Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Τουριστικός συνοδός (Tour Leader) είναι υπεύθυνος για την συνοδεία οργανωμένων ομάδων τουριστών σε προορισμούς κυρίως του εξωτερικού. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι στους πελάτες τουρίστες, τόσο κατά την περίοδο πριν την αναχώρηση, όσο και κατά τη διαμονή του group στον τόπο προορισμού και μέχρι την επιστροφή και ολοκλήρωση του ταξιδιού.

Επίσης, διεκπεραιώνει ζητήματα που προκύπτουν από τη συνεργασία του ταξιδιωτικού γραφείου, που εκπροσωπεί, με προμηθευτές τουριστικών υπηρεσιών στον τόπο προορισμού.
Τα καθήκοντα των Τουριστικών Συνοδών αφορούν:

  • αναλυτική ενημέρωση στους ταξιδιώτες για τις απαραίτητες κινήσεις – διαδικασίες πριν το ταξίδι.
  • έκδοση ομαδικών εκπτωτικών κουπονιών κατόπιν συμφωνιών με τις προμηθεύτριες εταιρείες στους τόπους προορισμού (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ)
  • καθημερινή ενημέρωση των ταξιδιωτών για το πρόγραμμα της επόμενης μέρας και λήψη πρόνοιας για τη σωστή τήρηση του προγράμματος.
  • παροχή χρήσιμων πληροφοριών και συμβουλών για θέματα όπως ασφάλεια, υγιεινή, αγορές κ.τ.λ.
  • διευθέτηση της συμμετοχής των ταξιδιωτών σε επιπλέον εκδρομές και ξεναγήσεις, εκτός των προγραμματισμένων.
  • επίλυση προβλημάτων που τυχόν δημιουργηθούν κατά την παραμονή των ταξιδιωτών στον τόπο προορισμού (ατύχημα, ασθένεια, παράπονα κλπ).
  • ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα του ταξιδιωτικού γραφείου για την εξέλιξη του προγράμματος καθώς και για τυχόν παραλείψεις στις συμφωνηθείσες παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι τουριστικοί συνοδοί ασχολούνται με ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και ενδιαφέρον επάγγελμα καθώς τους δίνεται ευκαιρία να επισκεφτούν πολλές διαφορετικές τοποθεσίες και χώρες. Λόγω της αυξημένης υπευθυνότητας, των διαφόρων απρόβλεπτων καταστάσεων αλλά και της συχνής απουσίας από τον τόπο διαμονής τους οι επαγγελματίες συχνά βιώνουν άγχος στη δουλειά τους.

Σε ταξιδιωτικό γραφείο εργάζονται σε ευχάριστο περιβάλλον και τηρούν το κανονικό τους ωράριο εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις όταν αυτό απαιτείται, ειδικά σε περιόδους τουριστικής αιχμής.

Η ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό συχνά απαιτεί τη συνεργασία με άλλους επαγγελματίες του κλάδου για τη διοργάνωση διαφόρων ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο επιτυχημένος επαγγελματίας τουριστικός συνοδός διακρίνεται από υπευθυνότητα, ευκολία προσαρμογής, επικοινωνιακές δεξιότητες, φιλική και ευγενική συμπεριφορά προς τους πελάτες, πειθώ και υπομονή. Οφείλει να είναι πολύ καλός γνώστης των προορισμών με τους οποίους ασχολείται (θετικά και αρνητικά στοιχεία, θέματα επικαιρότητας κ.α.), να είναι ιδιαίτερα οργανωτικός, επικοινωνιακός, ψύχραιμος και αποφασιστικός.

Η συστηματικότητα, η ικανότητα προγραμματισμού θεωρούνται επίσης θετικά χαρακτηριστικά. Είναι σημαντικό να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία πιθανά προβλήματα και να έχει ικανότητα λήψης απόφασης και ικανότητα διαπραγμάτευσης.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως η γνώση ξένων γλωσσών (εκτός της Αγγλικής που θεωρείται απαραίτητη) και συγκεκριμένα της γλώσσας που μιλιέται στους τόπους προορισμού με τους οποίους ασχολείται θεωρείται μεγάλο πλεονέκτημα.

Σπουδές:

Σπουδές σε ανώτερο επίπεδο  προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Υπάλληλος  Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Επίσης σπουδές προσφέρονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:

Ο Τουριστικός Συνοδός μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος ή εξωτερικός συνεργάτης κάποιου ταξιδιωτικού γραφείου – πρακτορείου που οργανώνει ταξίδια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Παράλληλα, οι Τουριστικοί Συνοδοί προσλαμβάνονται από ταξιδιωτικά γραφεία στον τόπο προορισμού κάποιας χώρας που φιλοξενεί συχνά group. Εργάζονται επίσης σε τουριστικά πρακτορεία, εταιρείες οργάνωσης εκθέσεων & συνεδρίων, μεγάλα ξενοδοχεία αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους τουριστικό πρακτορείο.

Πρόκειται για ένα επάγγελμα που όσο περισσότερες είναι οι σχετικές γνώσεις και δεξιότητες που κατέχει ο επαγγελματίας, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οικονομικές απολαβές, αφού το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και κατά συνέπεια προσοδοφόρο.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ