Το Όραμά μας:

Όραμά μας:

Να βοηθήσουμε τους νέους στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν τα θέλω και τα μπορώ τους με όσα προσφέρει το περιβάλλον τους και να  κάνουν τις ορθολογικότερες  επιλογές στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τομέα, έτσι ώστε, πορευόμενοι  ήρεμοι κι ευτυχισμένοι, να γίνουν χρήσιμοι πολίτες στην κοινωνία του αύριο.

Αποστολή μας:

H  mysep.gr  αποτελεί μια μη κερδοσκοπική κι έγκυρη διαδικτυακή «πύλη», με χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών και φοιτητών. Έχοντας συναίσθηση κοινωνικής  ευθύνης, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη  ενημέρωση της, με όσες αλλαγές ανακοινώνονται από τους αρμόδιους φορείς.

Έχει ως κύριο στόχο να αποτελέσει έναν αξιόπιστο «σύμμαχο» και συμπαραστάτη στη χάραξη του προσωπικού σχεδίου ζωής όσων προσπαθούν μέσω των σπουδών και της εργασίας τους να βελτιωθούν ατομικά, έτσι ώστε να συνδιαμορφώσουν ένα καλύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον για όλους μας.

.

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Τομέα Ναυτικού – Μηχανικών

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδας Α’ – γενική σειρά) του Τομέα Ναυτικού – Μηχανικών:

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου.

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Ναυτικού – Πλοιάρχων

2015

2014

2013

865 Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)

1.918

1.977

1.932

862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

1.846

1.878

1.849

863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

1.862

1.897

1.887

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

1.840

1.895

1.876

861 Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

1.870

1.906

1.909

817 Σχολή Πλοιάρχων

1.539

1.477

1.293

818 Σχολή Μηχανικών

1.568

1.461

1.279

870 Αστυφυλάκων

1.866

1.870

1.864

592 Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

1.295

1.261

1.116

473 Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.379

1.345

1.187

767 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο) (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.439

1.444

1.471

467 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)

1.476

1.460

1.359

465 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)

1.496

1.515

1.484

461 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)

1.687

1.656

1.635

475 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Σέρρες) (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.423

1.399

1.264

479 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)

1.452

1.452

1.373

471 Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

1.373

1.335

1.170

511 Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ (Αθήνα)

1.522

1.452

1.346

720 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη) 1.598 1.527 1.589
714 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Πειραιάς)

1.606

1.551

1.533

722 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)

1.426

1.369

1.419

512 Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ (Αθήνα) 1.585 1.586 1.522

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων του Τομέα Ναυτικού – Πλοιάρχων

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδας Α’ – γενική σειρά) του Τομέα Ναυτικού – Πλοιάρχων:

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου.

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Ναυτικού – Πλοιάρχων

2015

2014

2013

865 Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)

1.918

1.977

1.932

862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

1.846

1.878

1.849

863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

1.862

1.897

1.887

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

1.840

1.895

1.876

861 Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

1.870

1.906

1.909

817 Σχολή Πλοιάρχων

1.539

1.477

1.293

818 Σχολή Μηχανικών

1.568

1.461

1.279

870 Αστυφυλάκων

1.866

1.870

1.864

592 Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

1.295

1.261

1.116

473 Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.379

1.345

1.187

767 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο) (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.439

1.444

1.471

467 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)

1.476

1.460

1.359

465 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)

1.496

1.515

1.484

461 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)

1.687

1.656

1.635

475 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Σέρρες) (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.423

1.399

1.264

479 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)

1.452

1.452

1.373

471 Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

1.373

1.335

1.170

511 Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ (Αθήνα)

1.522

1.452

1.346

720 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη) 1.598 1.527 1.589
714 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Πειραιάς)

1.606

1.551

1.533

722 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)

1.426

1.369

1.419

512 Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ (Αθήνα) 1.585 1.586 1.522

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων του Τομέα Γεωπονίας

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδας Α’ – γενική σειρά) του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος:

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

2015

2014

2013

865 Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)

1.918

1.977

1.932

862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

1.846

1.878

1.849

863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

1.862

1.897

1.887

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

1.840

1.895

1.876

861 Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

1.870

1.906

1.909

817 Σχολή Πλοιάρχων

1.539

1.477

1.293

818 Σχολή Μηχανικών 1.568

1.461

1.279

870 Αστυφυλάκων

1.866

1.870

1.864

765 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 3. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)

1.248

1.019

1.121

532 Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ (Χανιά)

1.253

1.162

1.111

698 Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ

1.209

1.125

1.022

721 Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) –  Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ

1.237

1.120

1.058

718 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών (Αθήνα)

1.550

1.241

946

752 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα)

1.288

913

745

717 Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

1.733

1.591

1.363

716 Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα)

1.676

1.507

1.227

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

1.465

1.222

856

515 Τεχνολογίας Τροφίμων  (Καλαμάτα)

1.419

985

791

546 Τεχνολογίας Τροφίμων  (Αργοστόλι)

1.211

821

596

719 Διατροφής & Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

1.714

1.700

1.602

628 Διατροφής & Διαιτολογίας (Σητεία)

1.240

1.506

1.453

747 Διατροφής & Διαιτολογίας (Καρδίτσα)

1.554

1.549

1.490

762 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας 4. Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων)

1.377

1.078

831

757 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου)

1.314

1.078

753

759 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας)

1.625

1.480

1.238

760 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2.Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

1.298

1.063

705

758 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2.Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 3. Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων)

1.355

1.102

844

761 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας 4. Μηχανικοί Βιοσυστημάτων)

1.537

1.307

1.099

557 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας)

1.215

897

582

550 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

1.208

792

708

551 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

1.154

747

582

555 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

1.192

1.080

950

549 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)

1.350

838

791

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Τομέα Υγείας και Πρόνοιας

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδας Α’ – γενική σειρά) του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας:

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Υγείας και Πρόνοιας

2015

2014

2013

865 Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)

1.918

1.977

1.932

862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

1.846

1.878

1.849

863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

1.862

1.897

1.887

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

1.840

1.895

1.876

861 Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

1.870

1.906

1.909

817 Σχολή Πλοιάρχων

1.539

1.477

1.293

818 Σχολή Μηχανικών

1.568

1.461

1.279

870 Αστυφυλάκων

1.866

1.870

1.864

633 Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) – Δημόσιας Υγείας

411

1.541

1.541

667 Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) –  Κοινοτικής Υγείας

355

1.510

1.499

719 Διατροφής & Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

1.714

1.700

1.602

628 Διατροφής & Διαιτολογίας (Σητεία)

1.240

1.506

1.453

747 Διατροφής & Διαιτολογίας (Καρδίτσα)

1.554

1.549

1.490

619 Εργοθεραπείας (Αθήνα)

1.454

1.814

1.725

621 Ιατρικών Εργαστηρίων (Αθήνα)

1.275

1.676

1.673

623 Ιατρικών Εργαστηρίων (Θεσσαλονίκη)

1.035

1.652

1.624

625 Ιατρικών Εργαστηρίων (Λάρισα)

755

1.583

1.537

629 Οδοντικής Τεχνολογίας (Αθήνα)

667

1.564

1.586

635 Οπτικής και Οπτομετρίας  (Αθήνα)

437

1.563

1.543

627 Ραδιολογίας και Ακτινολογίας (Αθήνα)

1.116

1.624

1.639

617 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

1.520

1.807

1.802

615 Φυσικοθεραπείας (Αθήνα)

1.597

1.849

1.791

659 Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

1.301

1.729

1.678

616 Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

1.157

1.722

1.682

620 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

1.050

1.640

1.639

618 Λογοθεραπείας (Πάτρα)

543

1.633

1.625

655 Μαιευτικής (Αθήνα)

1.324

1.756

1.767

657 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)

1.219

1.720

1.721

662 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)

432

1.628

1.518

645 Νοσηλευτικής (Αθήνα)

1.376

1.652

1.645

653 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

912

1.539

1.468

654 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

806

1.583

1.543

657 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)

1.219

1.677

1.631

652 Νοσηλευτικής (Λαμία)

323

1.540

1.491

651 Νοσηλευτικής (Λάρισα)

1.118

1.565

1.538

649 Νοσηλευτικής (Πάτρα)

303

1.553

1.541

744 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

608

1.513

1.476

690 Προσχολικής Αγωγής (Αθήνα)

1.027

1.661

1.610

692 Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)

407

1.562

1.496

694 Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)

951

1.631

1.580

661 Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα)

721

1.573

1.587

643 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

518

1.507

1.452

637 Αισθητικής & Κοσμητολογίας (Αθήνα)

661

1.594

1.570

639 Αισθητικής & Κοσμητολογίας (Θεσσαλονίκη)

255

1.602

1.532

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδας Α’ – γενική σειρά) του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών:

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

2015

2014

2013

865 Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)

1.918

1.977

1.932

862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

1.846

1.878

1.849

863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

1.862

1.897

1.887

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

1.840

1.895

1.876

861 Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

1.870

1.906

1.909

817 Σχολή Πλοιάρχων

1.539

1.477

1.293

818 Σχολή Μηχανικών

1.568

1.461

1.279

870 Αστυφυλάκων

1.866

1.870

1.864

603 Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

1.713

1.395

1.363

585 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)

1.671

1.612

1.591

631 Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα) –  Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

1.539

1.337

1.371

596 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)

1.001

832

853

777 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)

1.569

1.537

1.479

605 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

1.710

1.016

986

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων  3.Μάρκετινγκ)

1.207

1.059

1.160

715 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)

1.626

1.502

1.465

604 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

1.557

814

877

595 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)

1.187

958

932

593 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

1.434

1.153

1.195

611 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

1.221

533

429

594 Διοίκησης Επιχειρήσεων  και Οργανισμών  (Καλαμάτα) – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας)

1.075

765

788

584 Διοίκησης Επιχειρήσεων  και Οργανισμών  (Καλαμάτα) – Τοπικής Αυτοδιοίκησης

972

734

741

765 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 3.Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)

1.248

1.019

1.121

766 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ 3 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)

1.491

1.265

1.400

755 Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα)  (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2. Μουσειολογία  3. Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων)

934

727

723

751 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 3.Μάρκετινγκ)

1.263

1.032

1.186

771 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

523

929

638

764 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)

1.188

987

1.065

734 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων  (κατευθύνσεις 1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.Δοίκηση Επιχειρήσεων)

1.167

988

1.080

770 Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενά) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας  583

881

591 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1.Μάρκετινγκ 2. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων)

1.288

1.061

1.093

609 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

1.152

640

673

602 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία)

963

766

757

610 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

591

577

740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

1.075

743

787

549 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)

1.350

838

791

773 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

1.023

823

879

561 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

1.651

1.583

1.574

569 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

1.162

871

1.007

772 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

1.276

988

1.152

565 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

1.388

1.065

1.165

774 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)

1.141

772

1.028

559 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς)

1.705

1.659

1.648

575 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)

1.309

977

1.084

577 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  (Χαλκίδα)

1.369

1.164

1.164

775 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

1.003

745

827

731 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

1.252

939

964

756 Διοίκησης, Οικονομίας, & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων  και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2. Μουσειολογία 3.Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων)

934

749

740

748 Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ

757

599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα)

1.351

1.143

1.102

601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

1.053

806

836

730 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (Καστοριά)

908

736

760

762 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας 4. Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων)

1.377

1.078

831

759 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας)

1.625

1.480

1.238

613 Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)

1.287

687

777

614 Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου  (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)

1.131

620

580

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Πληροφορικής

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδας Α’ – γενική σειρά) του Τομέα Πληροφορικής:

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Πληροφορικής

2015

2014

2013

865 Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)

1.918

1.977

1.932

862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

1.846

1.878

1.849

863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

1.862

1.897

1.887

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

1.840

1.895

1.876

861 Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

1.870

1.906

1.909

817 Σχολή Πλοιάρχων

1.539

1.477

1.293

818 Σχολή Μηχανικών

1.568

1.461

1.279

870 Αστυφυλάκων

1.866

1.870

1.864

751 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 3.Μάρκετινγκ)

1.263

1.032

1.186

764 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)

1.188

987

1.065

734 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων  (κατευθύνσεις 1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.Δοίκηση Επιχειρήσεων)

1.167

988

1.080

765 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 3.Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)

1.248

1.019

1.121

766 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ 3 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)

1.491

1.265

1.400

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων  3.Μάρκετινγκ)

1.207

1.059

1.160

711 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) (κατευθύνσεις: 1. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ 2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ 3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ)

1.740

1.671

1.716

712 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Θεσσαλονίκη) (κατευθύνσεις: 1. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ 2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ 3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ)

1.673

1.552

1.672

723 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λάρισα) (κατευθύνσεις: 1. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ 2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ 3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ)

1.499

1.369

1.411

529 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σπάρτη) (κατευθύνσεις: 1. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ 2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ 3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ)

1.351

1.177

1.157

710 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Άρτα) (κατευθύνσεις: 1. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ 2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ 3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ)

1.329

1.132

1.183

725 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο) (κατευθύνσεις: 1. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ 2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ 3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ)

1.536

1.426

1.544

736 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ναύπακτος) (κατευθύνσεις: 1. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ 2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ 3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ)

1.385

1.200

1.241

727 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) (κατευθύνσεις: 1. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ 2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ 3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ)

1.530

1.350

1.451

506 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λαμία) (κατευθύνσεις: 1. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ 2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ 3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ)

1.425

1.306

1.291

735 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά) (κατευθύνσεις: 1. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ 2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ 3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ)

1.347

1.121

1.190

724 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καβάλα) (κατευθύνσεις: 1. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ 2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ 3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ)

1.426

1.228

1.301

720 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

1.598

1.527

1.589

714 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Πειραιάς)

1.606

1.551

1.533

722 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)

1.426

1.369

1.419

510 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) –   Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

1.330

1.118

1.252

713 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ (Πειραιάς)

1.607

1.534

1.593

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδας Α’ – γενική σειρά) του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών : 

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

2015

2014

2013

817 Σχολή Πλοιάρχων

1.539

1.477

1.293

818 Σχολή Μηχανικών

1.568

1.461

1.279

870 Αστυφυλάκων

1.866

1.870

1.864

703 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)

543

779

858

522 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕ (Καρδίτσα)

436

850

824

592 Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

1.295

1.261

1.116

521 Γραφιστικής (Αθήνα) – Γραφιστικής

1.620

1.651

1.795

517 Γραφιστικής (Αθήνα) – Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

1.334

997

1.227

519 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Αθήνα)

971

1.128

1.527

520 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα)

1.298

893

1.075

518 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών (Αθήνα)

973

1.469

1.107

696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

225

614

637

730 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (Καστοριά)

908

736

760

748 Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ  –

757

768 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα) (κατευθύνσεις: 1.Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ 2.Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης ΤΕ)

1.233

1.156

1.152

769 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα) (κατευθύνσεις: 1. Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ  2.Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης ΤΕ)

1.120

1990

1.087

602 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία)

963

766

757

756 Διοίκησης, Οικονομίας, & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων  και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2. Μουσειολογία 3.Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων)

934

749

740

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων του Τομέα Οχημάτων

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδας Α’ – γενική σειρά) του Τομέα Οχημάτων

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Οχημάτων

2015

2014

2013

865 Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)

1.918

1.977

1.932

862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

1.846

1.878

1.849

863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

1.862

1.897

1.887

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

1.840

1.895

1.876

861 Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

1.870

1.906

1.909

817 Σχολή Πλοιάρχων

1.539

1.477

1.293

818 Σχολή Μηχανικών

1.568

1.461

1.279

870 Αστυφυλάκων

1.866

1.870

1.864

592 Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

1.295

1.261

1.116

473 Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.379

1.345

1.187

767 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο) (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.439

1.444

1.471

467 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)

1.476

1.460

1.359

465 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)

1.496

1.515

1.484

461 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)

1.687

1.656

1.635

475 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Σέρρες) (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.423

1.399

1.264

479 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)

1.452

1.452

1.373

737 Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ (Χαλκίδα)

1.407

1.345

1.240

698 Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ

1.209

1.125

1.022

471 Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

1.373

1.335

1.170

513 Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) – Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ

1.296

1.252

1.142

516 Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

1.582

1.530

1.469

511 Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ (Αθήνα)

1.522

1.452

1.346

701 Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)

1.181

1.154

1.073

514 Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

1.244

1.169

1.034

721 Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ

1.237

1.120

1.058

512 Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ (Αθήνα)

1.585

1.586

1.522

532 Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ (Χανιά)

1.253

1.162

1.111

761 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας 4. Μηχανικοί Βιοσυστημάτων)

1.537

1.307

1.099

555 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

1.192

1.080

950

477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

1.715

1.698

1.731

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων του Τομέα Δομικών Έργων

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδας Α’ – γενική σειρά) του Τομέα Δομικών Έργων:

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

 ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Δομικών Έργων

2015

2014

2013

865 Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)

1.918

1.977

1.932

862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

1.846

1.878

1.849

863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

1.862

1.897

1.887

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

1.840

1.895

1.876

861 Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

1.870

1.906

1.909

817 Σχολή Πλοιάρχων

1.539

1.477

1.293

818 Σχολή Μηχανικών

1.568

1.462

1.279

870 Αστυφυλάκων

1.866

1.870

1.864

768 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα) (κατευθύνσεις: 1.Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ 2.Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης ΤΕ)

1.233

1.156

1.152

447 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη) (κατευθύνσεις: 1.Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ 2.Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ)

1.299

1.130

1.208

769 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα) (κατευθύνσεις: 1. Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ  2.Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης ΤΕ)

1.120

990

1.087

445 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς) ( κατεύθυνση: 1. Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ)

1.339

1.208

1.386

451 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα) (κατεύθυνση: 1.Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ )

1.133

977

1.033

443 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) –  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (κατευθύνσεις: 1. Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ 2.Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ)

1.353

1.232

1.365

455 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) –  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (κατευθύνσεις: 1. Δομοσταικοί Μηχανικοί ΤΕ 2.Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ)

1.194

999

1.185

509 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) –   Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

1.272

1.142

1.270

510 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) –   Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

1.330

1.118

1.252

591 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1.Μάρκετινγκ 2. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων)

1.286

1.061

1.093

767 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο) (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.439

1.444

1.471

776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

1.623

1.513

1.583

 

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου