Επαγγελματικό Λύκειο: Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 2020

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Το Όραμά μας:

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 1ου Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 2020 :

1ο  Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

 

 Κωδ.

Μηχ.

Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης

 

Ίδρυμα Επιστημ. Πεδία Eιδικά Μαθημ. Βάση

2020

  Πανεπιστήμια
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο (3) 18.385
0129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολ. (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο (3) 19.075
1611 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη  Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1ο,2ο,3ο,4ο 11.700
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1ο,2ο,3ο,4ο 12.925
1241 Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1ο,2ο,3ο,4ο 10.475
0342 Αρχειονομίας, Βιβλ. και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο 1ο 7.425
0668 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστ. Πληρ. (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1ο 10.225
0176 Βαλκανικών,  Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας 1ο,4ο 12.950
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας  & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1ο 8.850
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο (4) 5.380
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο (4) 7.100
0135 Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο (5) 6.775
0137 Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο (5) 7.375
0186 Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξινίων Χωρών (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. 1ο 7.700
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1ο 11.700
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 4ο 14.375
0147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο (9) 15.415
0161 Διεθνών και Ευρωπ. Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας 1ο,4ο (9) 17.635
0355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιώς 1ο,4ο (9) 18.145
0179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών  και Περιφ. Σπουδ. (Αθήνα) Πάντειο 1ο,4ο (9) 17.695
0154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική  Ηλικία (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο,2ο,3ο,4ο 15.350
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας 1ο 15.900
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. 1ο 8.300
0148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο (9) 16.470
0153 Επικοινωνίας & Μέσων Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1ο (9) 15.490
1551 Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 1ο,4ο 8.225
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο,2ο,3ο,4ο (11) 17.450
0403 Επιστήμης Φυσ. Αγ. και Αθλητισμού. (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο (11) 17.116
0404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγ. και Αθλητισμού. (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο (11) 13.941
0402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) Α.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο (11) 14.609
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1ο,2ο,3ο,4ο (11) 15.666
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο 14.275
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας. (Πάτρα) Παν. Πατρών 1ο,2ο,3ο,4ο 14.475
0136 Επιστημών  της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών 1ο,2ο,3ο,4ο 12.325
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο 9.925
0162 Επιστημών Προσχολικής  Αγωγής. & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1ο,2ο,3ο,4ο 9.250
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο 11.125
0362 Θεατρικών Σπουδών  (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1ο 7.900
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πατρών 1ο 8.250
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο 13.000
0101 Θεολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο 7.400
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο 7.375
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών Α.Π.Θ. 1ο 7.225
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) Α.Σ.Κ.Τ. 1ο 11.900
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο (7) 8.945
0110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο 15.150
0112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο 14.450
0114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1ο 9.525
0116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1ο 8.750
0108 Ιστορίας & Εθνολογίας (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. 1ο 7.725
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο,2ο,3ο,4ο 11.775
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο 1ο 7.475
1284 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αγρίνιο)  Παν. Πατρών 1ο 7.800
0104 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης  Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1ο 8.625
0177 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1ο 11.275
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο (6) 4.400
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο (6) 6.340
0163 Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο 12.750
0187 Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1ο 11.150
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1ο 7.750
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  (Αθήνα) Πάντειο 1ο 13.800
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1ο 16.500
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1ο 14.200
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)  Δ.Π.Θ. 1ο 15.375
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας  (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο 7.750
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1ο 13.575
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)  Δ.Π.Θ. 1ο 11.575
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα)  Ε.Κ.Π.Α. 1ο 15.025
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1ο 15.625
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1ο 9.125
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1ο 12.375
0181 Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1ο 7.150
0409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας 1ο,2ο,3ο,4ο (15) 14.790
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο,2ο,3ο,4ο (2) 9.950
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1ο,2ο,3ο,4ο (15) 11.240
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο (2) 14.120
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο 1ο,2ο,3ο,4ο (15) 12.470
1285 Μουσειολογίας (Πύργος) Παν. Πατρών 1ο 7.025
0117 Νομικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο 18.050
0119 Νομικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο 17.825
0121 Νομικής (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. 1ο 17.250
0385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο 1ο (8) 13.640
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο,2ο,3ο,4ο 13.175
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο,2ο,3ο,4ο 16.000
0172 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο 11.800
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1ο,2ο,3ο,4ο 14.300
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο,2ο,3ο,4ο 15.275
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1ο,2ο,3ο,4ο 13.725
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1ο,2ο,3ο,4ο 12.850
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1ο,2ο,3ο,4ο 10.900
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαιδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1ο,2ο,3ο,4ο 12.075
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1ο,2ο,3ο,4ο 15.725
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1ο,2ο,3ο,4ο 11.375
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1ο,2ο,3ο,4ο 10.200
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1ο,2ο,3ο,4ο 12.100
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1ο,2ο,3ο,4ο 10.600
1517 Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)  Παν. Πελ/νήσου 1ο,2ο,3ο,4ο 7.925
0107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο 6.950
0123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο 16.475
0125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 1ο 15.025
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)  Δ.Π.Θ. 1ο 11.850
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1ο 10.375
0411 Πολιτικής Επιστήμής και Διεθνών Σχ. (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1ο 13.000
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο 15.800
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1ο,4ο 7.100
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1ο,4ο 9.475
0192 Ρωσ. Γλ. & Φιλ. και Σλ. Σπ.-Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο 12.275
0367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο 1ο,2ο,3ο,4ο 8.600
0188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο 10.425
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο 14.550
0111 Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο 13.525
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1ο 9.825
0189 Φιλολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1ο 8.900
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1ο 11.525
0115 Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1ο 8.525
0122 Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1ο 8.650
0120 Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο 12.800
1010 Φιλοσοφίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 1ο 12.975
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1ο 9.925
0138 Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1ο 8.400
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1ο,2ο,4ο 11.350
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο 1ο,4ο 7.325
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) Ε.Κ.Π.Α. 1ο,2ο,3ο,4ο 9.400
0171 Ψυχολογίας (Αθήνα)  Ε.Κ.Π.Α. 1ο 17.875
0170 Ψυχολογίας (Αθήνα)  Πάντειο 1ο 17.550
0172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 1ο 17.725
1251 Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1ο 17.350
0151 Ψυχολογίας  (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1ο 17.075
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 1ο 16.675
Στρατιωτικές Σχολές
0866 Στρατ.–Στρατ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη 1ο (12) 18.325
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη 1ο (12) 18.400
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ)
0417 Πρ. Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (Βέλλας Ιωαννίνων) 1ο (16) 6.925
0418 Πρ. Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (Ηράκλειο Κρήτης) 1ο (16) 6.875
0413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας 1ο (16) 6.650
0415 Πρόγρ. Ιερατικών Σπουδών Βέλλας Ιωαννίνων 1ο (16) 6.400
0416 Πρόγρ. Ιερατικών Σπουδών Ηράκλειο Κρήτης 1ο (16) 6.175
0414 Πρόγρ. Ιερατικών Σπουδών  Θεσσαλονίκης 1ο (16) 6.725
Αστυνομικές  Σχολές
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 1ο,2ο,4ο (12) 17.625
0870 Αστυφυλάκων 1ο,2ο,4ο (12) 13.625
Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας
0877 Σχολή Ανθυποπυραγών 1ο,2ο,3ο,4ο (13) 17.975
0876 Σχολή Πυροσβεστών 1ο,2ο,3ο,4ο (13) 16.850
Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτ.
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμ. Σωμ.–Ελ. Ακ. (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ) Λ.Σ-ΕΛ. AK. 1ο,2ο,3ο,4ο (12) 17.425
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ.-ΕΛ. AKT. 1ο,2ο,3ο,4ο (12) 15.700
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)
0614 Ανώτερα Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) 1ο,4ο (9) 9.385
0613 Ανώτερη Σχολή  Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) 1ο,4ο (9) 9.000

Ειδικά Μαθήματα – Ιδιαιτερότητες

Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Ειδικότερα:

(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα:  “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.

(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.

(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(6)  Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(11)      Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.

(12)      Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

(13)      Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.

(14)      Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

(15)      Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα: “ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ” και “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ”

(16)      Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Πληροφορικής

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων του Τομέα Οχημάτων

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων του Τομέα Δομικών Έργων

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ