Ειδικός Ανάπτυξης Παραθαλάσσιου Τουρισμού

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η σχεδίαση, η προώθηση και η υλοποίηση προγραμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη του παραθαλάσσιου τουρισμού αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός ανάπτυξης παραθαλάσσιου τουρισμού προτείνει, σε συνεργασία με άλλους φορείς (τοπικοί φορείς, Ε.Ο.Τ. κ.ά.), την κατασκευή έργων υποδομής (ξενοδοχεία, λιμενικές εγκαταστάσεις, μαρίνες, οργανωμένες πλαζ κ.ά.), καθώς και συμπληρωματικών έργων σε παραθαλάσσιες περιοχές προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπλαση υποβαθμισμένων παραθαλάσσιων ακτών.

Για το σκοπό αυτό συντονίζει όλες τις ενέργειες που γίνονται από δημοτικές και κοινοτικές αρχές, από ιδιώτες ή επιχειρήσεις και έχουν στόχο την εξυπηρέτηση και την προώθηση του παραθαλάσσιου τουρισμού. Επίσης, ασχολείται με τους μηχανισμούς προβολής και διαφήμισης θαλάσσιων προορισμών (νησιών, παράκτιων περιοχών κ.ά.), που προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για ευχάριστη διαμονή στους επισκέπτες.

Τέλος, επιβλέπει τις υπηρεσίες που παρέχουν οι τουριστικές μονάδες (ξενοδοχεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.ά.), προκειμένου να βοηθά στη βελτίωση της αξίας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνεργάζεται με τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς για να προσφέρονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες φιλοξενίας και άνεσης στους τουρίστες. Εργάζεται πολλές ώρες, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο προκειμένου να επεξεργάζεται προγράμματα και ιδέες που προωθούν την ανάπτυξη του παραθαλάσσιου τουρισμού.

Συχνά, απαιτείται να εργάζεται υπερωριακά, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης. Πρόκειται για ένα κουραστικό επάγγελμα αφού το έντονο άγχος και η πίεση που δημιουργούν οι συνεχείς επαφές με τους άλλους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του παραθαλάσσιου τουρισμού (ξενοδόχους, επιχειρηματίες κ.ά.) είναι στοιχεία της καθημερινής του ζωής.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ειδικός στην ανάπτυξη του παραθαλάσσιου τουρισμού πρέπει να διαθέτει υψηλό αίσθημα ευθύνης και ικανότητα στο σχεδιασμό προγραμμάτων προκειμένου να προσφέρονται στους τουρίστες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Ακόμη, η προθυμία, η μεθοδικότητα, η οργανωτικότητα και η ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος είναι απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση του επαγγέλματος.

Επίσης, χρειάζεται ικανότητα διαπραγμάτευσης, ευχάριστη και φιλική διάθεση, ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές. Απαραίτητη, ακόμα, θεωρείται η επιδεξιότητα στη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στα τμήματα:  Τουριστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Επίσης μέσα από τις κατευθύνσεις Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Αντίστοιχες σπουδές παρέχονται και σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε ταξιδιωτικά γραφεία και οργανισμούς, σε υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ., σε υπουργεία, σε πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων, σε ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ