{1543} : Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 17/05/2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. 50131, Κοζάνη

Τηλ. 24610 68113 Fax. 24610 39682 E-mail: rdcbs@uowm.g

Σκοπός του τμήματος :.

Οι σπουδές στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

 • Είναι εστιασμένες στο αντικείμενο της επιστήμης της περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στα ζητήματα της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των περιφερειακών πολιτικών και της οικονομικής του χώρου.
 • Είναι το μόνο Τμήμα στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στη μελέτη του συνόρου μέσα από την οπτική ενός δυναμικού οικονομικού και κοινωνικού φαινομένου.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Αξονες του τμήματος

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε πτυχίο «Επιστήμης Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης» και επικεντρώνεται στη μελέτη της Κοινωνικο-Οικονομικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιφερειών και των Διασυνοριακών Αναπτυξιακών τους Πολιτικών, με σκοπό την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών στο να αναλαμβάνουν θέσεις ειδικευμένου προσωπικού και ευθύνης καθώς και εμπειρογνωμόνων στους αντίστοιχους τομείς.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν μια εκτενή γνώση του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος ανάπτυξης και συνεργασίας δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Οι δε σημαντικές δεξιότητες ποσοτικής περιφερειακής ανάλυσης μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της στατιστικής, της οικονομετρίας, της χαρτογραφίας και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, τους επιτρέπουν την αποτελεσματική τους εφαρμογή σε δημόσιο και ιδιωτικό-επιχειρηματικό τομέα.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης, σε επίπεδο υψηλής επάρκειας, θα παρέχουν στους αποφοίτους του τμήματος ακόμα πιό σημαντικές προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας αλλά και συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Ενδεικτικά Μαθήματα :
Υποβάθρου: Στόχος η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες & τέχνες (1ο και 2ο εξάμηνο):  Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη, Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση, Συστήματα Καινοτομίας,  Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί & Περιφερειακή Πολιτική Συνοχής, Μαθηματικά, Αρχές Στατιστικής, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Ορολογία Αγγλικής. 
1ος Κυκλός Κορμού: Στόχος η ανάπτυξη σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου (3ο έως 6ο εξάμηνο): Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών,  Μοντέλα Επιχειρηματικότητας,  Περιφερειακή Πολιτική και Αστικός Σχεδιασμός, Στρατηγική Διοίκηση, Ανάπτυξη και Πολιτικές του Αγροτικού Χώρου, Διαχείριση Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας, Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο & Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνή Οικονομικά και Διεθνές Επιχειρείν, Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο & Διασυνοριακές Συναλλαγές, Λογιστική & Χρηματοοικονομική, κ.α.
2ος Κυκλός εμβάθυνσης:  Στόχος η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου (7ο και 8ο εξάμηνο): Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πολιτικές  & Ανταγωνιστικότητα,  Αστική Γεωγραφία, Περιφερειακή Ανάπτυξη & Υποδομές, Κοινωνική Ανθρωπολογία,  Πολιτική Οικονομία, Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Σχεδίων και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Δίκαιο της Θάλασσας και Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ), Πολιτικές & Δράσεις Διασυνοριακής Ανάπτυξης, κ.α.
.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ.

Περισσότερα στοιχεία :

Επαγγελματικές προοπτικές:

Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης εντοπίζονται τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και στον τομέα της έρευνας. Ενδεικτικά οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ασχοληθούν:

 • Στο Δημόσιο τομέα (Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μεταφορών, Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Περιφέρειες κτλ.).
 • Σε ερευνητικά Ινστιτούτα για τη σύνταξη και υλοποίηση αναπτυξιακών, ερευνητικών ή περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
 • Στον ιδιωτικό τομέα για τη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, τουριστικών εκμεταλλεύσεων.

Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Tμήματος απασχολούνται ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη Γραφείων Mελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ.

Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Tοπικής Aυτοδιοίκησης (Πρωτοβάθμιας και Nομαρχιακής), της Περιφερειακής Διοίκησης, της Kεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Eπιχειρήσεων και Oργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

.


 .

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 77275/Ζ1 ΦΕΚ 2549 τ.Β’/25.06.2020

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2021 

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής:  0,80 (από ΦΕΚ 1930 τ.Β’/13.05.2021)

Κωδικός Μηχανογραφικού: 1543

Θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2021-2021:  320 (από ΦΕΚ 1929 τ.Β’/13.05.2021)

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2020 : 7.700

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2020 : 3.950

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2020 : 5.375

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2020 : 3.255

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{1544} : Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Κοζάνη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 17/05/2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Κοζάνη)

Έδρα :

Διεύθυνση:Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη 50100

Τηλ. 24610 68221, Fax. 24610 38675, E-mail: mst@uowm.gr, sec-dioik@teiwm.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Σκοπός του τμήματος είναι η διδασκαλία και η έρευνα στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται με τις σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς και η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών και ιδιαίτερα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη χάραξη Επιχειρηματικής Στρατηγικής, στη λήψη αποφάσεων και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο αυξανόμενος ρόλος που σήμερα διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η απαίτηση για ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων των σύγχρονων μονάδων, η ανάγκη για οργανωτικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και η πίεση που ασκεί ο διεθνής ανταγωνισμός διαφοροποιούν αισθητά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Οι σπουδές στο νεοσύστατο Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – πρώτη εισαγωγή φοιτητών το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 – αποσκοπούν στην εκπαίδευση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα της Διοικητικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Ειδικότερα, αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και γενικότερα η υψηλή κατάρτιση στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται άμεσα με τις Σύγχρονες Τεχνολογίες και τις Οργανωσιακές Σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση της Πληροφορικής, της Επικοινωνίας στη λήψη αποφάσεων και των ποσοτικών μεθόδων, με απώτερο στόχο τη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σήμερα, οι Νέες Τεχνολογίες διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών. Παράλληλα, η απαίτηση για ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων των σύγχρονων μονάδων, η ανάγκη για οργανωσιακό μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων/ Οργανισμών και η πίεση που ασκεί η παγκοσμιοποίηση και ο διεθνής ανταγωνισμός διαφοροποιούν αισθητά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα σύγχρονα στελέχη. Λαμβάνοντας υπόψη του τα προαναφερόμενα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αποβλέπει στην προετοιμασία των αυριανών στελεχών μέσω μίας διεπιστημονικής ολοκλήρωσης των Διοικητικών και Τεχνολογικών επιστημονικών πεδίων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :   Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μακροοικονομική Ανάλυση, Λογιστική, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Διοίκηση Επιχειρήσεων & Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων, Διοίκηση Έργων & Προγραμμάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων, Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς, Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων, Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του τμήματος  Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως

 • Μάρκετινγκ,
 • Διοίκηση Παραγωγής,
 • Χρηματοοικονομικά,
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, κ.λπ.

Οι ειδικότητες αιχμής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας  είναι:

 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων,
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ,
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική,
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων,
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά,
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία και Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων,
 • Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης,
 • Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας,
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζμεντ,
 • Ψηφιακή Οικονομία/ Κοινωνική Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομίας,
 • Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων,
 • Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων/ Συστημάτων,
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ.ά.

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας  του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, με την προϋπόθεση να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.Ανάλυση Χρηματοδοτικών ΚαταστάσεωνΕ' Εξάμηνο
2.Ηθική και Λήψη ΑποφάσεωνΕ' Εξάμηνο
3.Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΣΤ' εξάμηνο
4.Πολιτική και Οικονομική ΦιλοσοφίαΖ' εξάμηνο
5.Οικονομία και ΠεριβάλλονΗ' εξάμηνο
6. Αναλυτική ΕπιχειρήσεωνΗ' εξάμηνο

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 .

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 77275/Ζ1 ΦΕΚ 2549 τ.Β’/25.06.2020

.Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 2018 & 2017 

Πανελλαδικές 2021 

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής:  0,80 (από ΦΕΚ 1930 τ.Β’/13.05.2021)

Κωδικός Μηχανογραφικού: 1544

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2021-2022:  400 (από ΦΕΚ 1929 τ.Β’/13.05.2021)

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2020 :  14.975

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2020 : 4.425

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2020 : 18.080

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2020 : 9.375

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{1545} : Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

{1546} : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

{1547} : Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

{1548} : Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

{1549} : Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Μάρκετινγκ (Γρεβενά)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων (Κοζάνη)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Λογοθεραπείας (Πτολεµαΐδα)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ