Στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Στελεχώνει μεγάλες τουριστικές μονάδες και συναφείς επιχειρήσεις. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, διοίκησης και εύρυθμης λειτουργίας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, κρουαζιερόπλοια και τουριστικά συγκροτήματα.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων:Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων. Ασκεί σύγχρονες μεθόδους διοίκησης για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης. Διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης. Διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προϊόντα ζητούν οι πιθανοί τουρίστες.

Χαράσσει την τουριστική πολιτική, με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε μικροτουριστικό και μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει επιθυμητούς εφικτούς σκοπούς. Εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες στο χώρο του τουρισμού. Αξιοποιεί τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού π.χ. θαλάσσιος τουρισμός.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας θεωρούνται γενικά καλές. Απασχολείται σε ευχάριστους και ωραία διακοσμημένους χώρους, το δε αντικείμενο της εργασίας του προσφέρει ποικιλία δραστηριοτήτων και πολλές δυνατότητες για ανάληψη πρωτοβουλιών. Κατά τους μήνες της τουριστικής αιχμής, η εργασία του γίνεται κουραστική και το ωράριό του διευρυμένο και ακανόνιστο.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να έχει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, να είναι επικοινωνιακός, ευέλικτος, ευγενικός και συνεργάσιμος. Επίσης, πρέπει με αίσθημα ευθύνης να ανταποκρίνεται στην επιθυμία των πελατών για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, όπως και να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις και τις τάσεις που διαμορφώνονται στη διεθνή τουριστική αγορά.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχουν οι κατευθύνσεις Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των τμημάτων  Διοίκησης Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες του τουριστικού τομέα, σε ξενοδοχειακές μονάδες (τμήματα υποδοχής, λογιστηρίου, επισιτισμού), σε τουριστικά γραφεία, κέντρα ψυχαγωγίας, επιβατηγά πλοία, αεροσκάφη, ακόμη ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δική του επιχείρηση αλλά και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ