{0159} : Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σχολή Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα  Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 9201036, 210 9201037, 210 9201381, 210 9201384 Fax : 210 9221222 E-mail : koinpol@panteion.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες στη μελέτη και την έρευνα της κοινωνίας και των προβλημάτων της, την ανάλυση των θεσμών, των κοινωνικών δομών και του διαχρονικού και συγχρονικού μετασχηματισμού τους με τελικό στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα, στόχος του Τμήματος είναι να εφοδιάσει τους  φοιτητές του με ειδικευμένες γνώσεις για την κοινωνική θεωρία, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης, την κοινωνιολογία του αγροτικού και αστικού χώρου, τη γεωγραφία του αγροτικού χώρου, τη δημογραφία και την κρατική ή τη μη οργανωμένη συλλογική παρέμβαση στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων, του εισοδήματος, της υγείας, της άμβλυνσης των ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού, των κοινωνικών δικαιωμάτων, του φύλου, της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της οικογένειας, της στέγασης, των κοινωνικών κινημάτων και του περιβάλλοντος.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η κοινωνική πολιτική ως γνωστικό αντικείμενο έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και προϋποθέτει τη σύζευξη θεωρίας και εφαρμογής. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτυπώνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος, τα οποία συνίστανται στην εκπαίδευση επιστημόνων αναφορικά με τη μελέτη και την έρευνα της κοινωνίας και των προβλημάτων της, την ανάλυση των θεσμών, των κοινωνικών δομών και του διαχρονικού και συγχρονικού μετασχηματισμού τους, με τελικό στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η φιλοσοφία των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα αποβλέπει στο:

  • να εξοπλίσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις ουσιαστικές γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί η επιστημονική επάρκεια και η επαγγελματική τους ένταξη,
  • να τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν μία ολοκληρωμένη αντίληψη για το επιστημονικό ήθος, την κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία που οφείλουν να χαρακτηρίζουν τον επιστήμονα κοινωνικής πολιτικής.

Αυτή η επιδίωξη διατρέχει το σύνολο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και αποτυπώνεται τόσο στην οργάνωση των μαθημάτων όσο και στις εν γένει δραστηριότητές του.  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στη σύγχρονη πραγματικότητα και την προσεγγίζει σε όλα τα επίπεδα, στις μίκρο- και μάκρο-αναλύσεις των κοινωνικών προβλημάτων, την τοπική, εθνική και διεθνή διάσταση των κοινωνικών φαινομένων και των εφαρμοσμένων πολιτικών. 

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην απόκτηση:

  • γενικών γνώσεων στις κοινωνικές επιστήμες,
  • ειδικών γνώσεων σε επιμέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που εξοπλίζει τον φοιτητή τόσο με τις θεωρητικές όσο και με τις εφαρμοσμένες γνώσεις που θα του επιτρέψουν να κάνει μία σωστά προσανατολισμένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Αυτό το χαρακτηριστικό του προγράμματος αποτυπώνεται στη λειτουργική διάρθρωσή του, στη διάκριση των μαθημάτων σε υποχρεωτικά και επιλογής, σε μαθήματα κορμού και μαθήματα πεδίων. Η ποικιλία συνδυασμών επιτρέπει στο φοιτητή να διαμορφώσει το δικό του πρόγραμμα σπουδών και να το προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και προοπτικές.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην οικονομική θεωρία, Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ευρώπης, Εισαγωγή στην κοινωνική πολιτική, Κοινωνιολογία της κοινωνικής μεταβολής, Πολιτική θεωρία και κράτος, Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά,  Κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνική πολιτική,  Εισαγωγή στη δημογραφία, Στατιστική, Κλασικές κοινωνικές θεωρίες, Κοινωνική ένταξη και κοινωνικός αποκλεισμός, Εισαγωγή στην κοινωνική και οικονομική γεωγραφία,  Θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας, Κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα, Οικονομικές θεωρίες της κοινωνικής πολιτικής, Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών, Οικονομικά της εργασίας,  Ανεργία και πολιτικές απασχόλησης, Κοινωνικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής,  Στεγαστική πολιτική και κοινωνικές ανισότητες, Ύπαιθρος και τοπική ανάπτυξη, Κοινωνία της υπαίθρου και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, Εισοδηματικές ανισότητες και φτώχεια,  Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο : εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος, το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής παρέχει μεγάλο φάσμα επαγγελματικών δυνατοτήτων στους κατόχους του. Χάρη στο ευρύ υπόβαθρο που προσφέρεται, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, μπορούν να απασχοληθούν σε πολλούς κλάδους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Οι επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τμήματος ενισχύονται περισσότερο μέσα από τη διευρυμένη κλίμακα επιλογής προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών για εμβάθυνση σε ειδικότερα πεδία της κοινωνικής πολιτικής και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, μπορούν να απασχοληθούν:

 • σε δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
 • σε ινστιτούτα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • σε οργανισμούς και γραφεία μελετών,
 • σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας,
 • σε Διοικητικές Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,
 • σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς,
 • σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας και παρέμβασης,
 • σε ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με την εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικού σχεδιασμού και κοινωνικής ανάπτυξης,
 • στα τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (πολιτικές προσωπικού, εργασιακές σχέσεις, επαγγελματική κατάρτιση, υγιεινή και ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.) δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,
 • στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά Επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:

 • Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής. web site:   http://sekp.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023 

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0159

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  159 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων 

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 4187 τ.Β’/08.08.2022)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Μαθηματικά: 20 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία: 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021

Τομέας:  α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.270

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.760

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.180

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.590

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ