{0152} : Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα  Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 9201058, 210 9201425, 210 9201426, 210 9201427 Fax: 210 9229312 Ε-mail: regioecon@panteion.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης αποσκοπεί στην ευρεία και σε βάθος κατάρτιση στην Οικονομική Επιστήμη με παράλληλη εξειδίκευση σ’ ένα νέο σχετικά επιστημονικό πεδίο, αυτό της Περιφερειακής Επιστήμης. Σε αυτό ενσωματώνονται οι πιο σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονομική ανάπτυξη ως ένα κοινωνικά φαινόμενο που εξελίσσεται στο χώρο με ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις...
.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Τμήμα της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης υπηρετεί ένα σχετικά νέο γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο ενσωματώνονται σύγχρονες διεπιστημονικές αντιλήψεις ως προς τη φύση και το χαρακτήρα της περιφερειακής και γενικότερα της οικονομικής ανάπτυξης. Η όλη παιδευτική και θεωρητική φιλοσοφία του τμήματος στηρίζεται στην άποψη ότι η ανάλυση της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί πολυσύνθετη κοινωνική διαδικασία της οποίας οι κρίσιμες διαστάσεις είναι, σε τελευταία ανάλυση, ο χώρος και ο χρόνος, δηλαδή οι άνθρωποι, ο τόπος και η ιστορία τους. Ο χώρος αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα ως γεωγραφικός, (τόπος, πόλη, περιοχή κ.λπ..) με συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά και ως χώρος ιστορικός με την έννοια του ιστορικού προσδιορισμού και περιορισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η διαπίστωση ότι η ανάπτυξη κατανέμεται χωρικά άνισα βοηθάει στην ανάδειξη ειδικών τοπικών αναπτυξιακών ζητημάτων, τα οποία διακρίνονται με σαφήνεια από τα γενικότερα αναπτυξιακά, γεγονός που οριοθετεί και τον βασικό προσανατολισμό του Τμήματος.

Το ιδιαίτερο γνώρισμα της λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι η διεπιστημονική του συγκρότηση. Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση του φαινομένου της ανάπτυξης δεν περιορίζεται στα στενά όρια της οικονομικής επιστήμης αλλά εμπλουτίζεται και με γνώσεις που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή των κοινωνικών και θετικών επιστημών. Έτσι, οι διαστάσεις της κοινωνικής ευημερίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ισότητας και της ελευθερίας, η οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη και το δικαίωμα για συμμετοχή στα υλικά και πολιτιστικά αγαθά αποτελούν το αξιακό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η διδασκαλία και η έρευνα των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Με βάση αυτό το θεωρητικό και αξιακό πλέγμα το Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτείται στη βάση δυο παράλληλων και ισοδύναμων αξόνων: τον άξονα της οικονομικής επιστήμης και το άξονα της περιφερειακής επιστήμης.

  • Ο πρώτος άξονας παρέχει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εμπέδωση σε όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης που διδάσκονται στα οικονομικά Τμήματα, όπως Μικρο-οικονομική και Μακρο-Οικονομική Θεωρία, Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Διεθνής Οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Οικονομική Πολιτική, Οικονομική της Εργασίας, Ιστορία Οικονομικής Ανάλυσης κ.λπ.
  • Ο δεύτερος άξονας εφοδιάζει τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία της περιφερειακής επιστήμης, με την ευρεία έννοια, στην οποία περιλαμβάνονται τα αντικείμενα τη Αστικής και Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής, της Επιλογής Τόπου Εγκατάστασης Οικονομικών Δραστηριοτήτων, των Μεταφορών, του Περιβάλλοντος, της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας, της Πολιτιστικής Ανάπτυξης, της Αστικής και Οικονομικής Γεωγραφίας, του Θεσμικού Πλαισίου της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.
  • Οι δύο αυτοί άξονες συνεπικουρούνται από την ύπαρξη ενός τρίτου, ο οποίος αφιερώνεται στην ποσοτική και συναφή ανάλυση των αναπτυξιακών ζητημάτων. Πιο συγκεκριμένα τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται είναι, τα Μαθηματικά, η Στατιστική, η Οικονομετρία και η Πληροφορική καθώς και άλλες ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης που έχουν ιδιαίτερη εφαρμογή στην ανάλυση θεμάτων αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι γνώσεις που παρέχονται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών δίνουν τις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο στο Τμήμα μας όσο και σε οποιοδήποτε άλλο οικονομικό τμήμα στην Ελλάδα, ή το εξωτερικό.

Ενδεικτικά Μαθήματα :
Αγγλικά,  Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη, Μαθηματικά, Πληροφορική, Στατιστική, Αρχές Κοινωνιολογίας,  Μακροοικονομική Θεωρία, Δημόσιο Δίκαιο, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Λογιστική, Μικροοικονομική Θεωρία, Εισαγωγή στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς, Διεθνής Οικονομική, Οικονομετρία, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί, Οικονομικοί Θεσμοί και Πολιτικές της Ε.Ε., Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική, Δημόσια Οικονομική, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Οικονομική Ανάπτυξη, Θεσμικό Πλαίσιο και Αναπτυξιακή Πολιτική της ΕΕ,  Οικονομική Γεωγραφία,  Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διοίκησης, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Οικονομική του Τουρισμού, Περιφερειακή Οικονομική,  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS),  Αγγλική Οικονομική Ορολογία, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διαχείριση Φυσικών και Ανθρώπινων Πόρων, Ενέργεια και Ενεργειακή Πολιτική, Οικονομική των Μεταφορών, Ξένες Άμεσες Επενδύσεις,  Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός, κ.α.  
.

.Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Επαγγελματικές προοπτικές:

Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης εντοπίζονται τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και στον τομέα της έρευνας. Ενδεικτικά οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ασχοληθούν:

  • Στο Δημόσιο τομέα (Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μεταφορών, Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Περιφέρειες κτλ.).
  • Σε ερευνητικά Ινστιτούτα για τη σύνταξη και υλοποίηση αναπτυξιακών, ερευνητικών ή περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
  • Στον ιδιωτικό τομέα για τη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, τουριστικών εκμεταλλεύσεων.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης   του Παντείου Πανεπιστημίου, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Τέλος, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι πτυχιούχοι Οικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης έχουν δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Eγγράφονται στο Oικονομικό Eπιμελητήριο Eλλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του οικονομολόγου. Eπίσης έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Eλλήνων Περιφερειολόγων (ΣEΠ), που κινείται στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της ειδικότητας του περιφερειολόγου σε περιπτώσεις όπως προκηρύξεις ειδικών θέσεων στην Tοπική Aυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο Tομέα, προσδιορισμού ειδικοτήτων για τη σύνθεση ομάδων μελετών και ερευνητικών έργων κ.λπ.

Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Tμήματος απασχολούνται ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη Γραφείων Mελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης, ως οικονομολόγοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ.

Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Tοπικής Aυτοδιοίκησης (Πρωτοβάθμιας και Nομαρχιακής), της Περιφερειακής Διοίκησης, της Kεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Eπιχειρήσεων και Oργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές πολιτικής οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τέλος η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανοίγει ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα ανάπτυξης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
  • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0152

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  236 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων 

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %  

Μαθηματικά : 25 %  

Πληροφορική : 25 %  

Οικονομία  : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021

Τομέας:  α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.150

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.750

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.900

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.925

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ