{1435} : Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 18/11/2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος)

Έδρα:

Διεύθυνση: Αργοναυτών και Φιλελλήνων Τ.Κ. 38221. Βόλος

Τηλέφωνο : 24210 06369  E-mail: g-cult@uth.gr

Σκοπός του τμήματος:

Το Τμήμα παρέχει διεπιστημονική εκπαίδευση σε ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό και τις πρακτικές πολιτισμικής παραγωγής σε σύγχρονα περιβάλλοντα. To αντικείμενο του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών αποτελεί προτεραιότητα τόσο στην περιφερειακή εξειδίκευση της Θεσσαλίας, όσο και κεντρικό άξονα της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-20202

Οι σπουδές στο αντικείμενο του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών συνδυάζουν την θεωρητική κατάρτιση σε θέματα πολιτισμού με την εκπαίδευση σε εφαρμοσμένα πεδία πολιτισμικής παραγωγής. Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις σχετικές σπουδές συνδυάζουν θεωρητικά και εφαρμοσμένα πεδία όπως: πολιτισμική θεωρία και ιστορία, κριτική θεωρία, κριτική εκπαίδευση, τεχνολογία και δημιουργική παιδαγωγική, ψηφιακός πολιτισμός και εικονική πραγματικότητα, παιγνίδια, σχεδιασμός, εικαστικές και αναπαραστατικές (performing) τέχνες, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος, οπτική κουλτούρα, οπτικοακουστικά μέσα, δημιουργική γραφή, εκδοτικές πρακτικές και μηντιακές εφαρμογές, νέες τεχνολογίες και διαχείριση/δικτύωση υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς, δημιουργικός τουρισμός, πνευματικά δικαιώματα, κοινωνική ετερότητα και δικαιώματα πρόσβασης στον πολιτισμό και την κοινωνία της γνώσης.

Το Τμήμα θεραπεύει ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πεδίο έρευνας και διδασκαλίας. Εκπαιδεύοντας ένα ανθρώπινο δυναμικό που θα συνδυάζει την θεωρητική και ανθρωπιστική παιδεία με την στοχευμένη εξειδίκευση σε εφαρμοσμένες πρακτικές πολιτισμικής παραγωγής, το τμήμα ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της δυναμικά αναδυόμενης διεθνώς δημιουργικής οικονομίας. Πρόσφατη μελέτη που αφορά τη δημιουργική οικονομία στην Ελλάδα καταδεικνύει την προστιθέμενη αξία των δημιουργικών βιομηχανιών, τις αυξημένες ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος των περιφερειών και της χώρας. Το Τμήμα θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικές συνέργειες και θα αξιοποιήσει υπάρχουσες υποδομές Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ιδιαίτερα των τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής.

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

Το τμήμα θα παρέχει διεπιστημονική εκπαίδευση σε ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό και τις πρακτικές πολιτισμικής παραγωγής σε σύγχρονα περιβάλλοντα. Οι σπουδές στο αντικείμενο του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών συνδυάζουν τη θεωρητική κατάρτιση σε θέματα πολιτισμού με την εκπαίδευση σε εφαρμοσμένα πεδία πολιτισμικής παραγωγής.

Καθώς η οικονομία που σχετίζεται με τον πολιτισμό, την τέχνη, την ψυχαγωγία, τη χρήση ψηφιακών μέσων και την κοινωνική δικτύωση διαρκώς διευρύνεται οι πανεπιστημιακές σπουδές αναλαμβάνουν την υποχρέωση διαμόρφωσης ενεργών υποκειμένων παραγωγής και διαχείρισης του πολιτισμού με υψηλό επίπεδο θεωρητικής-κριτικής επάρκειας πού μπορεί να είναι ταυτόχρονα ενεργά υποκείμενα παραγωγής του πολιτισμού σε όλες τις πτυχές του. Η παντοειδής και πολλαπλή παραγωγή δρατηριότητας, γεγονότων και προϊόντων πολιτισμού είναι στενά συνυφασμένη με την διαχείριση μέσων από τα παραδοσιακά της βιομηχανικής εποχής έως τα πολλαπλά ψηφιακά και μή μέσα της μεταβιομηχανικής εποχής. Η μετα-βιομηχανική εποχή θέτει στο επίκεντρό της την παραγωγή του πολιτισμού και της καθημερινότητας εν γένει έξω από τις βιομηχανικές γραμμές της παραγωγής και με διευρυμένο τον ορίζοντα των οργανισμών, ιδρυμάτων, τυπικών και άτυπων θεσμών, μόνιμων ή προσωρινών που αναλαμβάνουν την παραγωγή και την προώθηση του πολιτισμικού προϊόντος.

Με τη χρήση των τεχνολογιών το πολιτισμικό αγαθό και το προϊόν της καθημερινής επιτέλεσης μπορεί να διαμορφωθούν σε μικρή κλίμακα, στην κλίμακα ενός δωματίου. Κάθε μικρός χώρος σχεδιασμού και παραγωγής είναι εν δυνάμει ένα εργοστάσιο σε διασύνδεση με άλλα ανάλογα σε ένα αστερισμό συνεργειών γύρω από την παραγωγή και τη διαχείριση του πολιτισμικού προϊόντος αλλά και την παραγωγή της καθημερινότητας. Η ρευστοποίηση και διάχυση των τεχνών, η επιτελεστική λειτουργία της τέχνης, η κυριαρχία της κινούμενης εικόνας (moving images) είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της μεταβιομηχανικής εποχής στον πολιτισμό, των δημιουργικών μέσων και βιομηχανιών. Αυτές της εκδοχές του σύγχρονου, μεταβιομηχανικού πολιτισμού επιχειρεί να διαγνώσει το Νέο Τμήμα και να τις ενσωματώσει κριτικά μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του.

Το πρόγραμμα βασικών σπουδών στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών αποτελείται από τα μαθήματα κορμού και του Εργαστηρίου, που είναι υποχρεωτικά και από δύο ομάδες μαθημάτων επιλογής από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένο αριθμό. Οι επιλογές επιτρέπουν την εμβάθυνση σε τομείς Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών ή και σε θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης (με την επιλογή μαθημάτων από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

Ενδεικτικά Μαθήματα:

Διαπολιτισμική Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, Πολιτισμική Θεωρία, Πολιτισμός, Οικονομία και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κριτικές προσεγγίσεις, Ιστορία και θεωρία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης, Εθνογραφία, Πολιτισμός και Αναπαραστάσεις,  Θεωρία των Μέσων, Πολιτισμός, Τέχνες και Εκπαίδευση,  Σχεδιασμός, Δημιουργικά Μέσα και Οπτικοακουστικές πρακτικές,  Σχεδιασμός, Δημιουργικά Μέσα και Εικαστικές πρακτικές, Αφηγήσεις και Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός, Κοινότητες και Πολιτισμός, Οργάνωση και διαχείριση εκθέσεων και δράσεων, Οπτικοακουστική γλώσσα, Θεωρίες σχεδιασμού του χώρου, Μουσειολογία και εκθεσιακές πρακτικές, Ηθικά ζητήματα, νομικές διαστάσεις και πνευματικά δικαιώματα, Πολιτισμός και Πολιτικές του Τουρισμού, Μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία:

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Στόχος του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών είναι να παραγάγει αποφοίτους με ένα ορίζοντα γνώσεων και δεξιοτήτων ικανών να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών προοπτικών μέσα στην ευρύτερη βιομηχανία και οικονομία του πολιτισμού. Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης στο Νέο Τμήμα Πολιτισμού δέχεται ότι οι θεωρητικές, κριτικές προσεγγίσεις του πολιτισμού μέσα από τις ανθρωπιστικές επιστήμες συνδυάζονται δομικά με τον σχεδιασμό, την εργαστηριακή έρευνα και την πρακτική των τεχνών. Έτσι, οι απόφοιτοι των Τμήματος θα είναι ταυτόχρονα θεωρητικά και πρακτικά υποκείμενα και θα μπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις τόσο διαχείρισης όσο και παραγωγής του πολιτισμού.

Η καλλιτεχνική παραγωγή και η καλλιτεχνική εκπαίδευση, οι επιμελητικές πρακτικές, η οργάνωση γεγονότων, η στελέχωση μουσείων, πολιτιστικών οργανισμών, φεστιβάλ, διεθνών καλλιτεχνικών συνεργειών, ο σχεδιασμός αγαθών και προϊόντων της καθημερινότητας από τα video games ως τα οικιακά περιβάλλοντα είναι όλα μέσα στο φάσμα των εργασιακών και επαγγελματικών δυνατοτήτων των αποφοίτων. Η μελλοντική οργάνωση Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα θα δώσει τη δυνατότητα εντοπισμού και εμβάθυνσης μέσα στις πολλαπλές πρακτικές του πολιτισμού, χωρίς αυτό  να σημαίνει ότι έτσι μειώνεται η εμβέλεια του τετραετούς πτυχίου που θα έχει διαμορφώσει υποκείμενα με πολλές ικανότητες και ιδιότητες για τον ευρύ χώρο της οικονομίας του πολιτισμού.

Ενδεικτικά αναφέρονται πεδία απασχόλησης και επαγγελματικής προοπτικής:

  • Στελέχωση Πολιτιστικών οργανισμών, Ιδρυμάτων, Μουσείων, Φεστιβάλ
  • Οπτικοακουστικές εφαρμογές στον κόσμο του θεάματος και της κινούμενης εικόνας
  • Παραγωγή και διαχείριση προϊόντων και δράσεων του ψηφιακού πολιτισμού
  • Καλλιτεχνική εκπαίδευση
  • Επιμελητικές πρακτικές
  • Παραγωγή καλλιτεχνικού έργου
  • Σχεδιασμός και παραγωγή προϊόντων του υλικού πολιτισμού και της καθημερινής ζωής
  • Στελέχωση δραστηριοτήτων της τουριστικής οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πτυχίο των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ μεταξύ των αποδεκτών τίτλων για την ειδικότητα ΠΕ Πολιτισμική διαχείριση. Αυτό καταγράφεται στην προκήρυξη 5Κ/2022 του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1435

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  100 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Μαθηματικά : 20 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.950

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.620

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.250

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.660

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ