{1455} : Τουρισμού (Κέρκυρα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 12/11/2023

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Τουρισμού (Κέρκυρα)

Έδρα: Κτίριο «Καλυψώ», Βραΐλα Αρμένη 4,  49100  Κέρκυρα

Τηλ. 26610 7863, 26610 87762 Ε-mail: dtour@ionio.gr 

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Τουρισμού έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης και την κατάρτιση επιστημόνων στην επιστήμη του Τουρισμού, εντός ενός διεπιστημονικού πλαισίου, συνδυάζοντας τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, όπως ενδεικτικά τη διοίκηση, την οικονομία, την ιστορία, με την Επιστήμη της Πληροφορικής, και ειδικότερα τις ψηφιακές τεχνολογίες, τα εικονικά εργαλεία αναπαράστασης και προβολής και τα πληροφοριακά συστήματα.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 4549 (ΦΕΚ 142 τ.Α΄/03.08.2018)

Το όραμα του Τμήματος Τουρισμού είναι να γίνει κέντρο αναφοράς που εξελίσσει, συνθέτει και ολοκληρώνει τις επιστήμες που εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη με στόχο την αποτελεσματική διοίκηση των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Η εκπλήρωση του οράματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα στους τομείς των επιστημονικών ενδιαφερόντων του προγράμματος σπουδών, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών εξετάζει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας τουρισμού και εξερευνά πώς αυτή μπορεί να προωθηθεί, να διοικηθεί και να μετασχηματιστεί με την υποστήριξη σύγχρονων διοικητικών εργαλείων αλλά και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Σε μια περίοδο άκρως ανταγωνιστική για την αγορά εργασίας, όπου δεν αρκούν τα τυπικά και μόνο προσόντα για είσοδο σε ένα επάγγελμα, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρισμού διαρθρώθηκε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε ανταγωνιστικές και εξελισσόμενες συνθήκες. Οι ανάγκες της κοινωνίας, οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αλλά και τα μεθοδολογικά εργαλεία συνεχώς εξελίσσονται και εξειδικεύονται. Κεντρικός στόχος στην επιλογή της φυσιογνωμίας του Τμήματος είναι να προσφέρει την απαιτούμενη εξειδίκευση και παράλληλα, τη δυνατότητα προσαρμογής των αποφοίτων σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις της αγοράς κάτω από ανταγωνιστικές συνθήκες.

Η φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών εξετάζει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας τουρισμού και εξερευνά πώς αυτή μπορεί να προωθηθεί, να διοικηθεί και να μετασχηματιστεί με την υποστήριξη σύγχρονων διοικητικών εργαλείων αλλά και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι αναμένεται:

  • Να έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και πρακτικές για την επίτευξη επιτυχημένης σταδιοδρομίας στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας.
  • Να κατανοούν και να αναλύουν το πολυδιάστατο φαινόμενο του τουρισμού σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό περιβάλλον.
  • Να αποκτήσουν σε βάθος γνώση των διεπιστημονικών στοιχείων του τουριστικού τομέα.
  • Να έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για τη λήψη αποφάσεων σε σύνθετα ζητήματα οικονομικής και διοικητικής φύσεως σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής (Ε). Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες ECTS. Για την απόκτηση του τίτλου σπουδών απαιτείται η φοίτηση επί 8 εξάμηνα σπουδών και η συγκέντρωση συνολικά τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στον Τουρισμό – Τουριστική Γεωγραφία, Μικροοικονομική, Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, Εισαγωγή στην  Πληροφορική, Επιχειρηματική Στατιστική, Διεθνής Οικονομική και Διεθνής Τουριστική Αγορά, Τουριστική Οικονομική –Τουριστική Κοινωνιολογία, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Τουριστικό Δίκαιο, Τουριστική Επιχειρηματικότητα, Στρατηγικές και Πολιτικές Τουριστικής Ανάπτυξης, Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού, Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού, Οργάνωση και Λειτουργία Σύγχρονων Τουριστικών Γραφείων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισμού, Δορυφορικοί Λογαριασμοί στον Τουρισμό,  Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων, Μελέτες Σκοπιμότητας και Business Plan για Τουριστικές Επιχειρήσεις, Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο : εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. Φ.253.1/26579/Α5  (ΦΕΚ 623 τ.Β’/ 26.02.2019) ειδικά και μόνο για εισαγωγή το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά»». Ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και μετά οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στο ειδικό μάθημα «Αγγλικά».

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου μπορούν να απασχοληθούν ως:

α) Στελέχη τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (όπως σε αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, εταιρείες διοργάνωσης ταξιδιών και τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικά πρακτορεία, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων, εταιρείες διανομής και προώθησης τουριστικών προϊόντων και τουριστικών προορισμών) στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, της οργάνωσης, της έρευνας και των πωλήσεων

β) Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. υπουργεία, Ε.Ο.Τ.), νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, Δήμων κ.λ.π.) και των φορέων αυτών σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, σχεδιασμού, προώθησης και στρατηγικής του τυπικού αλλά και του ειδικού θεματικού τουρισμού (όπως ενδεικτικά του θαλάσσιου, εκπαιδευτικού ιατρικού, οικολογικού/περιηγητικού και γαστρονομικού τουρισμού).

γ) Στελέχη κέντρων πληροφόρησης τουριστών, κέντρων μεθερμήνευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσείων, πινακοθηκών, εγκαταστάσεων πολιτισμού και αναψυχής, στους τομείς της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, και της προώθησης τουριστικών προϊόντων  και υπηρεσιών.

δ) Στελέχη κλαδικών και συλλογικών φορέων και οργανισμών του τουρισμού (όπως ο Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε., Η.Α.Τ.Τ.Α. και άλλοι).

ε) Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού και του πολιτισμού, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο.

στ) Ως επιστημονικό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες της  δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης στις τουριστικές σπουδές.

ζ) Εκτός των παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν είτε οι ίδιοι επιχειρηματικά είτε ως στελέχη σε φορείς τεχνολογίας, δημιουργώντας ενισχυμένα τεχνολογικά τουριστικά και πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία εντάσσονται στον κλάδο της δημιουργικής οικονομίας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1455

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος   2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  130 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Μαθηματικά : 20 %

Πληροφορική : 30 %

Οικονομία  : 30 %

Ειδικό Μάθημα : 10%

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.370

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.660

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 13.520

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.110

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ