{0309} : Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πεσμαζόγλου 8  105 59  Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3689446,  210 3689406, 210 3689403, 210 3689448, 210 3689476,  210 3689467, Fax: 210 3689471

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση στελεχών ικανών να μελετούν, να εφαρμόζουν Οικονομικές Θεωρίες, να ερευνούν και να προβλέπουν οικονομικά φαινόμενα και να ασχολούνται με την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Πιο αναλυτικά  να παρέχει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, για να μελετούν και να εφαρμόζουν οικονομικές θεωρίες και να ασχολούνται με την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τον καταμερισμό της εργασίας και γενικά με την έρευνα και την πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση και την παραγωγή οικονομικής γνώσης, κριτικής ανάλυσης των οικονομικών σχέσεων και θεσμών καθώς και ερευνητικού έργου, το οποίο ενδυναμώνει την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία, εφ’ όλων των θεμάτων που άπτονται των οικονομικών επιστημών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών : (α) εξασφαλίζει στους απόφοιτους του Τμήματος την μόρφωση και τις γνώσεις που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος οικονομολόγος, ανεξάρτητα μετέπειτα εξειδίκευσης. Παράλληλα, (β) δίνει στους φοιτητές πολλούς βαθμούς ελευθερίας ως προς τα μαθήματα επιλογής, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα πλησιέστερα στα ενδιαφέροντά τους από την ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων που προσφέρει το Τμήμα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) και επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα μαθημάτων ελεύθερης επιλογής και θεματικών ενοτήτων:

α). Οικονομικής θεωρίας και ιστορίας

β). Ανάπτυξης και Οικονομικής πολιτικής

γ). Οικονομικής των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής

δ). Ποσοτικών Μεθόδων και Πληροφορικής

ε). Εφαρμοσμένης Οικονομικής.

Πιο αναλυτικά:

Ενότητα «Οικονομική Θεωρία και Ιστορία»

Πρόκειται για τα θεμέλια της οικονομικής επιστήμης. Η οικονομική θεωρία, που αρχικά ήταν γνωστή παγκοσμίως ως Πολιτική Οικονομία, είναι μία σχετικά νέα επιστήμη που, κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να θεωρηθεί ως υπο-προϊόν της ίδιας ιστορικής διαδικασίας που «γέννησε» τις κοινωνίες της αγοράς ή τις βιομηχανικές κοινωνίες. Από το 1776, όταν ο Adam Smith δημοσίευσε τον «Πλούτο των Εθνών», έως σήμερα, η οικονομική θεωρία πασχίζει να διαφωτίσει τις κοινωνίες για τους οικονομικούς «νόμους» που τις διέπουν. Δεν υπάρχει οικονομική πολιτική, πολιτική πρόταση, επιχειρηματική στρατηγική ή ιστορική ανάλυση του σύγχρονου κόσμου που να μην στηρίζεται (ακούσια ή εκούσια) σε κάποια οικονομική θεωρία ή υπόδειγμα.

Ενότητα «Ανάπτυξη και Οικονομική Πολιτική»

Η ενότητα αυτή προσφέρει ένα σύνολο έξι μαθημάτων για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν περισσότερο στην ανάλυση της αναπτυξιακής δυναμικής των οικονομιών στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα. Η ενότητα αυτή διαμορφώθηκε με τη σύνθεση θεωρητικών προσεγγίσεων, τεχνικών μέτρησης και εμπειρικής παρουσίασης των αναπτυξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Τα γενικά χαρακτηριστικά και οι θεμελιώδεις μηχανισμοί που τροφοδοτούν τη διαδικασία μετασχηματισμού των οικονομιών εξετάζονται υπό το πρίσμα της διεθνοποίησης των αγορών σε συνδυασμό με την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης. Παράλληλα, γίνεται εισαγωγή των βασικών εννοιών της οικονομικής ανάλυσης σχετικά με την αναγκαιότητα και τους περιορισμούς κατά την άσκηση οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, με συγκεκριμένη εξειδίκευση στην ελληνική οικονομία.

Ενότητα «Οικονομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομική»

Η Ενότητα αυτή αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της οικονομικής επιστήμης της αγοράς και των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ο επιστημονικός χώρος της ενότητας περιλαμβάνει θέματα που αναπτύσσονται γύρω από τη θεωρία της επιχείρησης, της επιχειρησιακής οργάνωσης και της επιχειρηματικής στρατηγικής και της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων και θέματα που εστιάζονται στις αγορές και προϊόντα χρήματος, κεφαλαίου και παραγώγων. Η ενότητα προσφέρει εκείνα τα μαθήματα που προετοιμάζουν τους φοιτητές να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις, τράπεζες και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενώ για εκείνους τους φοιτητές που αναζητούν θεωρητική και εμπειρική γνώση προσφέρει τη δυνατότητα εμβάθυνσης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ενότητα «Ποσοτικές Μέθοδοι και Πληροφορική»

Πρόκειται για μια ενότητα με μαθήματα αναλυτικού χαρακτήρα που ενισχύουν την ποσοτική διάσταση του προγράμματος σπουδών. Βρίσκονται στον πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται οι οικονομικές επιστήμες.

Ενότητα «Εφαρμοσμένη Οικονομική»

Η ενότητα αυτή προσφέρει μαθήματα εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης με σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να συνδυάζουν τη μετάβαση από την οικονομική θεωρία στα πρακτικά πεδία εφαρμογής της. Προϋποθέτει τη γνώση αντίστοιχων βασικών οικονομικών θεωριών οι οποίες παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης και διερεύνησης των οικονομικών σχέσεων και αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένες αγορές και τομείς των κοινωνιών της αγοράς, π.χ. την αγορά εργασίας, το βαθμό συγκέντρωσης και ανταγωνισμού σε πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους κλάδους, τις τηλεπικοινωνίες, τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η νομισματική πολιτική, την διαχείριση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής κλπ. Η Εφαρμοσμένη Οικονομική παρουσιάζεται στους φοιτητές μέσα από σημαντικά και ενδιαφέροντα ερωτήματα τα οποία καλούνται να απαντήσουν κάνοντας χρήση της οικονομικής θεωρίας και της εμπειρικής μελέτης, π.χ. πως εξηγεί η μικροοικονομική θεωρία τις ιστορικά χαμηλότερες αμοιβές των γυναικών στην αγορά εργασίας ή ποια τα οικονομικά αίτια του φαινομένου του θερμοκηπίου ή πόσο βιώσιμο είναι ένα καρτέλ στην αγορά γαλακτοκομικών ή ενέργειας;

Επίσης δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από τα τμήματα: Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, Νομικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Στατιστική, Λογιστική, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Δημόσια οικονομική, Περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορική, Οικονομετρία, Μάρκετινγκ , Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Μικροοικονομική, Δημόσια οικονομική, Διεθνής οικονομική, Διαφήμιση, Κοστολόγηση, Οικονομική της εργασίας, Βιομηχανική Οργάνωση, Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου & Δικτύου Διανομής, Κοστολόγηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Οικονομική του Περιβάλλοντος, Μάρκετινγκ εξαγωγών, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Κοινωνική Πολιτική, 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων στα τμήματα:  Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, Νομικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μαθηματικών. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο, Θεματική Ενότητα, επιλογής κτλ: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποκτούν προσόντα για το Οικονομολογικό Επάγγελμα. Στο Π.Δ. 475/91 «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του» περιγράφονται οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος οι οποίες ειδικότερα είναι:

 • Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς  φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης.
 • Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα.
 • Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων.
 • Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.
 • Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Έλεγχος της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 • Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 • Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποκτούν προσόντα για το Οικονομολογικό Επάγγελμα, με βάση το Π.Δ. 475/91 «περί Οικονομολογικού Επαγγέλματος και της Άδειας Ασκήσεώς του».

Γενικότερα, μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.

Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών  Επιστημών του  Εθνικού  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0309

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  366 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 22 %

Μαθηματικά : 34 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 24 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 35 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.060

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.818

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.685

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.670

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ