Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 4ου Επιστημονικό Πεδίο : Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 2019

4ου Επιστημονικό Πεδίο : Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

 

Κωδ. Μηχ. Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης Ίδρυμα Επιστ.

Πεδία

Ειδ.

Μαθ.

Θέσεις Εισακτ.  2019 Βάση 2019
Πανεπιστήμια
1001

Αγροτικής  Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών  Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. 3ο 80 9.393
(*)

Αγροτικής Οικονομίας (Άργος)

Παν. Πελ/νήσου
0326

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 3ο 108 11.370
1610

Αγωγής και Φρον. στην Πρώιμη Παιδ. Ηλ. (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΛΑ 83 12.792
0673

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής ΟΛΑ   100 13.372
1241

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ 107 11.438
(*)

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας
(*)

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ.
0176

Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1ο 177 14.021
0336

Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς 2ο 131 12.695
0310

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 2ο 175 5.450
0674

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2ο (1) 171 7.577
1424

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 2ο–3ο 184 6.658
1627

Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο 131 5.305
0124

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πάντειο Παν. 1ο 262 14.296
(*)

Δημόσιας Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.
1004

Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. 184 8.409
0179

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Πάντειο Παν. 1ο (9) 136 17.602
0150

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

Ο.Π.Α. 118 13.804
1549

Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 256 5.295
0161

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας 1ο (9) 140 16.937
0355

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς 1ο (9) 127 18.163
1063

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

Γεωπονικό Παν. 216 5.437
0669

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 323 11.136
1427

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 280 7.120
0352

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Παν. Πατρών 263 9.823
0320

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Χίος)

Παν. Θεσσαλίας 312 5.305
0346

Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)

Παν. Πατρών 165 4.860
1005

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. 80 13.313
1514

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νησου 312 5.422
1655

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 240 7.027
1603

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 144 5.217
1605

Διοίκησης Οργανισµών, Μάρκετινγκ. και Τουρισμού. (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 256 9.888
0670

Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής (9) 266 10.619
1273

Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)

Παν. Πατρών (9) 136 8.633
1656

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 184 4.737
0240

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αθήνα)

Ο.Π.Α. 142 17.957
1607

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 267 4.643
1544

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 320 4.490
1282

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών 232 8.303
1518

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νησου 120 5.826
(*)

Εθνομουσικολογίας (Ληξούρι)

Ιόνιο Παν.
(*)

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0154

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 104 15.092
1551

Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) 

Παν. Δυτ. Μακεδ. 1ο 176 9.005
0216

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2ο 147 14.668
0401

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ (11) 131 17.501
0403

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. ΟΛΑ (11) 131 17.045
0404

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Δ.Π.Θ. ΟΛΑ (11) 299 14.614
0402

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Α.Π.Θ. ΟΛΑ (11) 112 15.017
0405

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ (11) 149 15.828
(*)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Άγ. Νικόλαος)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
(*)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Πύργος)

Παν. Πατρών
0134

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠ.Θ. ΟΛΑ 129 14.079
1286

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών ΟΛΑ 225 14.525
0136

Επιστημών της Εκπαίδευσης. & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πατρών ΟΛΑ 141 12.680
0160

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ. ΟΛΑ 168 11.225
0162

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου ΟΛΑ 230 10.803
0675

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2ο (1) 93 8.092
1226

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο (1) 83 5.111
1211

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής–Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας 2ο 107 15.755
1212

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής–Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας 2ο 107 15.606
1662

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2ο 148 6.949
0168

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. ΟΛΑ 62 13.635
0173

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 114 12.036
0163

Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. ΟΛΑ 72 13.243
(*)

Κινηματογράφου  (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ.
1606

Λογιστικής & Πληροφοριακών . Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 155 10.244
0347

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  (Αθήνα)

Ο.Π.Α. 196 16.371
0672

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 177 11.505
1654

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 192 6.257
0337

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας 243 14.917
1604

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 280 5.725
1513

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νησου 168 6.473
1545

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 320 5.050
1430

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 187 7.142
1244

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

Παν. Ιωαννίνων 211 5.004
(*)

Μάρκετινγκ (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ.
0314

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

Ο.Π.Α. 162 14.458
0389

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2ο 289 9.668
0222

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Παν. Αιγαίου 2ο 113 5.738
1624

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο 176 9.905
0224

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ. 2ο 117 11.217
0230

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης 2ο 153 11.986
0390

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2ο 211 13.678
1625

Μηχανικών Πληροφοριακών και Ηλεκτρονικών  Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο 160 12.806
1622

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολιστών & Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο 121 10.002
1542

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2ο 170 5.921
0238

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (Σύρος)

Παν. Αιγαίου 2ο 113 7.342
0409

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας ΟΛΑ (15) 81 14.430
1664

Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής (Ρέθυμνο) 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2ο 128 5.182
0408

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ (2) 62 13.020
1248

Μουσικών Σπουδών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ (15) 135 10.660
0406

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. ΟΛΑ (2) 54 13.578
0407

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. ΟΛΑ (15) 101 13.120
(*)

Μουσικών Σπουδών (Ρέθυμνο) 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
0157

Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς 202 15.971
0180

Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Παν. Αιγαίου 188 9.753
0144

Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν. 74 10.379
0152

Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

Πάντειο Παν. 196 11.893
0312

Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα )

Ο.Π.Α. 200 15.725
0315

Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς 263 13.843
0612

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)

Παν. Αιγαίου (3) 73 5.925
0309

Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. 292 13.087
0350

Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 200 11.703
0311

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 312 12.987
0317

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας 239 14.146
0345

Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 225 11.023
1548

Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 91 7.870
0097

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

Δ.Π.Θ. 263 9.305
0319

Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Παν. Πατρών 243 11.270
0321

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 254 8.910
1602

Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 224 8.010
0361

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου   292 7.566
0400

Οργάνωσης & Διαχείρισης  Αθλητισμού (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου   131 5.918
0313

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα)

Ο.Π.Α.   239 16.087
1546

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ.   240 5.534
0322

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας   239 13.558
1601

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.   224 7.170
0316

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς   284 14.186
1007

Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 135 13.339
0128

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ   199 15.732
0142

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ. ΟΛΑ   199 12.667
0164

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ   159 14.361
0140

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. ΟΛΑ   209 15.262
0130

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ   209 13.812
0132

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης ΟΛΑ   169 13.024
0143

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου ΟΛΑ   278 11.872
0334

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. ΟΛΑ   159 12.647
0178

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ   114 15.685
0156

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ   220 12.074
0332

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. ΟΛΑ   150 11.408
0166

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ   124 12.773
0158

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης ΟΛΑ   150 11.553
(*)

Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ.  
1517

Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) 

Παν. Πελ/νήσου ΟΛΑ   112 9.132
(*)

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Λευκάδα)

Ιόνιο Παν.  
1543

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη) 

Παν. Δυτ. Μακεδ.   256 4.092
1064

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)

Γεωπονικό Παν.   176 4.308
0333

Πληροφορικής (Αθήνας)

Ο.Π.Α. 2ο   179 16.433
0338

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 2ο   116 16.653
1630

Πληροφορικής (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2ο   192 9.597
1554

Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2ο   179 8.233
0366

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 2ο   189 10.745
0339

Πληροφορικής (Πειραιάς) 

Παν. Πειραιώς 2ο   155 15.998
0412

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν. 2ο   99 15.139
0330

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. 2ο   172 17.015
1250

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 2ο   211 7.739
0099

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 2ο   224 11.405
0098

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 2ο   195 10.373
(*)

Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν.  
(*)

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (Αθήνα)

Παν. Δυτ. Αττικής  
0354

Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 1ο   123 8.898
(*)

Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού (Άμφισσα)

Γεωπονικό Παν.  
1435

Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1ο   80 9.972
(*)

Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης (Σπάρτη) 

Παν. Πελ/νήσου
0218

Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 2ο   198 5.148
1547

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2ο   240 4.846
0318

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς 2ο   214 11.710
0329

Στατιστικής (Αθήνα)

Ο.Π.Α. 2ο   113 13.337
1008

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. 2ο   184 6.753
0367

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. ΟΛΑ   85 10.137
1455

Τουρισμού (Κέρκυρα) 

Ιόνιο Παν.   104 6.086
0375

Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς   73 14.694
(*)

Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α.  
0677

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αθήνα)

Παν. Δυτ. Αττικής 1ο-2ο 91 11.724
0155

Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικ. (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς   156 14.494
1456

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν. 1ο 208 8.645
1439

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2ο   224 5.861
0262

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιά)

Παν. Πειραιώς 2ο   161 14.492
1519

Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 2ο   160 6.572
1011

Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ   80 10.225
Στρατιωτικές Σχολές  
0867

Οικονομικό (Σ.Σ.Α.Σ.) (Θεσσαλονίκη)

  11 18.586
0862

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Σώματα

2ο   26 15.086
0864

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 

2ο   39 14.557
0880

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αερεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)-Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης

2ο   17 16.881

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

 
0818

Σχολή Μηχανικών

2ο   241 8.468
0817

Σχολή Πλοιάρχων

2ο   332 9.827

Αστυνομικές Σχολές

 
0869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

1ο-2ο   31 18.241
0870

Αστυφυλάκων

1ο-2ο   221 16.550

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

 
0877

Σχολή Ανθυποπυραγών

1ο-2ο   15 18.367
0876

Σχολή Πυροσβεστών

1ο-2ο   79 17.312

Σχολές Λιμενικού Σώματος–Ελ. Ακτοφυλακής

 
0881

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμ. Σώμ.–Ελ.. Ακτ.. (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ.-ΕΛ. AKT.

1ο-2ο   24 17.723
0882

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

1ο-2ο   74 16.253

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)

 
0614

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής  Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)

1ο   86 12.079
0613

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)

1ο   86 11.391

(*) Δεν είναι διαθέσιμα στο Μηχανογραφικό του 2019. Η έναρξη λειτουργίας των εν λόγω τμημάτων προσδιορίζεται για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Ειδικά Μαθήματα – Ιδιαιτερότητες

Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Ειδικότερα:

(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.

(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.

(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(6) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(11) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.

(12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

(13) Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.

(14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

(15) Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα: “ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ” και “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ”

(16) Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.

Στατιστικά Βαθμολογικά Στοιχεία Μαθημάτων (κλιμάκωση βαθμολογίας) 2019

Ν.Γλώσσα ΓΠ Μαθηματικά Α.Ε.Π.Π. ΠΡ Α.Ο.Θ. ΠΡ
% % % %
Αναβαθμολόγηση 11,85 0,64 1,12 0,95
0-5 3,92 49,67 22,93 22,25
5-10 23,30 24,29 18,81 20,78
10-11 10,19 4,61 3,95 4,56
11-12 11,97 4,21 3,86 4,92
12-13 13,39 3,79 4,09 5,06
13-14 13,26 3,46 4,21 5,28
14-15 11,21 2,85 4,34 5,96
15-16 7,50 2,15 4,96 5,87
16-17 3,75 1,95 5,19 6,52
17-18 1,23 1,44 6,99 6,58
18-19 0,27 0,91 8,80 7,00
19-20 0,01 0,67 11,87 5,22

Βαθμολογικά στοιχεία μαθημάτων κάτω – πάνω από τη βάση 2019

Μάθημα Αριθμός
Προσέλευσης

Υποψηφίων
0≤Βαθμός<10 10 ≤ Βαθμός ≤ 20
Πλήθος % Πλήθος %
Νεοελληνική Γλώσσα 24.233 6.595 27,21 17.638 72,79
Μαθηματικά Ο.Π 24.031 17.773 73,96 6.258 26,04
Α.Ε.Π.Π. Ο.Π. 23.983 10.011 41,74 13.972 58,26
Α.Ο.Θ. Ο.Π. 23.793 10.238 43,03 13.555 56,97
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ