{0124} : Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

 

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 920 1066, 210 9201067,  210 9201435 Fax : 210 9229508 Email: dd@panteion.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι να μεταδίδει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα θεμάτων στο χώρο του Δημοσίου Δικαίου, της Διοικητικής Επιστήμης και έρευνα θεμάτων που ανήκουν στο χώρο του Δημοσίου Δικαίου, της Διοικητικής Επιστήμης και της Πολιτικής Οικονομίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει έμφαση στη σπουδή και ανάλυση όλων των σύγχρονων προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Η προσπάθειά του εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης εμπέδωσης όλων των βασικών πεδίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη του προαναφερόμενου δημόσιου τομέα σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους, καθώς και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Θεμελιώδης σκοπός του Τμήματος είναι η διδασκαλία και η έρευνα που σχετίζεται με τις επιστήμες της οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας σε όλο το φάσμα της, τόσο δηλαδή της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα σε στενή έννοια, όσο και της λειτουργίας της αποκεντρωμένης διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή όλων των σύγχρονων θεμάτων και τον εντοπισμό και ανάλυση των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της.

Επιπλέον στο Τμήμα μας διδάσκονται όλα τα  μαθήματα των οικονομικών επιστημών που είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις που θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους ζωή είτε αυτή προσανατολιστεί στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα δράσης του κράτους και των επιχειρήσεων. Πράγματι, το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης διδασκαλίας μαθημάτων της  διοικητικής, νομικής και οικονομικής επιστήμης και στον εφοδιασμό τους με επιπλέον εξειδικευμένες γνώσεις, που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης κατά το 5ο Εξάμηνο σπουδών:

    • Δημόσιας Οικονομικής και
    • Δημοσίων Θεσμών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στη Βουλή των Ελλήνων, σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ «Πρακτική άσκηση», καθώς και σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό  (π.χ. σε πρεσβείες και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς) μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Οικονομικά Μαθηματικά, Αρχές Γενικής Λογιστικής, Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο, Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη, Μικροοικονομική, Διοικητικό Δίκαιο- Διοικητική Οργάνωση του Κράτους – Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης, Αστικό Δίκαιο, Εφαρμοσμένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομική Πολιτική, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο,  Οικονομικός Προγραμματισμός,  Ιστορία και Πολιτική της Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης, Δημόσια Οικονομικά, Στατιστική,  Συνταγματικό Δίκαιο,   Οικονομικά Συστήματα και Οικονομικοί Θεσμοί,  Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων,  Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο), Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής, Δημοσιονομικό Δίκαιο- Δημόσιο Λογιστικό, Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Λογιστική Φορολογική Νομοθεσία,  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Δημοσιονομικό Δίκαιο – Φορολογικό,  Χρηματοοικονομικά Ελεγκτική,  Δημοσιονομικό Δίκαιο – Δημόσιο Λογιστικό και Ευρωπαϊκή Ένωση, Εμπορικό Δίκαιο-Δίκαιο των Εταιρειών,  Βιοηθική και Σύνταγμα, κ.α. 
.

.Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Επαγγελματικές προοπτικές:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να στελεχώσουν με τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη φοίτηση τους στο Τμήμα, όλους τους τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσια διοίκηση, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση).

Επίσης οι απόφοιτοί του στελεχώνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις ως διοικητικά στελέχη, ορκωτοί λογιστές, τραπεζικοί, εφοριακοί και πολλοί σταδιοδρομούν ως επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης  του Παντείου Πανεπιστημίου,  γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο,  που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 151 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/13.12.2017) οι απόφοιτοι του τμήματος «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής, και των οποίων το πτυχίο αναγράφει ότι παρακολούθησαν την Κατεύθυνση της Δημόσιας Οικονομικής, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ09 Οικονομολόγων.

Επίσης, οι απόφοιτοι του τμήματος «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής, και των οποίων το πτυχίο αναγράφει ότι παρακολούθησαν την Κατεύθυνση των Δημοσίων θεσμών, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:  

  • Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) web site: https://adedy.gr/
  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0124

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  318 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %  

Αρχαία Ελληνικά : 25 %  

Ιστορία : 25 %  

Λατινικά : 25 %  

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %  

Μαθηματικά : 25 %  

Πληροφορική : 25 %  

Οικονομία  : 25 %  

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021 

Τομέας: Διοίκησης και Οικονομίας. 

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %  

Νέα Ελληνικά : 20 %  

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %  

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 % 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.250

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.625

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.450

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.150

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ