Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών

Πολυτεχνική Σχολή

Σχολή Καλών Τεχνών

Σχολή  Οικονοµικών Επιστηµών

Σχολή Θετικών Επιστηµών

Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών

Σχολή Επιστηµών Υγείας

Τα νέα τμήματα έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με το νόμο 4610  (ΦΕΚ 70 τ.Α΄/07.05.2019).

 


.

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ