητών της Σχολής μας ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους στην κανονική διάρκεια των έξι ετών, κάτι μοναδικό τα τελευταία χρόνια, που επίσης μας κάνει όλους υπερήφανους. Εν μέσω των ιδιαιτέρων οικονομικών δυσχερειών σήμερα στη χώρα μας, το προσωπικό της Σχολής θα συνεχίσει να καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια για τη στήριξη, βελτίωση και επίλυση όλων των σημαντικών θεμάτων που προκύπτουν.

Στόχος της Διοίκησης συνεχίζει να είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας της Σχολής και η διασφάλιση του καλύτερου δυνατού επιπέδου λειτουργίας των Εργαστηρίων και των Κλινικών στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς και η εξωστρέφεια της Ιατρικής Σχολής

Η οργάνωση και οι στόχοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αποσκοπούν στα παρακάτω προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

1. Ιατρική γνώση: Οι φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αναμένεται μετά την αποφοίτησή τους να έχουν κατανοήσει τις καθιερωμένες και εξελισσόμενες γνώσεις στις βιοϊατρικές, κλινικές, κλινικοεργαστηριακές, τεχνολογικές, επιδημιολογικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες που σχετίζονται με την υγεία. Επίσης, προσδοκάται να έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν και να αξιολογούν νέες αναδυόμενες πληροφορίες, γνώσεις και τεχνολογίες και να μπορούν να τις εφαρμόζουν για την επίλυση κλινικών προβλημάτων, την ιατρική φροντίδα και περίθαλψη ατόμων και πληθυσμών, αλλά και για την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης.

2. Φροντίδα ασθενούς: Όλοι οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής αναμένεται να έχουν την ικανότητα να παρέχουν ανθρωποκεντρική, παρηγορητική, συμπονετική φροντίδα για τους ασθενείς, καθώς και να μπορούν να προσφέρουν όλες τις βασικές υπηρεσίες για την πρόληψη, τη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. Επίσης, προσδοκάται να είναι σε θέση να συνεργάζονται αποτελεσματικά και με άλλους επαγγελματίες υγείας ή μέλη μιας ομάδας με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς και της κοινωνίας.

3. Αυτοαξιολόγηση και δια-βίου εκπαίδευση: Οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κενά στη γνώση και τις δεξιότητές τους, λόγω της συνεχούς εξέλιξης της ιατρικής και της τεχνολογίας, και να επιδιώκουν τη δια-βίου εκπαίδευσή τους καθώς και την εξέλιξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

4. Επαγγελματισμός: Οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής αναμένεται να διαθέτουν υψηλά πρότυπα επαγγελματικής υπευθυνότητας, ευσυνειδησίας, ακεραιότητας και λογοδοσίας και να τηρούν τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας. Προσδοκάται να έχουν αυτογνωσία και να μπορούν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται ηθικά διλλήματα και προβλήματα αναφορικά με τη σχέση τους με τους ασθενείς, το περιβάλλον των ασθενών, τους συναδέλφους τους καθώς και με την κοινωνία.

5. Επικοινωνιακές δεξιότητες: Όλοι οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής αναμένεται μετά την εκπαίδευσή τους να έχουν αναπτύξει αποτελεσματικές λεκτικές, μη λεκτικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες και να μπορούν να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με ασθενείς, οικογένειες και συναδέλφους.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Ιατρικής είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ιατρική Φυσική, Γενική Ιατρική Χημεία, Ιατρική Στατιστική, Ψυχολογία, Βιολογία, Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά, Φυσιολογία των οστών κίνησης και της άσκησης, Περιγραφική Ανατομική, Φυσιολογία, Ιστολογία – Εμβρυολογία, Κυτταρική Φυσιολογία Νευρικού Συστήματος, Φυσιολογία της Γήρανσης, Γενική Κλινική Ανατομική, Ουρολογία, Ορθοπεδική, Ψυχιατρική, Κλινική Ανοσολογία, Νευρολογία, Ω.Ρ.Λ., Δερματολογία, Πνευμονολογία, Μοριακή Καρδιολογία, Παθολογική Ανατομική, Γενική Μικροβιολογία και Ανοσολογία, Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, Χειρουργική Παθολογία, Ακτινολογία, Γαστρεντερολογία, Κλινική Διατροφή, Πλαστική Χειρουργική, Αναισθησιολογία, Προληπτική Καρδιολογία, Νευροχειρουργική, Ιατρική της Εργασίας, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :  

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι γιατροί  μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • ως νοσοκομειακοί που με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση εργάζονται σε νοσοκομείο ή σε κέντρα υγείας,
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, στο ιατρείο τους, στο σπίτι των ασθενών, και στις ιδιωτικές κλινικές,
 • ως έμμισθοι γιατροί οι οποίοι παράλληλα με το ιατρείο τους κατέχουν και μία έμμισθη θέση, που μπορεί να είναι στο δημόσιο ή στον ευρύτερο τομέα του δημοσίου, σε πανεπιστήμια, σε δήμους, σε κοινωφελή ιδρύματα, τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., κ.ά.),
 • ως γιατροί σε διεθνείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (UNICEF, Γιατροί χωρίς σύνορα κ.ά.).

Επαγγελματικά δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Ιατρικών Σχολών προβλέπονται από το Β.Δ. 25-3/06.07.1955 Π.Δ.125 που έχει δημοσιευτεί ΦΕΚ 171 τ.Α’ και τον Αναγκαστικό Νόμο 1565/1939 Π.Δ.125 που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 16 τ.Α’.
 • Για την άσκηση του επαγγέλματος του ιατρού είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ύστερα από πρακτική άσκηση διάρκειας 1 (ενός) χρόνου, η οποία συνήθως γίνεται σε αγροτικά ή ημιαστικά ιατρεία.
 • Το αγροτικό δεν είναι πλέον απαραίτητο για την λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου ή ιδιωτικής κλινικής εξακολουθεί όμως να είναι απαραίτητα για την σταδιοδρομία στα Δημόσια Νοσοκομεία επιπλέον της ειδίκευσης τους.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας – Σχετικά επαγγέλματα:

Μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος ο ιατρός μπορεί να ειδικευτεί σε μία από τις 40 αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες αποκτώνται σε πανεπιστημιακές κλινικές ή αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα, ύστερα από σπουδές και άσκηση 4 μέχρι 7 χρόνων (η διαφορετική διάρκεια εξαρτάται από την ειδικότητα).

Πιο αναλυτικά στην Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, αναφέρεται αναλυτικά ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της κάθε ιατρικής ειδικότητας ως εξής:

 1. Αγγειοχειρουργική
 2. Αιματολογία
 3. Ακτινολογία
 4. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
 5. Αλλεργιολογία
 6. Αναισθησιολογία
 7. Γαστρεντερολογία
 8. Γενική Ιατρική
 9. Δερματολογία και Αφροδισιολογία
 10. Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Ιατρική
 11. Εσωτερική Παθολογία
 12. Ενδοκρινολογία – Διαβήτης – Μεταβολισμός
 13. Ιατρική Βιοπαθολογία /Εργαστηριακή Ιατρική
 14. Ιατρική Γενετική
 15. Ιατρική Εργασίας και Περιβάλλοντος
 16. Ιατροδικαστική
 17. Καρδιολογία
 18. Κυτταρολογία
 19. Μαιευτική και Γυναικολογία
 20. Νευρολογία
 21. Νευροχειρουργική
 22. Νεφρολογία
 23. Ορθοπαιδική και Τραυματολογία
 24. Ουρολογία
 25. Οφθαλμολογία
 26. Παθολογική Ανατομική
 27. Παθολογική Ογκολογία
 28. Παιδιατρική
 29. Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική
 30. Πνευμονολογία – Φυματιολογία
 31. Πυρηνική Ιατρική
 32. Ρευματολογία
 33. Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (Ιατρική και Οδοντιατρική Ειδικότητα)
 34. Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
 35. Χειρουργική
 36. Χειρουργική Θώρακος
 37. Χειρουργική Παίδων
 38. Ψυχιατρική
 39. Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου
 40. Ωτορινολαρυγγολογία
 41. Λοιμωξιολόγια
 42. Υπερβαρική Ιατρική
 43. Παιδιατρική Γαστρεντερολογία

 Δείτε επίσης σχετικές επαγγελματικές μονογραφίες:

.

.

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0295

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  165 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.825

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 19.000

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.700

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 19.460

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ