Ειδικός Τουριστικών Επαγγελμάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο σωστός σχεδιασμός, η οργάνωση και η διοίκηση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Φροντίζει για την ομαλή λειτουργία ενός ξενοδοχείου, ορίζοντας το ρόλο τού κάθε τμήματος και σχεδιάζοντας τις επιμέρους εργασίες και δραστηριότητες. Στις μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αναλαμβάνει την οργάνωση και διοίκηση, προσλαμβάνοντας τους υπεύθυνους των τμημάτων και ορίζοντας τα καθήκοντά τους.

Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες καλής συμπεριφοράς από τους υπαλλήλους και να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες του ξενοδοχείου. Έτσι, εξασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία και η αποδοτική εκμετάλλευση του ξενοδοχείου.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε χώρο ευχάριστο και ωραία διακοσμημένο. Το ωράριό του είναι ακανόνιστο και συχνά επιμηκύνεται. Το επάγγελμά του δεν είναι μονότονο, αλλά προσφέρει μία ποικιλία δραστηριοτήτων και δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών.

Έχει την ευθύνη για τις δημόσιες σχέσεις και για τη διαφημιστική προβολή του ξενοδοχείου. Απαραίτητο είναι να έχει καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους των επιμέρους τμημάτων του ξενοδοχείου για να επιτυγχάνεται έτσι η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι δραστήριος, οργανωτικός να διαθέτει ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Είναι αυτός που προγραμματίζει, διευθύνει και ελέγχει τις παραγωγικές δραστηριότητες του ξενοδοχείου, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πελάτες. Θα πρέπει να είναι συνεργάσιμος, φιλικός και ευγενικός με τους πελάτες.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) και στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.).  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, σε ξενοδοχεία, επιβατικά πλοία, κέντρα ψυχαγωγίας, οργανισμούς και υπηρεσίες σχετικές με τον τουρισμό, καζίνα, στον ΕΟΤ αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ