Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο υπεύθυνος υποδοχής και φιλοξενίας έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους πελάτες τουριστικών καταλυμάτων, από την άφιξη μέχρι και την αναχώρησή τους. Συγκεκριμένα, εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες τουριστικού, πολιτιστικού και πρακτικού χαρακτήρα καθώς και για τις δυνατότητες ενασχόλησης με δραστηριότητες αναψυχής. Έχει την ευθύνη για την υποδοχή των πελατών, την εξυπηρέτησή τους, την ποιότητα της φιλοξενίας και την οργάνωση της αναχώρησής τους.

Λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των πελατών και των προσωπικών τους αντικειμένων. Διευκολύνει τις συναλλαγές τους σε συνάλλαγμα και την πρόσβαση τους στα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας (τηλέφωνο, παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ).

Διαχειρίζεται τους φακέλους των πελατών και ενημερώνει τον κατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών για την έκδοση τιμολογίων. Λαμβάνει μέριμνα για την έκδοση του λογαριασμού σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους και συνθήκες.

Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα της τουριστικής επιχείρησης και ενεργεί για την ανανέωση και την προμήθεια των αποθεμάτων σε προϊόντα υποδοχής και εξοπλισμού φιλοξενίας κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές μονάδες και το ωράριό του εξαρτάται από το χρόνο άφιξης και αναχώρησης των πελατών. Λόγω της αυξημένης υπευθυνότητας για αντιμετώπιση έκτακτων ή απροσδόκητων περιστατικών συχνά αντιμετωπίζει καταστάσεις που προκαλούν ένταση και άγχος. Σε περιόδους αιχμής της τουριστικής κίνησης η εργασία μπορεί να είναι αρκετά κουραστική και απαιτητική.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο υπάλληλος υποδοχής και φιλοξενίας πρέπει να διαθέτει οργανωτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες και αμεσότητα με τους πελάτες. Είναι σημαντικό να έχει ευγενική και ευχάριστη συμπεριφορά και να μπορεί να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Υπάλληλος  Τουριστικών Επιχειρήσεων

 Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχεία, κέντρα υποδοχής (ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, νέων κ.λπ.), κρουαζιερόπλοια, κάμπινγκ, ξενοδοχεία πολυτελείας κ.λπ.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ