Στέλεχος Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η σχεδίαση προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων, η συνοδεία και εμψύχωση ατόμων ή ομάδων που συμμετέχουν σ’ αυτές, σκιαγραφούν σε γενικές γραμμές την ειδικότητα αυτή. Εργάζεται ως βοηθός σχεδιαστή υπαίθριων προγραμμάτων αναψυχής υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη οδηγών βουνού, ποταμού ή πτυχιούχων τμημάτων Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές). Παράλληλα, ως στέλεχος ο ίδιος, σχεδιάζει και υλοποιεί τουριστικά προγράμματα και δραστηριότητες στη φύση.

Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι η πεζοπορία, η αναρρίχηση στο βουνό, το ορειβατικό ποδήλατο, το κανό-καγιάκ σε λίμνη και θάλασσα, το rafting-καγιάκ σε ποτάμι, αθλήματα στίβου, δραστηριότητες σχοινιών, τοξοβολία κ.λπ. Τέλος, προσπαθεί να κατανοήσει και να ικανοποιήσει, όσο γίνεται καλύτερα, τις ανάγκες των συμμετεχόντων και αξιολογεί την εκτέλεση του προγράμματος προτείνοντας βελτιώσεις στην εκτέλεσή του.

Συνθήκες Εργασίας:
Τον περισσότερο καιρό βρίσκεται κοντά στη φύση καθοδηγώντας τα άτομα που συμμετέχουν στα προγράμματα που έχει οργανώσει ο ίδιος. Το ωράριο εργασίας του εξαρτάται από το είδος και τον αριθμό των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει να οργανώσει.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο σεβασμός στο περιβάλλον, η καλή του φυσική κατάσταση και η σχολαστικότητα στην τήρηση κανόνων ασφαλείας και εξοπλισμού, ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αναψυχής, είναι τα βασικά προσόντα που πρέπει να έχει.

Η οργανωτικότητα, η υπευθυνότητα και η διάθεση για δράση συμπληρώνουν την επαγγελματική του προσωπικότητα.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε τουριστικά γραφεία και πρακτορεία που αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ