{1549} : Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)

 Έδρα :

Διεύθυνση: Κοίλα 50100 Κοζάνη

Τηλ.: 24610 68110 Ε-mail: iees@uowm.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων που αφορούν στην επιστήμη των Διεθνών Οικονομικών και της Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, ώστε να εκπαιδευτούν οικονομολόγοι με διεπιστημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

Οι επαυξημένες αυτές γνώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες σήμερα, που η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία της είναι τμήμα της ζώνης του ευρώ και γενικότερα, λειτουργεί στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος  και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει αφενός το πεδίο των οικονομικών επιστημών με επίκεντρο την Διεθνοποίηση και διεθνή επιχειρηματικότητα, την παγκοσμιοποίηση και την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της ΕΕ και της Ελλάδας καθώς την με την υιοθέτηση διοικητικών μαθημάτων στο πεδίο της Διεθνούς Διοίκησης επιχειρήσεων, της Λογιστικής των επιχειρήσεων και των διεθνών χρηματοοικονομικών προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στους αποφοίτους με ένα ελκυστικό, σύγχρονο και εφαρμοσμένο πρόγραμμα.

Αξίζει να σημειωθεί στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα:

 • Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στη θεωρία και την έρευνα της διεθνούς διοικητικής και οικονομικής επιστήμης με έμφαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρηματικές δράσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να επαρκώς καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, τις χώρες μέλη της ΕΕ, των Βαλκανίων, της Παρευξείνιας ζώνης και τον υπόλοιπο κόσμο.
 • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.
 • Αναπτύσσει ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο αξιοποιώντας ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης.
 • Προσελκύει ξένους καθηγητές και φοιτητές και παρέχει εκπαίδευση και σε ξένη γλώσσα.
 • Συνεργάζεται με τις παραγωγικές, εμπορικές επιχειρήσεις, τα εμπορικά επιμελητήρια, τους συνδέσμους και τους δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά.
 • Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση με την εφαρμογή πρωτοποριακών καινοτομιών της ηλεκτρονικής διδασκαλίας και αξιολόγησης με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, πλήρως εναρμονισμένα στις δυνατότητες της νέας οικονομίας, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αποφοίτων του Τμήματος. Αναπτύσσει την εφαρμογή της νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας δια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Στοχεύει στην ανάπτυξη διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με εξειδίκευση στον τομέα της διεθνούς επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.
 • Αναπτύσσει τις ικανότητες και δεξιότητες των φοιτητών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και των διεθνών επιχειρήσεων καθιστώντας τους ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • Στοχεύει στην απορροφητικότητα των αποφοίτων του Τμήματος από την αγορά εργασίας.
 • Διοργανώνει και συμμετέχει δια των εκπροσώπων του, μελών ΔΕΠ σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
 • Προετοιμάζεται και προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Τμήμα, η οποία πιστοποιείται μέσω διεθνούς αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών οποίο ιδρύθηκε ως νέο τμήμα στο Πανεπστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με το ν. 4610/2019. Θεωρείται ως ένα από τα ανερχόμενα τμήματα οικονομικών επιστήμων συνδυάζοντας και προφέροντας όχι μόνο τα βασικά μαθήματα της επιστήμης αλλά υιοθετώντας τις σύγχρονες τάσεις της, προσφέροντας μαθήματα που άπτονται των συγχρόνων προβληματισμών έτσι ώστε οι απόφοιτοι να εφοδιάζονται όχι μόνο με την ακαδημαϊκή θεωρία αλλά και με την εφαρμοσμένη πρακτική της.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει αφενός το πεδίο των οικονομικών επιστημών με επίκεντρο την Διεθνοποίηση και διεθνή επιχειρηματικότητα, την παγκοσμιοποίηση και την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της ΕΕ και της Ελλάδας καθώς την με την υιοθέτηση διοικητικών μαθημάτων στο πεδίο της Διεθνούς Διοίκησης επιχειρήσεων, της Λογιστικής των επιχειρήσεων και των διεθνών χρηματοοικονομικών προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στους αποφοίτους με ένα ελκυστικό, σύγχρονο και εφαρμοσμένο πρόγραμμα.

Οι απόφοιτοι του τμήματος λαμβάνουν το πτυχίο των οικονομικών επιστημών το οποίο είναι ισότιμο όχι μόνο με τα πτυχία των υπόλοιπων αντίστοιχων οικονομικών τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων αλλά είναι ισότιμο και με το αντίστοιχο πτυχίο οικονομικών επιστημών των Ευρωπαϊκών και των Αμερικανικών Πανεπιστημίων.

Συγκριτικά με άλλα παρεμφερή Τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, το ΔΕΟΣ διαφοροποιείται, καθώς καλλιεργεί και θεραπεύει, αφενός κατά κύριο λόγο, την Οικονομική Επιστήμη σε διεθνές και ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου δευτερευόντως άλλες συναφείς Επιστήμες, όπως Πολιτική, Νομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Αποβλέπει στην υψηλή στάθμη των σπουδών στο Τμήμα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς το επιστημονικό διδακτικό προσωπικό του έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα σε διεθνές ακαδημαϊκό επίπεδο στο χώρο του.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία,  Μαθηματικά, Στατιστική, Ξένη Γλώσσα, Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, Τοπική Αυτοδιοίκηση & Περιφερειακή Πολιτική, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσια Οικονομική, Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών,  Μικροοικονομική Ανάλυση, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, Οικονομετρία, Διεθνές ΜΑNAGEMENT, Διεθνές ΜARKETING, Εξωτερική Πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων, Ευρωπαϊκή Θεσμική Ανάπτυξη και Εθνικό Συμφέρον,  κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Η κατάρτιση που προσφέρει το Τμήμα δίνει στους αποφοίτους ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Οι απόφοιτοί του τμήματος έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων οικονομολόγων, γιατί μπορούν να καταλάβουν θέσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της Ελλάδας με χώρες του εξωτερικού.

Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα με αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Οι προοπτικές σταδιοδρομίας ενισχύονται σημαντικά, όταν συνοδεύονται από εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές.

Αναμένεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, να γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, όπως γίνεται με παρόμοια τμήματα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 .

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site:http://poo.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1549

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  320 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Πανελλαδικές 2022 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.450

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.350

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.875

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.425

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ