{1655} : Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού (Ηράκλειο)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/12/2023

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)

Διεύθυνση : Ηράκλειο  Κρήτης, Τ.Κ. 71 004

Τηλ. 2810 379613, 2810 379679 Fax: 2810 379638

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού είναι η ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση, με θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, στους επιστημονικούς κλάδους που εξετάζουν την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διοίκηση των τουριστικών ή άλλων επιχειρήσεων. Στόχος του Τμήματος είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και επιτυχημένων επαγγελματιών στον τομέα του τουρισμού.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Από το 3ο έτος (5ο εξάμηνο) οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω δύο (2) προχωρημένων κατευθύνσεων:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Τουρισμού.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Κοινά : Α – Δ εξαμήνου: Γενικές Αρχές Λογιστικής,   Μακροοικονομική, Μικροοικονομία, Στατιστική Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,  Δίκαιο Επιχειρήσεων, Οικονομική Γεωγραφία, Business English, Αρχές Marketing, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Επιχειρησιακή Έρευνα, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Διοικητική Λογιστική, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Επιχειρήσεων, Μεθοδολογία Έρευνας, κ.α.

Κατεύθυνσης Διοίκηση Τουρισμού:  Εισαγωγή στην Τουριστική Βιομηχανία, Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Μεταφορές και Τουρισμός, Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Οικονομική της Τουριστικής Βιομηχανίας, Marketing Υπηρεσιών Τουρισμού,  Διαχείριση Ταυτότητας για Προορισμούς και Τουριστικές Επιχειρήσεις, Revenue Management, Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό, Digital Marketing στον Τουρισμό, Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης, Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών, Τουριστική Νομοθεσία, Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων, Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού,κ.α.

Κατεύθυνσης Διοίκηση Επιχειρήσεων: Ανάλυση Αποφάσεων, Επικοινωνία στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις, Στρατηγική Επιχειρήσεων, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική, Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγής, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ, Διοίκηση Έργου, Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων, Διαχείριση Κρίσεων, Δημόσια Διοίκηση, Διεθνές Εμπόριο & Διεθνείς Οργανισμοί. Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, Δίκαιο Επιχειρήσεων,  Πολιτικές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις, Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων,κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να εργαστούν ως επιτελικά και διευθυντικά στελέχη στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία.

Με την περάτωση των σπουδών τους θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν στρατηγικά και λειτουργικά σχέδια και να σχεδιάζουν καινοτόμες ταξιδιωτικές εμπειρίες για ένα μεγάλο φάσμα τουριστικών αγορών.

Επιπρόσθετα, έχοντας εκτεταμένη  επιστημονική κατάρτιση στον ευρύτερο τομέα της διοικητικής επιστήμης, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως διοικητικά στελέχη σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ανταγωνιστικότητα της Τουριστικής Βιομηχανίας περνά μέσα από την ποιότητά της και η ποιότητα αυτή περνά μέσα από την ποιότητα της εκπαίδευσης για τα στελέχη του Τουρισμού. Είναι επομένως ανάγκη να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικά συστήματα τουριστικής εκπαίδευσης και να δοθεί έμφαση σε θέματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να εργαστούν ως επιτελικά και διευθυντικά στελέχη στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία.

Με την περάτωση των σπουδών τους θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν στρατηγικά και λειτουργικά σχέδια και να σχεδιάζουν καινοτόμες ταξιδιωτικές εμπειρίες για ένα μεγάλο φάσμα τουριστικών αγορών.

Επιπρόσθετα, έχοντας εκτεταμένη  επιστημονική κατάρτιση στον ευρύτερο τομέα της διοικητικής επιστήμης, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως διοικητικά στελέχη σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού μπορούν να απασχοληθούν ως:

  • Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. σε αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, οργανωτές ταξιδιών και τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικούς πράκτορες, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων) στους τομείς διοίκησης, οργάνωσης και πωλήσεων)
  • Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, Ε.Ο.Τ., Ν.Π.Δ.Δ.) και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, Δήμων) σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, σχεδιασμού, προώθησης και στρατηγικής
  • Στελέχη κλαδικών φορέων του τουρισμού (π.χ. Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε., Η.Α.Τ.Τ.Α., κ.ά.)
  • Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στο χώρο του τουρισμού.
  • Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης) σε ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης, διοίκησης και σχεδιασμού.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής

Πανελλαδικές 2024

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1655

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2024 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  200 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 24 %

Μαθηματικά : 28 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 28 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.296

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.840

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.480

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.280

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

[slideshare id=151831744&doc=190625deptofbusinessadministrationshortpresentation-190625192713]

.

.

Διάδοχος κατάσταση

Πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) – ΤΕΙ Κρήτης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ