Ειδικός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες της χώρας, όσον αφορά στον τομέα των διεθνών εξωτερικών συναλλαγών και ειδικά στις κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη της έρευνας και της διδασκαλίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιστήμης αλλά και στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου σε ευχάριστο περιβάλλον. Ταξιδεύει πολύ συχνά στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, προκειμένου να παρακολουθήσει συνέδρια και σεμινάρια, ώστε να είναι ενημερωμένος για τα ευρωπαϊκά αλλά και διεθνή οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα.

Τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και εμπορικά θέματα, ευρωπαϊκά και διεθνή, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του για να μπορεί έτσι να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι εύστροφος και ευέλικτος να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών. Απαραίτητες είναι οι καλές γνώσεις μαθηματικών, οικονομικών, εμπορικών σχέσεων. Επίσης, πρέπει να διαθέτει υψηλή νοημοσύνη για να αντιλαμβάνεται και να προσεγγίζει με ευκολία τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στον τομέα της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτικής.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται  από το τμήμα  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Ο.Π.Α.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της χώρας μας, καθώς και σε ερευνητικά κέντρα με αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές ή πολιτικές σχέσεις, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Επιπλέον, οι προοπτικές απασχόλησης σε ειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς τόσο στο πλαίσιο της εθνικής επικράτειας όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο είναι σημαντικές, ιδιαίτερα αν συνοδεύονται από εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές.

Επίσης, μπορούν να εργαστούν στις νομαρχίες, περιφέρειες, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς Μπορεί να εργαστεί επίσης ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ