{0179} : Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

 Έδρα :

Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού  136 Τ.Κ. 17671 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο:  210 9201041, Fax : 210 9218427

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα σκοπό έχει να μεταδώσει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις για την μελέτη και έρευνα θεμάτων που αφορούν στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, στη συγκρότηση και λειτουργία των Διεθνών Οργανισμών, στους θεσμούς και λειτουργίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, στην Εξωτερική Πολιτική και τις Διακρατικές Σχέσεις.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών  επιδιώκει την πολύπτυχη, διεπιστημονική και διεπιστημολογική καλλιέργεια ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η τεκμηριωμένη διαλογική επιχειρηματολογία και η κατανόηση σύνθετων θεωρητικών και εμπειρικών ζητημάτων γύρω από τα διεθνή και ευρωπαϊκά δρώμενα. Καταστατική αποστολή του προγράμματός είναι η απροκατάληπτη, θεωρητικά θεμελιωμένη και εμπειρικά ελεγμένη προσπέλαση των δικαιικών, πολιτικών και οικονομικών συνιστωσών ενός φύσει δυναμικού κόσμου, με στόχο τη διάπλαση της επιστημονικής προσωπικότητας των σπουδαστών μας, ώστε ν’  αποτελέσουν τους αυριανούς κοινωνούς και λειτουργούς μιας ανθρωποκεντρικής, δικαιοκρατικής και στοχαζόμενης κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Διεθνείς Θεσμοί, Εισαγωγή στο Δίκαιο, Πολιτικοί Θεσμοί, Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Πολιτική Οικονομία, Διπλωματική Ιστορία: Από τη Βεστφαλία στο Βερολίνο, Ιστορία των Βαλκανικών Λαών, Συγκριτική Πολιτική, Ατομικά Δικαιώματα & Πολιτικές Ελευθερίες, Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής: Κλασική Ελλάδα, Ρώμη και Βυζάντιο, Διεθνείς Σχέσεις, Τυπολογία των Πολιτικών Συστημάτων, Πολιτική Φιλοσοφία, Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Διαμόρφωση & Άσκηση Κρατικής Πολιτικής, Τα ΜΜΕ στη Διεθνή Πολιτική, Τουρκία: Κοινωνική Συγκρότηση και Πολιτικό Σύστημα, Εισαγωγή στη Γεωπολιτική, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα, Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής: Από τη Βεστφαλία ως τις μέρες μας, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Ελληνική Διπλωματική Ιστορία (Ειδικά Θέματα), Κοινωνικό Κράτος: Ιστορία, Τάσεις και Προοπτικές, Θεωρία και Μέθοδοι Επίλυσης Συγκρούσεων, Θρησκεία και Διεθνής Πολιτική, Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα, Θεωρία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο, Ιστορία του Μεσανατολικού Χώρου, Ο Ρόλος της Ρωσίας στο Διεθνές Σύστημα, Εργασιακές Σχέσεις: Συγκριτική Διάσταση, Πολιτική και Παράδοση των Η.Π.Α., Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Στρα­τη­γι­κές Σπου­δές, Ελληνική Οικονομία: Δομή και Πολιτικές, Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Συνεργασίας, Ανθρωπιστικό Δίκαιο, Ειρηνική Διευθέτηση Διεθνών Διαφορών, Πολιτικά Συστήματα, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και δέσμη : εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται επιπλέον εξέταση σε ένα από τα ειδικά μαθήματα (Αγγλική γλώσσα,  ή Γαλλική γλώσσα ή  Γερμανική  γλώσσα  ή  Ιταλική γλώσσα).

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με την εξειδίκευσή τους. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις η επαγγελματική αποκατάσταση συναρτάται με μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του ενδιαφέροντος τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

  • σε Διεθνείς και Πολυμερείς Οργανισμούς,
  • στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • σε επιχειρήσεις ως στελέχη Δημοσίων Σχέσεων, εισαγωγών- εξαγωγών κτλ,
  • σε εκδοτικούς οίκους και Μ.Μ.Ε. που ασχολούνται με Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών  Σπουδών (Αθήνα)

Σχετικά επαγγέλματα:

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023 

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0179

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  165 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων 

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Μαθηματικά : 20 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 30 %

Ειδικό Μάθημα : 10 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021

Τομέας: Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 % 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 21.100

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.140

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 10.180

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.060

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ